RS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 142 246576 121132,00214,008 029
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00003 416
Bežná likvidita III. stupeň 1,681,310,00560,00950,0225
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00007,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,1412,69-0,0005-0,00070,0008
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,690,5360-0,0035-0,00570,0011
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,59-32,10-1,00-1,00-1,05
Celkové tržby 242 1302 551 4640,000056,000,0000
Celkový dlh 197 183594 646176 294172 261175 455
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 807-235 225-132,00-214,00-131,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,15040,06180,0000-76,230,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 807235 225132,00214,00131,00
Čistý cash flow -227 418235 093-82,00-128,00131,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -34 314264 703-256,00-433,00463 297
Čistý zisk -36 411157 637-4 115-4 269463 297
Čistý zisk v minulom roku 157 637-4 115-4 269-353,00-114 661
Cudzie zdroje 54 93718 525176 162172 047167 426
Daň z príjmov 0,000037 656960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 37 656960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000037 656960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 93,833,140,00000,00003,85
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,690,63790,00000,00000,5201
Doba obratu aktív 214,4382,420,00001 39511,76
Doba obratu pohľadávok 93,833,140,00000,00003,85
Doba obratu zásob 100,6759,310,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 117,9681,560,00000,0000298,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 127,5262,750,0000146 417180,32
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 86,7670,770,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 264 703-256,00-433,00607,00-114 661
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -34 314264 703-256,00-433,00463 297
EBITDA -34 048264 933-134,00-314,00488 290
EBITDA marža -0,14060,10380,0000-5,610,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -34 048264 933-134,00-314,00488 290
Finančná páka -2,59-31,10-0,0007-0,0012-0,0480
Finančné účty 7 807235 225132,00214,00131,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,38620,03221 335803,9620,85
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,3862-0,0322-1 335-803,96-20,85
Hrubá marža -0,13570,11480,0000-5,610,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -34 314264 702-256,00-433,00486 175
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59470,7613179,39104,9715,33
Krátkodobé pohľadávky 62 24221 9210,00000,00002 627
Krátkodobé záväzky 84 595438 62623 68022 464123 076
Krytie dlhovej služby -16,243,82-0,0462-0,10920,0000
Nákladové úroky 2 09769 4102 8992 8760,0000
Nákladové úroky v minulom roku 69 4102 8992 8760,00000,0000
Náklady na predaný tovar 274 9822 258 3370,0000370,00147 137
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 261 7621 962 8830,00000,0000640,00
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00005 264
Obežný majetok 142 246576 121132,00214,002 758
Obrat aktív 1,704,430,00000,261731,03
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000047,33
Obrat obežného majetku 1,704,430,00000,261790,33
Obrat zásob 3,636,150,00000,00000,0000
Odpisy 0,00000,00000,00000,00001 370
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00001 370
Ostatné náklady na finančnú činnosť 266,00231,00122,00119,002 115
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 66762 625129,00129,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -36 411157 637-4 115-4 269464 667
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6628-8,510,02340,0248-2,77
Podiel EBIT k aktívam -0,24120,4595-1,94-2,0257,70
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,24120,4595-1,94-2,0257,70
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,59521,930,01090,0195-4,03
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,05490,40831,00001,00000,0163
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,93920,09210,0000-2,290,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,12550,14930,00000,00000,6774
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00000,000074,44
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,93920,09210,0000-2,290,0005
Pohľadávky z obchodného styku 5 1014 4590,00000,0000355,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82810,58630,00560,00950,0225
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,24160,0788-2 148-1 3441 278
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -108,453,39-0,0283-0,04450,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,391,031 336804,9621,85
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,59-32,10-1,00-1,00-1,05
Pridaná hodnota -32 852292 9930,0000-314,00101 989
Primárna platobná neschopnosť 12,2085,350,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,25600,2736-31,17-19,9557,70
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6628-8,510,02340,0248-2,77
Rýchla likvidita I. stupeň 0,09230,53630,00560,00950,0011
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,792,24-1 316-548,600,3593
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,792,24-1 316-548,600,3593
Služby 9 731292 3660,0000370,0066 999
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 142 246576 121132,00214,008 029
Spotreba materiálu… 3 4893 0880,00000,000082 914
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 242 1302 551 3300,000056,00249 126
Tržby z predaja tovaru 242 0832 544 0330,00000,00001 545
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47,007 2970,000056,00247 581
Účtovný cash flow -227 418235 093-82,00-128,00131,00
Úrokové krytie -16,363,81-0,0883-0,15060,0000
Vlastné imanie -54 937-18 525-176 162-172 047-167 426
Všetky záväzky 197 183594 646176 294172 261175 455
Výsledok hospodárenia -34 048264 933-134,00-314,00465 411
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -34 048264 933-134,00-314,00465 411
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -36 411157 637-4 115-4 269463 297
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 157 637-4 115-4 269-353,00-114 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -36 411195 293-3 155-3 309463 297
Zásoby 72 197318 9750,00000,00000,0000
Záväzky 197 183594 646176 294172 261175 455
Záväzky z obchodného styku 62 217380 55918 14718 1470,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 60 550317 93418 01818 0180,0000
Zisk pred zdanením -36 411195 293-3 155-3 309463 297
Zmena EBIT -0,1296-1 0340,5912-0,7133-4,04
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000021 509