Goldmann Systems, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 759 2491 453 0133 274 5002 811 3872 321 358
Bežná likvidita III. stupeň 2,722,352,261,201,24
Časové rozlíšenie aktív 16 20518 37912 76513 17630 157
Časové rozlíšenie pasív 4 9505 1332 46721,00550,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,57991,53-0,61090,3689-0,8254
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9774-2,091,22-0,23740,1808
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,64550,77030,51621,604,66
Celkové tržby 2 810 3523 203 1892 022 1343 127 6700,0000
Celkový dlh 688 186630 0211 113 9261 730 5351 910 426
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 177 937-559 682-1 814 921-496 479-338 742
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,08830,24290,53270,13990,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 177 937559 6821 814 921496 479338 742
Čistý cash flow 618 255-1 255 2391 318 442-398 708338 742
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 318 579985 6111 371 704555 416278 079
Čistý zisk 248 254778 0261 077 276437 696278 079
Čistý zisk v minulom roku 778 0261 077 276437 6961 032 75368 216
Cudzie zdroje -1 066 113-817 859-2 158 107-1 080 831-410 382
Daň z príjmov 70 325207 585294 428117 7200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 207 585294 428117 72085 7600,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 70 325207 585294 428117 7200,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000804 000800 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,4396,10112,38176,62288,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,6584,9893,00176,62288,84
Doba obratu aktív 228,54165,59591,92331,31343,80
Doba obratu pohľadávok 70,4396,10257,71270,90288,84
Doba splácania záväzkov 0,00000,000020 2580,0000370,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,1768,42195,71197,95277,47
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000010 6350,00000,0000
EBIT v minulom roku 985 6111 371 704555 4161 118 51368 216
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 318 579985 6111 371 704555 416278 079
EBITDA 339 4281 000 258-545 746559 937367 124
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 339 4281 000 258-545 746559 937367 124
Finančná páka 1,651,781,522,605,66
Finančné účty 1 177 937559 6821 814 921496 479338 742
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6060-0,5629-0,6591-0,3844-0,1768
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60600,56290,65910,38440,1768
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 340 193999 9681 372 074559 756366 999
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35960,41320,33060,59750,8070
Krátkodobé pohľadávky 542 159843 267621 6791 498 7661 950 281
Krátkodobé záväzky 632 542600 3521 082 6861 679 7881 873 445
Krytie dlhovej služby 68,82194,87-221,2226 664667,50
Náklady na predaný tovar 1 800 9481 863 5092 230 4862 214 9231 843 785
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000019 5070,0000442 264
Neobežný majetok 22 94831 68521 1352 9662 178
Obežný majetok 1 720 0961 402 9493 240 6002 795 2452 289 023
Obrat aktív 1,602,200,61661,101,06
Obrat neobežného majetku 122,44101,0895,541 0441 132
Obrat obežného majetku 1,632,280,62311,111,08
Odpisy 21 16616 7264 3184 4542 272
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 5838 3632 1592 2272 272
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 5838 3632 1592 2270,0000
Osobné náklady 670 619349 143337 286295 3530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 235,00290,00832 200181,00125,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00002 750 0000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 486 635500 561568 3531 604 6230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 269 420794 7521 081 594442 150280 351
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,23290,95130,49920,40500,6776
Podiel EBIT k aktívam 0,18110,67830,41890,19760,1198
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,18160,68070,41920,19760,1198
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,28401,160,62650,49080,6216
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,66960,38520,55430,17660,1459
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66480,2607-1,600,33470,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,2200-0,39190,6520-0,12750,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-10,830,00000,3366
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,503,84-0,62652,990,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,463,66-0,61852,94273,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,2200-0,39190,6530-0,12870,1375
Pohľadávky z obchodného styku 405 262745 716514 4661 498 8011 950 281
Pohotová likvidita II. stupeň 2,722,352,261,201,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,720,6516-1,642,71-1,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39120,43360,34020,61550,8230
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,64550,77030,51621,604,66
Pridaná hodnota 1 008 7351 339 257-211 298882 391620 696
Primárna platobná neschopnosť 1,200,67121,101,070,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,14110,53550,32900,15570,1198
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,23290,95130,49920,40500,6776
Rýchla likvidita I. stupeň 1,850,92441,670,29560,1808
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,030,6299-2,043,095,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,030,6299-2,043,095,20
Služby 1 788 6411 851 9322 198 4932 201 5241 387 860
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 759 2491 453 0133 274 5002 811 3872 321 358
Spotreba materiálu… 12 30711 57712 48613 39913 661
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 810 1833 202 7662 019 1983 097 3142 464 481
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 500,000,000010,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000020 5070,0000443 944
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 809 6833 202 7661 998 6813 097 3142 020 537
Účtovný cash flow 618 255-1 255 2391 318 442-398 708338 742
Vlastné imanie 1 066 113817 8592 158 1071 080 831410 382
Všetky záväzky 688 186630 0211 113 9261 730 5351 910 426
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 9325 1332 46721,00550,00
Výsledok hospodárenia 318 762983 532-550 054555 483364 852
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 318 762983 532-550 054555 483364 852
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 248 254778 0261 077 276437 696278 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 778 0261 077 276437 6961 032 75368 216
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 318 579985 6111 371 704555 416364 746
Záväzky 688 186630 0211 113 9261 730 5351 910 426
Záväzky z obchodného styku 486 635500 561568 3531 604 6230,0000
Zisk pred zdanením 318 579985 6111 371 704555 416364 746
Zmena EBIT 0,32320,71852,470,49664,08
Účtovné závierky