INTERFINANCE PLUS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 980 3613 207 9823 301 8533 437 2974 182 876
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000814 284
Bežná likvidita III. stupeň 1,952,822,691,743,62
Časové rozlíšenie aktív 10 05610 92010 09910 90410 837
Časové rozlíšenie pasív 61 62162 96958 65761 22948 420
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,55530,8945-1,870,53090,3568
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,02580,02970,14580,31330,9389
Celkové tržby 849 428816 413810 5801 592 115671 606
Celkový dlh 73 51590 626412 696805 3422 002 127
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -72 025-101 216-63 376-138 481729 389
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 72 025101 21663 376138 48184 895
Čistý cash flow -29 19137 840-75 10553 58621 975
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 372 753283 582335 516574 157233 199
Čistý zisk 294 451223 886259 775438 396174 042
Čistý zisk v minulom roku 223 886259 775438 396174 042188 461
Cudzie zdroje -2 845 225-3 054 387-2 830 500-2 570 726-2 132 329
Daň z príjmov 78 30259 69669 102123 80350 532
Daň z príjmov v minulom roku 59 69669 102123 80350 53253 862
Daň z príjmov z bežnej činnosti 78 30259 69669 102123 80350 532
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000814 284
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,0000814 284
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,2683,4487,0061,91165,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,2678,4574,0359,50163,41
Doba obratu aktív 1 3221 4471 4941 6012 289
Doba obratu pohľadávok 62,2683,4487,0061,91165,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23,3119,0818,1447,0133,71
EBIT v minulom roku 283 582335 516574 157233 199242 323
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 372 753283 582335 516574 157233 199
EBITDA 635 472541 381610 654587 111498 152
EBITDA marža 0,74810,66310,75340,36880,7417
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 635 472541 381610 654587 111498 152
Finančná páka 1,051,051,171,341,96
Finančné účty 72 025101 21663 376138 48184 895
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9547-0,9521-0,8572-0,7479-0,5098
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95470,95210,85720,74790,5098
Hrubá marža 0,59020,55090,62080,29960,5716
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 667 709534 002603 3152 113 179486 695
Krátkodobé pohľadávky 140 415184 960192 282132 915302 035
Krátkodobé záväzky 52 56742 30240 083100 92761 595
Krytie dlhovej služby 10,318,609,358,028,73
Nákladové úroky 0,00000,00006 63911 9588 625
Nákladové úroky v minulom roku 0,00006 63911 9588 6250,0000
Náklady na predaný tovar 321 802359 261303 545306 639283 043
Neobežný majetok 2 757 8652 910 8863 036 0963 154 9973 785 109
Obežný majetok 212 440286 176255 658271 396386 930
Obrat obežného majetku 3,872,833,162,891,72
Odpisy 243 870250 420267 802268 318254 412
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 121 935125 210133 901134 159127 206
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 121 935125 210133 901134 159127 206
Osobné náklady 8 6707 9796 9296 5813 170
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 7637 3797 33913 20411 457
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 38332 47730 49017 57645 443
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 538 321474 306527 577706 714428 454
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 57,8356,3772,6272,48121,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,991,741,831,741,49
Pohľadávky z obchodného styku 140 415173 881163 623127 745298 581
Pohotová likvidita II. stupeň 1,952,822,691,743,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 97,47-80,7237,69-47,97-97,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-11,314,482,55
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,02580,02970,14580,31330,9389
Pridaná hodnota 501 356449 784503 181477 002383 885
Rýchla likvidita I. stupeň 0,63080,96150,64180,85400,7717
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,11570,16740,67581,374,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,11570,16740,67581,374,02
Služby 232 744252 789217 880221 830201 709
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 980 3613 207 9823 301 8533 437 2974 182 876
Spotreba materiálu… 89 058106 47285 66584 80981 334
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000814 284
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 843 158809 045806 7261 553 277666 928
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 0000,00000,0000769 6360,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 5700,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 823 158809 045805 156783 641666 928
Účtovný cash flow -29 19137 840-75 10553 58621 975
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000814 284
Úrokové krytie 0,00000,000050,5448,0127,04
Vlastné imanie 2 845 2253 054 3872 830 5002 570 7262 132 329
Všetky záväzky 73 51590 626412 696805 3422 002 127
Výnosy budúcich období krátkodobé 61 62162 96958 65761 22948 420
Výsledok hospodárenia 380 516290 961342 852586 727243 740
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 380 516290 961342 852586 727243 740
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 294 451223 886259 775438 396174 042
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 223 886259 775438 396174 042188 461
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 372 753283 582328 877562 199224 574
Záväzky 73 51590 626412 696805 3422 002 127
Záväzky z obchodného styku 23 38332 47730 49017 57645 443
Zisk pred zdanením 372 753283 582328 877562 199224 574
Zmena EBIT 1,310,84520,58442,460,9623
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 31 0860,00000,0000501 7020,0000