WEON group, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 015 6525 697 9666 714 5227 070 60913 571 444
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,000013,00168,00161,00
Časové rozlíšenie pasív 310,000,0000220,000,000010,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0487-0,0001-0,0004-0,03650,5671
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,376,993,469,71-384,86
Celkové tržby 4 7944 2151 212 294650 226469 866
Celkový dlh 4 081 2724 984 4375 207 9886 410 47713 606 789
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -103,00-45 555-45 493-44 912-20 823
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,24320,13780,57230,9042-0,7372
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 103,0045 55545 49344 91220 823
Čistý cash flow -45 45262,00581,0024 08920 051
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 167581,00696 679590 838-345 373
Čistý zisk 1 166581,00693 799587 958-346 389
Čistý zisk v minulom roku 581,00693 799587 958-346 389558 574
Cudzie zdroje -934 070-713 529-1 506 314-660 13235 355
Daň z príjmov 0,00000,00002 8802 880960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 8802 880960,002 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002 8802 880960,00
Dlhodobé pohľadávky 928 6541 563 4792 561 9262 574 7956 399 340
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000018,855,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000018,225,70
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00004 31859 195
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00001 59127 918
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000404,672 921
EBIT v minulom roku 581,00696 679590 838-345 373735 292
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 167581,00696 679590 838-345 373
EBITDA 5 1954 597-80 801587 921166 447
EBITDA marža 1,081,09-0,06670,90420,3542
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 1954 597-80 801587 921166 447
Finančná páka 5,377,994,4610,71-383,86
Finančné účty 103,0045 55545 49344 91220 823
Hrubá marža -0,0951-0,1376-0,07720,8811-0,0382
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 9694 3832 313 976598 389302 684
Krátkodobé pohľadávky 192,00327,0016 58530 8601 370
Krátkodobé záväzky 633 181637 802645 025662 635669 650
Krytie dlhovej služby 5 1950,00000,00000,00002 972
Nákladové úroky 1,00000,00000,00000,000056,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000056,00173 837
Náklady na predaný tovar 456,00580,0093 56024 752101 627
Neobežný majetok 4 086 7034 088 6054 090 5054 419 8747 149 750
Obežný majetok 928 9491 609 3612 624 0042 650 5676 421 533
Odpisy 3 8023 8022 8560,000011 672
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9011 9011 4280,00005 836
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 9011 9011 4280,00005 836
Osobné náklady 0,00000,00000,00000,0000934,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 226,00214,005 223202,00495,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 633 181637 802642 145658 075664 796
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 9684 383696 655587 958-334 717
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00120,00080,46060,89079,80
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -9,480,01470,00050,03700,0427
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00000,0000-19,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1199-0,1526-32,760,0000-1,42
Pohľadávky z obchodného styku 167,00218,00301,0029 8411 307
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 20,55-11 509-2 593-27,401,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -45 4520,00000,00000,0000358,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81370,87480,77560,90661,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,376,993,469,71-384,86
Pridaná hodnota -456,00-580,00-93 560572 925-17 945
Primárna platobná neschopnosť 3 7922 9262 13322,05508,64
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00120,00080,46060,89079,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 785,621 084-64,4510,9081,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 785,621 084-64,4510,9081,75
Služby 456,00568,0093 38524 60297 528
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 015 6525 697 9666 714 5227 070 60913 571 444
Spotreba materiálu… 0,000012,00175,00150,004 099
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00001 200 000603 012177 828
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,000025 780
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 200 0005 33568 366
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000597 67783 682
Účtovný cash flow -45 45262,00581,0024 08920 051
Úrokové krytie 1 1670,00000,00000,0000-6 167
Vlastné imanie 934 070713 5291 506 314660 132-35 355
Všetky záväzky 4 081 2724 984 4375 207 9886 410 47713 606 789
Výsledok hospodárenia 1 393795,00696 902591 040-318 365
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 393795,00696 902591 040-318 365
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 166581,00693 799587 958-346 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 581,00693 799587 958-346 389558 574
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 166581,00696 679590 838-345 429
Záväzky 4 081 2724 984 4375 207 9886 410 47713 606 789
Záväzky z obchodného styku 633 181637 802642 145658 075664 796
Zisk pred zdanením 1 166581,00696 679590 838-345 429
Zmena EBIT 2,010,00081,18-1,71-0,4697
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000419 4412 216541 506