Kamenivo Slovakia a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 321 9302 472 0632 304 7442 349 8422 548 346
Bežná likvidita III. stupeň 5,465,726,044,793,84
Časové rozlíšenie aktív 124 75025 70821 5805 22944 422
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,040,5835-0,97301,570,9333
Celkové tržby 1 895 9281 827 6511 612 2131 719 9302 714 162
Celkový dlh 336 524399 388350 611431 548552 318
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -464 040-802 962-671 558-854 179-436 862
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 464 040802 962671 558854 179436 862
Čistý cash flow -338 922131 404-182 621417 317347 267
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 194 041304 653207 665260 394597 633
Čistý zisk 152 273239 542187 339223 766488 633
Čistý zisk v minulom roku 239 542187 339223 766488 633161 866
Cudzie zdroje -1 985 406-2 072 675-1 954 133-1 918 294-1 996 028
Daň z príjmov 41 76865 11120 32636 628108 443
Daň z príjmov v minulom roku 65 11120 32636 628108 4438 126
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41 76865 11120 32636 628108 443
Dlhodobé pohľadávky 74 81279 30973 26574 49675 557
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,4362,0052,3158,72100,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,1761,6245,1458,60100,90
Doba obratu aktív 503,65484,54566,80479,70351,85
Doba obratu pohľadávok 44,6677,5570,3373,92111,41
Doba obratu zásob 1 0551 20618 360693,47374,71
Doba splácania záväzkov 931,361 89515 1261 508642,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,0644,1446,1654,1051,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 772,931 24713 5101 417516,46
EBIT v minulom roku 304 653207 665260 394597 633173 891
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 194 041304 653207 665260 394597 633
EBITDA 235 842369 851255 512356 323682 670
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 235 842369 851255 512356 323682 670
Finančná páka 1,171,191,181,221,28
Finančné účty 464 040802 962671 558854 179436 862
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8551-0,8384-0,8479-0,8164-0,7833
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85510,83840,84790,81640,7833
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 349 293424 028314 070391 963811 410
Krátkodobé pohľadávky 131 067316 326212 700287 627731 313
Krátkodobé záväzky 166 262225 196187 690264 997372 071
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001 226
Materiál 24 56910 86130 47220 05314 281
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000557,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000557,003 899
Náklady na predaný tovar 1 150 0181 192 274969 3411 200 3661 706 029
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65 15843 3664 52964 147211 424
Neobežný majetok 1 338 8901 104 4291 097 8251 006 4371 043 142
Obežný majetok 858 2901 341 9261 185 3391 338 1761 460 782
Obrat aktív 0,72470,75330,64400,76091,04
Obrat neobežného majetku 1,261,691,351,782,53
Obrat obežného majetku 1,961,391,251,341,81
Obrat zásob 0,34590,30260,01990,52630,9741
Odpisy 72 95665 32047 32094 576106 170
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 47845 16027 16070 78881 585
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 47820 16020 16023 78824 585
Osobné náklady 316 006300 728267 424253 815260 049
Ostatné náklady na finančnú činnosť 692,00834,00915,00825,00942,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00005,001,00001,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 137 979148 136167 638248 992299 158
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 225 229304 862234 659318 342594 803
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59350,44890,51940,43200,2782
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,1715,45113,689,164,42
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,682,231,932,323,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,831,641,692,55
Pohľadávky z obchodného styku 93 007314 382183 542287 035730 749
Pohotová likvidita II. stupeň 4,335,084,834,333,26
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,86-15,7710,70-4,60-5,75
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000623,46
Pridaná hodnota 532 438669 924514 847587 595934 637
Primárna platobná neschopnosť 1,480,47120,91340,86750,4094
Rýchla likvidita I. stupeň 2,793,573,583,221,17
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,431,081,371,210,8091
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,431,081,371,210,8091
Služby 804 916758 444773 500763 2421 151 877
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 321 9302 472 0632 304 7442 349 8422 548 346
Spotreba materiálu… 311 278327 637286 835273 022345 843
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 739 7981 889 7011 513 9241 806 1932 708 407
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 57 07127 50329 73618 23264 841
Tržby z predaja tovaru 55 34143 3664 42361 677280 904
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 627 3861 818 8321 479 7651 726 2842 362 662
Účtovný cash flow -338 922131 404-182 621417 317347 267
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00001 073
Vlastné imanie 1 985 4062 072 6751 954 1331 918 2941 996 028
Všetky záväzky 336 524399 388350 611431 548552 318
Výsledok hospodárenia 195 138306 103210 113262 737600 448
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 195 138306 103210 113262 737600 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 152 273239 542187 339223 766488 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 239 542187 339223 766488 633161 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 194 041304 653207 665260 394597 076
Zásoby 188 371143 329227 816121 874217 050
Záväzky 336 524399 388350 611431 548552 318
Záväzky z obchodného styku 137 979148 136167 638248 992299 158
Zisk pred zdanením 194 041304 653207 665260 394597 076
Zmena EBIT 0,63691,470,79750,43573,44
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 31 334-62 82795 523-99 9553 115
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 31 334-62 82795 523-99 9553 115
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 24 81925 93127 81517 24240 893