DIMAS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 500 931484 724561 801694 1041 460 907
Bežná likvidita III. stupeň 4,232,071,641,460,4051
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00002 190
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00004 529
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,73080,25390,13590,13350,1188
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23030,59430,91771,442,43
Celkové tržby 166 868128 066175 945289 9930,0000
Celkový dlh 93 768180 685268 848409 3201 031 808
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -68 526-45 867-36 525-54 650-52 664
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 68 52645 86736 52554 65052 664
Čistý cash flow 68 52645 86736 52554 65052 664
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 32 34314 12310 64822 28875 687
Čistý zisk 25 48011 0868 16917 34656 217
Čistý zisk v minulom roku 11 0868 16917 346-205 6937 661
Cudzie zdroje -407 163-304 039-292 953-284 784-424 570
Daň z príjmov 6 8633 0372 4794 9420,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 0372 4794 9422 9860,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 8633 0372 4794 9420,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 786,721 0721 021761,1174,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 565,11947,48896,29693,4872,50
Doba obratu aktív 1 2011 5841 415974,02862,61
Doba obratu pohľadávok 786,721 0721 021761,1174,71
Doba splácania záväzkov 68 8640,000098 7220,0000450,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 224,76590,59676,95574,39261,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 20 9500,000037 7320,00000,0000
EBIT v minulom roku 14 12310 64822 288-201 01435 289
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 32 34314 12310 64822 28875 687
EBITDA 39 12823 63218 56930 790248 865
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 39 12823 63218 56930 790248 865
Finančná páka 1,231,591,922,443,44
Finančné účty 68 52645 86736 52554 65052 664
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8128-0,6272-0,5215-0,4103-0,2906
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81280,62720,52150,41030,2906
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 40 92423 37118 29130 530244 695
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,18720,37280,47850,58970,3034
Krátkodobé pohľadávky 328 209327 931405 664542 381126 531
Krátkodobé záväzky 93 768180 685268 848409 320443 184
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 28 52663 367102 756201 6050,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000010,37
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000019 470
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001 69327 628
Náklady na predaný tovar 111 35186 299125 016229 082359 381
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 497,000,0000994,000,000011 966
Neobežný majetok 104 196110 926119 61297 0731 279 522
Obežný majetok 396 735373 798442 189597 031179 195
Obrat neobežného majetku 1,461,011,212,680,4831
Obrat obežného majetku 0,38380,29870,32780,43573,45
Odpisy 7 6478 5527 6437 030150 694
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 6478 5527 6437 030150 694
Ostatné náklady na finančnú činnosť 72,00261,00278,00260,004 170
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 12719 63815 81224 376206 911
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 82,340,000020,060,00000,7201
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,352,972,614,411,72
Pohľadávky z obchodného styku 235 756289 872355 957494 185122 785
Pohotová likvidita II. stupeň 4,232,071,641,460,4051
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,94-6,63-8,02-5,21-8,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00002,70
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,18720,37280,47850,58970,7063
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23030,59430,91771,442,43
Pridaná hodnota 40 92225 36919 94231 024258 782
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73080,25390,13590,13350,1176
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,407,6514,4813,294,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,407,6514,4813,294,15
Služby 99 32075 500115 741212 907321 132
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 500 931484 724561 801694 1041 460 907
Spotreba materiálu… 11 53410 7998 28116 17526 283
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 153 207111 668144 958260 106618 163
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 934,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000994,000,00001,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 152 273111 668143 964260 106618 162
Účtovný cash flow 68 52645 86736 52554 65052 664
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00003,89
Vlastné imanie 407 163304 039292 953284 784424 570
Všetky záväzky 93 768180 685268 848409 3201 031 808
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00004 529
Výsledok hospodárenia 32 41515 08010 92623 76098 171
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32 41515 08010 92623 76098 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 48011 0868 16917 34656 217
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 11 0868 16917 346-205 6937 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 32 34314 12310 64822 28872 756
Záväzky 93 768180 685268 848409 3201 031 808
Záväzky z obchodného styku 28 52663 367102 756201 6050,0000
Zisk pred zdanením 32 34314 12310 64822 28872 756
Zmena EBIT 2,291,330,4777-0,11092,14