Reality SPA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 347 461806 366503 257528 70617 012
Časové rozlíšenie aktív 0,0000119,00119,0047,0042,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,64-2,48-1,92-1,96-1,03
Celkové tržby 484 21489 74581 01917 8130,0000
Celkový dlh 889 1101 350 9251 049 7841 080 158529 572
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -47 054-40 119-20 690-9 943-6 728
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,00600,02190,0608-1,540,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 47 05440 11920 6909 9436 728
Čistý cash flow 6 93519 42910 7479 2566 728
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 6606 2498 220-15 250-2 739
Čistý zisk 2 9091 9674 923-27 435-13 716
Čistý zisk v minulom roku 1 9674 923-27 435-11 457-11 885
Cudzie zdroje 541 649544 559546 527551 452512 560
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,9363,0445,93482,210,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000063,0445,93207,860,0000
Doba obratu aktív 3 3573 3412 26710 8340,0000
Doba obratu pohľadávok 3,9363,0445,93482,210,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000010 906
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 6652 4652 68112 4020,0000
EBIT v minulom roku 6 2498 220-15 250475,001 427
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 6606 2498 220-15 250-2 739
EBITDA 12 98257 61159 2266 634-2 670
EBITDA marža 0,02680,64190,73100,37240,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 98257 61159 2266 634-2 670
Finančná páka -0,6415-1,48-0,9208-0,9588-0,0332
Finančné účty 47 05440 11920 6909 9436 728
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,560,67531,091,0430,13
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,56-0,6753-1,09-1,04-30,13
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 905 20056 64758 3726 550-2 739
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,690,73781,181,144,69
Krátkodobé pohľadávky 407,0015 21610 19523 53364,00
Krátkodobé záväzky 586 450594 943595 114605 23579 777
Krytie dlhovej služby 4,7217,3425,340,5910-0,2432
Nákladové úroky 2 7513 3222 33711 22510 977
Nákladové úroky v minulom roku 3 3222 33711 22510 97213 312
Náklady na predaný tovar 23 12053 52942 57918 4382 670
Neobežný majetok 300 000750 912472 253495 18310 178
Obežný majetok 47 46155 33530 88533 4766 792
Obrat obežného majetku 0,79611,592,620,53210,0000
Odpisy 12 68050 39850 15221 8580,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 34025 19925 07610 9290,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 34025 19925 07610 9290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 642,00964,00854,0084,0069,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 507 792512 711512 260525 6170,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 58952 36555 075-5 577-13 716
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,01430,21650,13260,51960,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,160,68600,7665-0,02860,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,18350,22050,13260,51960,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000015 21610 19510 14464,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 78,1028,0350,8559,5876,18
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,525,854,600,82460,6129
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,561,682,092,0431,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,64-2,48-1,92-1,96-1,03
Pridaná hodnota 14 66434 57338 440-625,00-2 670
Primárna platobná neschopnosť 0,000033,7050,2551,820,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00840,00240,0098-0,0519-0,8063
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 68,4923,4517,73162,82-198,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 68,4923,4517,73162,82-198,34
Služby 19 54843 23636 70117 1462 374
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 347 461806 366503 257528 70617 012
Spotreba materiálu… 3 57210 2935 8781 292296,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 484 21488 10281 01917 8130,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 446 4300,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 78488 10281 01917 8130,0000
Účtovný cash flow 6 93519 42910 7479 2566 728
Úrokové krytie 2,061,883,52-1,36-0,2495
Vlastné imanie -541 649-544 559-546 527-551 452-512 560
Všetky záväzky 889 1101 350 9251 049 7841 080 158529 572
Výsledok hospodárenia 6 3027 2139 074-15 224-2 670
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 3027 2139 074-15 224-2 670
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 9091 9674 923-27 435-13 716
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 9674 923-27 435-11 457-11 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 9092 9275 883-26 475-13 716
Záväzky 889 1101 350 9251 049 7841 080 158529 572
Záväzky z obchodného styku 507 792512 711512 260525 6170,0000
Zisk pred zdanením 2 9092 9275 883-26 475-13 716
Zmena EBIT 0,90570,7602-0,5390-32,11-1,92
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 440 4300,00000,00000,00000,0000