UNIPETROL SLOVENSKO s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 58 650 67749 412 03850 100 42763 327 40957 550 653
Bankové úvery 5 536205 8973 0022 385920,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,361,031,010,99861,05
Bežné bankové úvery 5 536205 8973 0022 385920,00
Časové rozlíšenie aktív 4 230 49027 02312 02320 93925 774
Časové rozlíšenie pasív 366,00743,001 119988,0063,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16030,8474-1,2310,33-0,5876
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,7129,9767,05157,9821,29
Celkové tržby 415 916 921429 717 646459 452 937520 153 264580 461 478
Celkový dlh 42 853 21047 816 05149 363 07562 928 09854 968 704
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 640 82291 426-1 463 229-555 204-4 672 411
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 646 358114 4711 466 231557 5894 673 331
Čistý cash flow 2 531 887-1 351 760908 642-4 115 7421 517 124
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 807 6171 111 340485 702-1 228 6051 846 220
Čistý zisk 2 958 492862 011339 611-1 038 1291 424 718
Čistý zisk v minulom roku 862 011339 611-1 038 1291 424 7181 150 499
Cudzie zdroje -15 797 101-1 595 244-736 233-398 323-2 581 886
Daň z príjmov 833 810244 415114 674-224 451407 220
Daň z príjmov v minulom roku 244 415114 674-224 451407 220331 543
Daň z príjmov z bežnej činnosti 833 810244 415114 674-224 451407 220
Dlhodobé pohľadávky 156 329158 845226 436299 21431 898
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,4940,2836,8741,2931,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,4940,2836,8741,0630,96
Doba obratu aktív 51,4941,9739,8244,4536,21
Doba obratu pohľadávok 40,6340,4237,0541,5031,04
Doba obratu zásob 3,511,201,372,362,24
Doba splácania záväzkov 37,7040,6139,6444,6135,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,8440,2339,0244,0834,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 22,8819,8822,7925,0321,62
EBIT v minulom roku 1 111 340485 702-1 228 6051 846 2201 528 397
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 807 6171 111 340485 702-1 228 6051 846 220
EBITDA 3 914 5701 200 419667 138-1 120 1111 931 108
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 914 5701 200 419667 138-1 120 1111 931 108
Finančná páka 3,7130,9768,05158,9922,29
Finančné účty 2 646 358114 4711 466 231557 5894 673 331
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 843 9781 130 775586 788-1 199 6041 863 645
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71550,95840,98000,99160,9539
Krátkodobé pohľadávky 46 124 58647 423 11546 394 84958 817 40549 306 653
Krátkodobé záväzky 41 964 15547 357 30149 100 84662 797 73254 898 131
Krytie dlhovej služby 255,60244,2921,23-32,97135,21
Nákladové úroky 15 3154 91431 41733 97514 282
Nákladové úroky v minulom roku 4 91431 41733 97514 28246 355
Náklady na predaný tovar 410 873 723427 508 663457 820 068520 366 753578 018 623
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 406 261 003425 671 332452 060 219513 858 254572 397 418
Neobežný majetok 1 589 770289 732301 810313 8880,0000
Obežný majetok 52 830 41749 095 28349 786 59462 992 58257 524 879
Obrat aktív 7,098,709,178,2110,08
Obrat neobežného majetku 261,531 4831 5221 6570,0000
Obrat obežného majetku 7,878,759,228,2510,09
Obrat zásob 104,09304,30266,06154,85162,94
Odpisy 38 55624 15624 15624 1564 460
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 27812 07812 07812 0782 230
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 27812 07812 07812 0782 230
Osobné náklady 972 789881 010863 511769 767425 503
Ostatné náklady na finančnú činnosť 70 59269 64481 10086 81387 273
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 297 8975 158 17010 540 8659 243 5948 959 307
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 997 048886 167363 767-1 013 9731 429 178
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,18720,47860,4594-2,590,5516
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,22820,54110,4865-2,320,6960
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,19850,40520,6036-1,940,1782
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,042,471,66-0,51655,61
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,852,401,61-0,50085,55
Pohľadávky z obchodného styku 46 120 52547 422 47246 394 14658 493 08449 203 839
Pohotová likvidita II. stupeň 1,261,000,97490,94580,9837
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,241,18-0,81030,0968-1,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 165,32-275,0828,92-121,14106,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73070,96770,98530,99370,9551
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,7129,9767,05157,9821,29
Pridaná hodnota 4 900 0052 174 3041 430 716-397 6042 388 362
Primárna platobná neschopnosť 0,55220,48880,60850,60240,6890
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18730,54040,4613-2,610,5518
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,9539,8373,99-56,1828,46
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,9539,8373,99-56,1828,46
Služby 4 511 2351 735 1265 702 6246 438 8185 609 847
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 58 650 67749 412 03850 100 42763 327 40957 550 653
Spotreba materiálu… 101 485102 20557 22569 68111 358
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 536205 8973 0022 385920,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 415 773 728429 682 967459 251 159519 972 809580 187 371
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000375,003 6609 905
Tržby z predaja tovaru 415 666 390429 617 443459 149 169519 534 291579 985 331
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 107 33865 524101 615434 858192 135
Účtovný cash flow 2 531 887-1 351 760908 642-4 115 7421 517 124
Úročený dlh 5 536205 8973 0022 385920,00
Úrokové krytie 248,62226,1615,46-36,16129,27
Vlastné imanie 15 797 1011 595 244736 233398 3232 581 886
Všetky záväzky 42 853 21047 816 05149 363 07562 928 09854 968 704
Výsledok hospodárenia 3 876 0141 176 263643 357-1 140 6071 936 553
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 876 0141 176 263643 357-1 140 6071 936 553
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 958 492862 011339 611-1 038 1291 424 718
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 862 011339 611-1 038 1291 424 7181 150 499
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 792 3021 106 426454 285-1 262 5801 831 938
Zásoby 3 903 1441 398 8521 699 0783 318 3743 512 997
Záväzky 42 853 21047 816 05149 363 07562 928 09854 968 704
Záväzky z obchodného styku 25 465 49723 181 87728 231 08635 235 41533 901 156
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 14 167 60018 023 70717 690 22125 991 82124 941 849
Zisk pred zdanením 3 792 3021 106 426454 285-1 262 5801 831 938
Zmena EBIT 3,432,29-0,3953-0,66551,21