ARCOL group, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 709 3947 075 9576 737 6226 670 6927 084 310
Bežná likvidita III. stupeň 1,608,137,984,203,32
Časové rozlíšenie aktív 6 4202 438582,008 4816 064
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8450-0,1653-0,1225-0,04670,0338
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,652,632,710,7842-0,5687
Celkové tržby 2 566 7942 493 9652 504 3192 448 2452 405 903
Celkový dlh 426 994435 529310 358390 137405 915
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -547 241-3 320 931-2 223 091-1 435 495-1 141 917
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 547 2413 320 9312 223 0911 435 4951 141 917
Čistý cash flow -2 773 6901 097 840787 596293 578-225 469
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 272 581838 178568 513404 269474 500
Čistý zisk 215 274662 034448 869302 161369 235
Čistý zisk v minulom roku 662 034448 869302 161369 235362 271
Cudzie zdroje -3 282 400-6 640 428-6 427 264-6 280 555-6 678 395
Daň z príjmov 57 307176 144119 644102 108105 265
Daň z príjmov v minulom roku 176 144119 644102 108105 265112 305
Daň z príjmov z bežnej činnosti 57 307176 144119 644102 108105 265
Dlhodobé pohľadávky 296 874238 081284 470269 341251 531
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,4311,2413,8518,9925,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,3110,4913,8518,9825,28
Doba obratu aktív 527,541 052982,00994,591 075
Doba obratu pohľadávok 58,6546,6255,3159,1563,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,3262,1142,3555,8260,15
EBIT v minulom roku 838 178568 513404 269474 500474 576
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 272 581838 178568 513404 269474 500
EBITDA 1 665 7662 230 9721 961 3481 796 8111 862 212
EBITDA marža 0,64900,89450,78320,73390,7740
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 665 7662 230 9721 961 3481 796 8111 862 212
Finančná páka 1,131,071,051,061,06
Finančné účty 547 2413 320 9312 223 0911 435 4951 141 917
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8849-0,9384-0,9539-0,9415-0,9427
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88490,93840,95390,94150,9427
Hrubá marža 0,54640,55520,59400,56930,5527
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 665 0042 230 2041 960 4761 795 1381 861 082
Krátkodobé pohľadávky 115 50675 61095 038127 390169 706
Krátkodobé záväzky 417 107417 924290 553374 389396 453
Náklady na predaný tovar 1 163 9521 071 3941 016 7031 054 1941 076 065
Neobežný majetok 2 743 3533 438 8974 134 4414 829 9855 515 092
Obežný majetok 959 6213 634 6222 602 5991 832 2261 563 154
Obrat aktív 0,69190,34710,37170,36700,3396
Obrat neobežného majetku 0,93550,71420,60570,50680,4362
Obrat obežného majetku 2,670,67570,96221,341,54
Odpisy 1 391 0881 391 0881 391 0881 390 2141 385 874
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 695 544695 544695 544695 107692 937
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 695 544695 544695 544695 107692 937
Ostatné náklady na finančnú činnosť 762,00768,00872,001 6731 130
Ostatné záväzky z obchodného styku 408 774405 292255 153342 662383 575
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 606 3622 053 1221 839 9571 692 3751 755 109
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,080,44020,31450,1199-0,0937
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,99541,071,000,9596
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,080,44700,31450,1199-0,0937
Pohľadávky z obchodného styku 100 59670 59295 038127 267166 601
Pohotová likvidita II. stupeň 1,608,137,984,203,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,18-6,05-8,16-21,3929,62
Pridaná hodnota 1 402 5401 384 6661 487 6161 393 8641 329 835
Primárna platobná neschopnosť 4,065,742,682,692,30
Rýchla likvidita I. stupeň 1,317,957,653,832,88
Služby 729 234672 021626 205656 851639 933
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 709 3947 075 9576 737 6226 670 6927 084 310
Spotreba materiálu… 434 718399 373390 498397 343436 132
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 566 4922 456 0602 504 3192 448 0582 405 900
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 566 4922 456 0602 504 3192 448 0582 405 900
Účtovný cash flow -2 773 6901 097 840787 596293 578-225 469
Vlastné imanie 3 282 4006 640 4286 427 2646 280 5556 678 395
Všetky záväzky 426 994435 529310 358390 137405 915
Výsledok hospodárenia 274 678839 884570 260406 597476 338
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 274 678839 884570 260406 597476 338
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 215 274662 034448 869302 161369 235
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 662 034448 869302 161369 235362 271
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 272 581838 178568 513404 269474 500
Záväzky 426 994435 529310 358390 137405 915
Záväzky z obchodného styku 408 774405 292255 153342 662383 575
Zisk pred zdanením 272 581838 178568 513404 269474 500
Zmena EBIT 0,32521,471,410,85200,9998
Účtovné závierky