Slovenská konsolidačná, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 54 763 41452 752 11651 663 59950 936 81155 492 430
Bežná likvidita III. stupeň 33,9544,6547,2340,4455,32
Časové rozlíšenie aktív 66 99961 94118 47412 06611 998
Časové rozlíšenie pasív 200,00329,00314,00363,91199,85
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,380,87370,78930,56571,44
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,371,291,371,381,57
Celkové tržby 12 955 37810 563 28610 539 23710 515 29011 008 263
Celkový dlh 31 608 53429 671 69029 891 87429 504 27433 924 550
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 597 224-51 414 645-50 404 310-49 558 236-48 861 416
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 597 22451 414 64550 404 31049 558 23648 861 416
Čistý cash flow 2 182 5791 010 335846 074696 8211 418 901
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 285 9003 211 2341 627 6252 350 5702 458 614
Čistý zisk 3 284 4003 209 8171 623 3612 346 3392 454 362
Čistý zisk v minulom roku 3 209 8171 623 3612 346 3392 454 3622 859 948
Cudzie zdroje -23 154 680-23 080 097-21 771 411-21 432 173-21 567 680
Daň z príjmov 1 5001 4174 2644 2314 251
Daň z príjmov v minulom roku 1 4174 2644 2314 25110 523
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 5001 4174 2644 2314 251
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 154,1180,55452,51698,5145 646
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,7363,06346,47441,8745 100
Doba obratu aktív 83 92924 476106 356138 140451 672
Doba obratu pohľadávok 154,1180,55452,51698,5145 646
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 426536,532 2073 3408 014
EBIT v minulom roku 3 211 2341 627 6252 350 5702 458 6142 870 471
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 285 9003 211 2341 627 6252 350 5702 458 614
EBITDA 3 949 7963 791 0753 134 9702 755 1732 801 586
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 949 7963 791 0753 134 9702 755 1732 801 586
Finančná páka 2,372,292,372,382,57
Finančné účty 53 597 22451 414 64550 404 31049 558 23648 861 416
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 962 1073 786 5452 113 4072 749 9802 797 997
Krátkodobé pohľadávky 100 556173 613219 810257 5625 608 133
Krátkodobé záväzky 1 583 2281 156 3851 071 8691 231 746984 563
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000035 019 821
Náklady na predaný tovar 642 052665 300629 732689 218514 623
Neobežný majetok 998 6351 101 9171 021 0051 108 9471 010 883
Obežný majetok 53 697 78051 588 25850 624 12049 815 79854 469 548
Obrat neobežného majetku 0,23850,71390,17370,12140,0444
Odpisy 676 062582 510491 952405 930346 086
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 338 031291 255245 976202 965173 043
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 338 031291 255245 976202 965173 043
Osobné náklady 6 793 7686 316 2026 115 7256 937 0836 066 058
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 5094 5301 067 5735 1924 143
Ostatné záväzky z obchodného styku 165 208109 53557 01291 35362 864
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 960 4623 792 3272 115 3132 752 2682 800 448
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97870,97460,97560,97290,8805
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -16,8252,03-13,52-12,51-12,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 9,161,284,775,1831,64
Pohľadávky z obchodného styku 24 620135 923168 301162 9335 541 020
Pohotová likvidita II. stupeň 33,9544,6547,2340,4455,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,61-22,84-25,73-30,76-15,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000017 736 259
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57720,56250,57860,57920,6113
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,371,291,371,381,57
Pridaná hodnota -403 891121 385-452 430-554 631-469 779
Primárna platobná neschopnosť 6,710,80590,33880,56070,0113
Rýchla likvidita I. stupeň 33,8544,4547,0140,2249,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,007,839,5310,7112,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,007,839,5310,7112,11
Služby 530 947550 415512 798502 057393 733
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 54 763 41452 752 11651 663 59950 936 81155 492 430
Spotreba materiálu… 111 105114 885116 934187 161120 890
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 246 071786 685200 307134 58745 121
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 9100,000023 0050,0000277,45
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 238 161786 685177 302134 58744 844
Účtovný cash flow 2 182 5791 010 335846 074696 8211 418 901
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000030 732 669
Vlastné imanie 23 154 68023 080 09721 771 41121 432 17321 567 680
Všetky záväzky 31 608 53429 671 69029 891 87429 504 27433 924 550
Výsledok hospodárenia 3 281 6443 208 5652 666 0232 349 2432 455 778
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 281 6443 208 5652 666 0232 349 2432 455 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 284 4003 209 8171 623 3612 346 3392 454 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 209 8171 623 3612 346 3392 454 3622 859 948
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 285 9003 211 2341 627 6252 350 5702 458 613
Záväzky 31 608 53429 671 69029 891 87429 504 27433 924 550
Záväzky z obchodného styku 165 208109 53557 01291 35362 864
Zisk pred zdanením 3 285 9003 211 2341 627 6252 350 5702 458 613
Zmena EBIT 1,021,970,69240,95610,8565
Účtovné závierky