SAS Automotive s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 96 986 437124 549 60382 239 29977 454 45767 491 724
Bežná likvidita III. stupeň 1,030,97060,90431,081,06
Časové rozlíšenie aktív 4 854 8436 548 3346 896 6303 779 3832 812 099
Časové rozlíšenie pasív 2 254 0972 388 1922 013 3892 216 6231 828 794
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8222-0,82621,190,0003-0,8697
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,679,3211,104,845,12
Celkové tržby 966 049 466917 466 634649 878 381676 012 703615 055 531
Celkový dlh 78 026 836110 327 92773 596 34762 347 70654 940 463
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -208 885-13 944 170-4 167 833-12 059 964-12 064 027
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 208 88513 944 1704 167 83312 059 96412 064 027
Čistý cash flow -13 735 2859 776 337-7 892 131-4 0639 325 604
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 674 78712 652 5695 713 31213 874 68011 155 344
Čistý zisk 14 472 8599 600 8394 396 91810 657 4838 489 822
Čistý zisk v minulom roku 9 600 8394 396 91810 657 4838 489 8225 880 112
Cudzie zdroje -16 705 504-11 833 484-6 629 563-12 890 128-10 722 467
Daň z príjmov 4 074 6302 907 0871 290 7033 214 1942 620 790
Daň z príjmov v minulom roku 2 907 0871 290 7033 214 1942 620 7901 699 869
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 074 6302 907 0871 290 7033 214 1942 620 790
Dlhodobé pohľadávky 2 118 9102 629 5182 296 2521 820 3711 318 106
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,2826,6225,5723,6921,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 21,9126,4524,4823,5421,26
Doba obratu aktív 36,9749,9646,6042,1440,29
Doba obratu pohľadávok 23,0827,6826,8724,6822,12
Doba obratu zásob 7 3060,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 38 0710,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,8441,5738,9831,8931,14
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 32 6180,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 12 652 5695 713 31213 874 68011 155 3447 590 878
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 674 78712 652 5695 713 31213 874 68011 155 344
EBITDA 26 631 77719 471 35410 167 02018 873 58215 315 302
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 631 77719 471 35410 167 02018 873 58215 315 302
Finančná páka 5,8110,5312,406,016,29
Finančné účty 208 88513 944 1704 167 83312 059 96412 064 027
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 582 64819 425 07910 122 80818 843 68515 361 133
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,75300,83200,83640,75670,7729
Krátkodobé pohľadávky 58 448 65266 360 38745 122 35343 545 10735 746 049
Krátkodobé záväzky 73 032 242103 629 85668 788 22058 613 57552 165 646
Krytie dlhovej služby 11,187,694,998,508,17
Materiál 14 016 12115 344 1077 263 3336 161 4856 866 708
Nákladové úroky 127 298144 64325 6913 00344 732
Nákladové úroky v minulom roku 144 64325 6913 00344 73210 897
Náklady na predaný tovar 923 228 192878 295 977625 771 911645 038 588589 185 810
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 700 1860,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 17 339 02619 022 90115 916 98510 088 1478 684 735
Obežný majetok 74 792 56898 978 36859 425 68463 586 92755 994 890
Obrat aktív 9,877,317,838,669,06
Obrat neobežného majetku 55,2347,8340,4766,5070,41
Obrat obežného majetku 12,809,1910,8410,5510,92
Odpisy 7 992 4066 746 6124 079 4925 207 0424 627 916
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 996 2033 373 3062 039 7462 603 5212 313 958
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 996 2033 373 3062 039 7462 603 5212 313 958
Osobné náklady 17 373 55617 145 23713 878 60512 628 47711 102 781
Ostatné náklady na finančnú činnosť 49 12946 27544 21229 89716 669
Ostatné záväzky z obchodného styku 58 207 55870 942 40758 824 96947 098 62742 174 386
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 465 26516 347 4518 476 41015 864 52513 117 738
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,86640,81130,66320,82680,7918
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,86060,68280,49950,83460,8265
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50490,54320,75530,48910,4986
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 49,140,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,981,841,322,042,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,361,321,021,451,42
Pohľadávky z obchodného styku 57 485 59965 926 93943 195 03943 255 78735 622 583
Pohotová likvidita II. stupeň 0,84360,81920,79360,97620,9375
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,22-1,210,84003 173-1,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -107,9067,59-307,19-1,35208,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80450,88580,89490,80500,8140
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,679,3211,104,845,12
Pridaná hodnota 34 410 14531 561 86618 375 92325 818 30922 267 508
Primárna platobná neschopnosť 1,091,131,361,091,18
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,86640,81130,66320,82680,7918
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,935,677,243,303,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,935,677,243,303,59
Služby 12 816 82817 957 42316 345 36713 540 94311 598 597
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 96 986 437124 549 60382 239 29977 454 45767 491 724
Spotreba materiálu… 909 711 178860 338 554609 426 544631 497 645577 587 213
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 957 648 007909 870 425644 122 235670 838 090611 526 293
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000031 250
Tržby z predaja tovaru 700 1860,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 956 947 821909 870 425644 122 235670 838 090611 495 043
Účtovný cash flow -13 735 2859 776 337-7 892 131-4 0639 325 604
Úrokové krytie 146,7087,47222,394 620249,38
Vlastné imanie 16 705 50411 833 4846 629 56312 890 12810 722 467
Všetky záväzky 78 026 836110 327 92773 596 34762 347 70654 940 463
Výnosy budúcich období dlhodobé 695 854552 7030,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 558 2431 835 4892 013 3892 216 6231 828 794
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,86640,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 18 639 37112 724 7426 087 52813 666 54010 691 818
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 639 37112 724 7426 087 52813 666 54010 691 818
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 472 8599 600 8394 396 91810 657 4838 489 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 600 8394 396 91810 657 4838 489 8225 880 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 547 48912 507 9265 687 62113 871 67711 110 612
Zásoby 14 016 12116 044 2937 839 2466 161 4856 866 708
Záväzky 78 026 836110 327 92773 596 34762 347 70654 940 463
Záväzky z obchodného styku 62 571 16974 541 65058 826 91047 098 62742 174 386
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 363 6113 599 2431 9410,00000,0000
Zisk pred zdanením 18 547 48912 507 9265 687 62113 871 67711 110 612
Zmena EBIT 1,482,210,41181,241,47
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000026 818