CHIRURGICKÉ CENTRUM, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 237 767288 630248 088231 102224 283
Bežná likvidita III. stupeň 2,773,433,783,913,89
Časové rozlíšenie aktív 12 0753 7863 9243 5691 436
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5670-0,39390,3847-0,0650-0,4004
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,391,12-1,870,23502,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,77260,66160,46660,35840,3389
Celkové tržby 692 721768 080706 492687 1630,0000
Celkový dlh 103 636114 92478 93260 97056 768
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -60 903-136 956-68 537-133 604-67 065
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 60 903136 95668 537133 60467 065
Čistý cash flow -76 05368 419-65 06711 06067 065
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 71680 10281 99279 08953 639
Čistý zisk 20 24059 81555 26556 25653 639
Čistý zisk v minulom roku 59 81555 26556 25644 07957 821
Cudzie zdroje -134 131-173 706-169 156-170 132-167 515
Daň z príjmov 16 47620 28726 72717 6180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 20 28726 72717 61811 8290,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 47620 28726 72717 6180,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,4832,9129,8624,5831,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000026,35
Doba obratu aktív 125,28142,41128,17122,76125,55
Doba obratu pohľadávok 36,4832,9129,8624,5831,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000037,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,7630,0917,9325,0018,11
EBIT v minulom roku 80 10281 99279 08964 74661 821
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 71680 10281 99279 08953 639
EBITDA 119 476128 928126 174175 386116 510
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 119 476128 928126 174175 386116 510
Finančná páka 1,771,661,471,361,34
Finančné účty 60 903136 95668 537133 60467 065
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5641-0,6018-0,6818-0,7362-0,7469
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56410,60180,68180,73620,7469
Hrubá marža 0,55260,55510,52580,53140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 116 014182 789123 711173 519114 666
Krátkodobé pohľadávky 69 24066 69757 79046 28156 268
Krátkodobé záväzky 54 58760 99234 71347 07132 359
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000033,630,0000
Materiál 8 7771 470919,00811,001 000,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00005 2150,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00005 2158 8384 000
Náklady na predaný tovar 309 899313 427334 996322 000317 017
Neobežný majetok 86 77279 721116 91846 83798 514
Obežný majetok 138 920205 123127 246180 696124 333
Obrat aktív 2,912,562,852,972,91
Obrat neobežného majetku 7,989,286,0414,676,62
Obrat obežného majetku 4,993,615,553,805,24
Odpisy 79 29874 39441 73694 44641 568
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 64937 19720 86847 22341 568
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 39 64937 19720 86847 2230,0000
Osobné náklady 297 410330 026261 971232 2570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4622 7252 4631 8671 844
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 01518 0469 8189 6850,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 99 538134 20997 001150 70295 207
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,25610,47450,27630,57810,2990
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,77690,77410,70520,63610,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,06
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,291,291,421,570,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,051,221,128,06
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000047 068
Pohotová likvidita II. stupeň 2,613,403,753,903,86
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,76-2,542,60-15,38-2,50
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00002,120,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,77260,66160,46660,35840,3389
Pridaná hodnota 382 822426 360371 496365 126335 004
Rýchla likvidita I. stupeň 1,122,251,972,842,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,86740,89140,62560,34760,4872
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,86740,89140,62560,34760,4872
Služby 165 285148 010153 825156 921154 450
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 237 767288 630248 088231 102224 283
Spotreba materiálu… 144 614165 417181 171165 079162 567
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 692 721768 080706 492687 126652 021
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000028 2930,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 692 721739 787706 492687 126652 021
Účtovný cash flow -76 05368 419-65 06711 06067 065
Úrokové krytie 0,00000,00000,000015,170,0000
Vlastné imanie 134 131173 706169 156170 132167 515
Všetky záväzky 103 636114 92478 93260 97056 768
Výsledok hospodárenia 40 17882 82784 43880 94074 942
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 40 17882 82784 43880 94074 942
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 24059 81555 26556 25653 639
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 59 81555 26556 25644 07957 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 71680 10281 99273 87473 104
Zásoby 8 7771 470919,00811,001 000,00
Záväzky 103 636114 92478 93260 97056 768
Záväzky z obchodného styku 13 51519 04610 81817 6850,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 5001 000,001 000,008 0000,0000
Zisk pred zdanením 36 71680 10281 99273 87473 104
Zmena EBIT 0,45840,97691,041,220,8677