Frisör Klier, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 477 2331 479 1001 460 6041 734 1311 571 118
Bežná likvidita III. stupeň 1,852,182,372,042,17
Časové rozlíšenie aktív 63 71260 60696 140101 80368 519
Časové rozlíšenie pasív 15 95811 31511 18223 50015 016
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,13170,13430,08190,01380,8331
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,63060,56470,46520,40740,3645
Celkové tržby 5 841 7746 063 4065 891 2105 512 4155 076 434
Celkový dlh 565 099529 698460 214495 210415 686
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -531 038-588 845-534 165-505 940-500 409
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 531 038588 845534 165505 940500 409
Čistý cash flow -57 80754 68028 2255 531291 107
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 512 292548 083486 842431 956465 425
Čistý zisk 408 090448 879373 787325 005340 535
Čistý zisk v minulom roku 448 879373 787325 005340 535258 307
Cudzie zdroje -896 176-938 087-989 208-1 215 421-1 140 416
Daň z príjmov 103 20399 202113 055106 951124 890
Daň z príjmov v minulom roku 99 202113 055106 951124 89084 513
Daň z príjmov z bežnej činnosti 103 20399 202113 055106 951124 890
Dlhodobé pohľadávky 165 282130 52196 39953 81823 242
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,084,551,964,192,74
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,823,861,934,062,70
Doba obratu aktív 93,5590,4591,36115,84113,68
Doba obratu pohľadávok 14,5512,537,997,784,42
Doba obratu zásob 186,81190,23160,73170,14174,80
Doba splácania záväzkov 446,61408,35306,89350,80330,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,8024,9021,5526,7425,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 17,8245,5417,0373,2331,50
EBIT v minulom roku 548 083486 842431 956465 425342 830
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 512 292548 083486 842431 956465 425
EBITDA 798 585878 627953 656917 229721 290
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 798 585878 627953 656917 229721 290
Finančná páka 1,651,581,481,431,38
Finančné účty 531 038588 845534 165505 940500 409
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6067-0,6342-0,6773-0,7009-0,7259
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60670,63420,67730,70090,7259
Hrubá marža 0,68140,68350,66240,65220,6386
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 790 116846 496928 335888 659700 820
Krátkodobé pohľadávky 64 42374 40731 28062 70737 853
Krátkodobé záväzky 439 045407 221344 568400 264349 446
Krytie dlhovej služby 799,38439 3140,00000,00000,0000
Materiál 82 32281 73574 02685 21776 463
Nákladové úroky 999,002,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2,000,00000,00000,000010,00
Náklady na predaný tovar 1 783 1321 824 9421 932 5941 868 5481 802 890
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 358 816363 991409 810416 472385 551
Neobežný majetok 469 136435 012522 159815 728756 450
Obežný majetok 944 385983 482842 305816 600746 149
Obrat aktív 3,904,044,003,153,21
Obrat neobežného majetku 12,2913,7211,186,706,67
Obrat obežného majetku 6,106,076,936,696,76
Obrat zásob 1,951,922,272,152,09
Odpisy 253 027297 920436 918457 096230 852
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 116 938161 460218 459228 548115 426
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 136 089136 460218 459228 548115 426
Osobné náklady 3 355 1483 475 0143 198 6402 938 4302 639 412
Ostatné náklady na finančnú činnosť 33 80432 62332 20528 88927 149
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00000,0000319,0013,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 51745 41219 11683 55933 277
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 661 117746 799810 705782 101571 387
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,50120,51680,44060,32960,3857
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84290,83860,81960,81730,8142
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 11,0911,399,528,638,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,191,221,221,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,101,071,061,13
Pohľadávky z obchodného styku 44 54763 19730 81860 81237 325
Pohotová likvidita II. stupeň 1,451,731,861,581,66
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,50-17,16-35,05-219,75-3,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -57,8627 3400,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,63060,56470,46520,40740,3645
Pridaná hodnota 3 980 6694 144 0713 902 5813 595 3853 241 794
Primárna platobná neschopnosť 0,39320,71860,62031,370,8915
Rýchla likvidita I. stupeň 1,171,411,501,191,37
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,70760,60290,48260,53990,5763
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,70760,60290,48260,53990,5763
Služby 1 027 5371 033 6271 052 084985 8341 008 917
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 477 2331 479 1001 460 6041 734 1311 571 118
Spotreba materiálu… 396 779427 324470 700466 242408 422
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 776 4685 969 2595 838 6175 463 9335 048 017
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 667246,003 4420,00003 333
Tržby z predaja tovaru 619 741635 671706 968731 040698 865
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 144 0605 333 3425 128 2074 732 8934 345 819
Účtovný cash flow -57 80754 68028 2255 531291 107
Úrokové krytie 512,80274 0420,00000,00000,0000
Vlastné imanie 896 176938 087989 2081 215 4211 140 416
Všetky záväzky 565 099529 698460 214495 210415 686
Výsledok hospodárenia 546 844580 706517 842460 133493 771
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 546 844580 706517 842460 133493 771
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 408 090448 879373 787325 005340 535
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 448 879373 787325 005340 535258 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 511 293548 081486 842431 956465 425
Zásoby 183 642189 709180 461194 135184 645
Záväzky 565 099529 698460 214495 210415 686
Záväzky z obchodného styku 17 51745 41219 11683 55933 277
Zisk pred zdanením 511 293548 081486 842431 956465 425
Zmena EBIT 0,93471,131,130,92811,36
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 381247,002 3380,00000,0000