SEHRING BRATISLAVA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 366 2901 359 2131 628 9421 504 7321 112 824
Bežná likvidita III. stupeň 5,652,355,554,243,26
Časové rozlíšenie aktív 9 3428 525447 2941 1331 190
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00007 9200,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5568-0,1096-0,71760,6365-0,0539
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,403,580,93741,31-1,44
Celkové tržby 3 901 0974 401 2303 811 9333 400 9822 722 527
Celkový dlh 797 4431 062 554788 154848 3783 621 300
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -99 020-6 039-47 511-186 841-39 427
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99 0206 03947 511186 84139 427
Čistý cash flow 92 981-41 472-139 330147 414-12 105
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 359 9561 190 951808 855644 164-149 302
Čistý zisk 272 187912 871745 349585 711-109 165
Čistý zisk v minulom roku 912 871745 349585 711-109 165-168 187
Cudzie zdroje -568 847-296 659-840 788-648 4342 508 476
Daň z príjmov 87 769278 08065 26930 309-70 180
Daň z príjmov v minulom roku 278 08065 26930 309-70 1802 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 87 769278 08065 26930 309-70 180
Dlhodobé pohľadávky 124 585143 469182 817205 396221 975
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,3338,5234,3143,4238,54
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,5538,5234,3143,1438,49
Doba obratu aktív 127,00120,75173,37163,20153,31
Doba obratu pohľadávok 64,9151,2653,7765,7069,13
Doba obratu zásob 0,00000,00007 32510 4494 390
Doba splácania záväzkov 0,00000,00005 4455 6782 400
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,5233,6320,6625,1230,92
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00002 9482 9111 458
EBIT v minulom roku 1 190 951808 855644 164-149 302-137 184
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 359 9561 190 951808 855644 164-149 302
EBITDA 713 0871 491 2501 051 578733 914-67 956
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 713 0871 491 2501 051 578733 914-67 956
Finančná páka 2,404,581,942,32-0,4436
Finančné účty 99 0206 03947 511186 84139 427
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4163-0,2183-0,5162-0,43092,25
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41630,21830,51620,4309-2,25
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 712 7201 690 6201 066 869752 065-58 625
Krátkodobé pohľadávky 573 727433 556322 409400 377279 775
Krátkodobé záväzky 166 991378 538194 155231 604224 464
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-596,4726,08-2,26
Materiál 101 401255 114102 328100 22283 658
Nákladové úroky 0,00000,0000-1 76328 14430 043
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000-1 76328 14430 04328 122
Náklady na predaný tovar 2 667 0372 263 5942 460 2722 185 7272 241 031
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000013 01414 88734 141
Neobežný majetok 298 874326 202367 746284 798159 873
Obežný majetok 1 058 0741 024 486813 9021 218 801951 761
Obrat aktív 2,873,022,112,242,38
Obrat neobežného majetku 13,1412,609,3311,8216,57
Obrat obežného majetku 3,714,014,212,762,78
Odpisy 352 764314 172236 34298 40684 580
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 176 382157 086118 17149 20342 290
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 176 382157 086118 17149 20342 290
Osobné náklady 639 095644 569553 005502 798476 048
Ostatné náklady na finančnú činnosť 367,00630,00709,00849,001 669
Ostatné záväzky z obchodného styku 100 04694 291105 105118 716136 386
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 624 9511 227 043981 691684 117-24 585
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47853,080,88650,90330,0435
Podiel EBIT k aktívam 0,26350,87620,49660,4281-0,1342
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,26350,87620,49660,4304-0,1342
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,30011,210,56370,5091-0,1681
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50740,34940,57060,42621,17
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000074,4779,2411,96
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,972,861,752,350,8577
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,921,231,960,7283
Pohľadávky z obchodného styku 403 945433 556322 409397 763279 361
Pohotová likvidita II. stupeň 4,081,184,212,461,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,127,156,03-4,40-207,23
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000079,035,24-0,4029
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58370,78170,48380,56383,25
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,403,580,93741,31-1,44
Pridaná hodnota 1 259 5671 844 922969 2101 179 624408 311
Rentabilita aktív, ROA 0,19920,67160,45760,3892-0,0981
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47853,080,88650,90330,0435
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59300,01600,24470,78010,1757
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,120,71250,74951,16-53,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,120,71250,74951,16-53,29
Služby 1 785 8401 618 2651 584 0571 476 8811 552 378
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 366 2901 359 2131 628 9421 504 7321 112 824
Spotreba materiálu… 854 230672 801696 072692 999716 890
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 926 6044 208 5163 437 4823 374 8512 654 842
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000100 0008 0009 5005 500
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00003 61918 53040 675
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 926 6044 108 5163 425 8633 346 8212 608 667
Účtovný cash flow 92 981-41 472-139 330147 414-12 105
Úrokové krytie 0,00000,0000-458,7922,89-4,97
Vlastné imanie 568 847296 659840 788648 434-2 508 476
Všetky záväzky 797 4431 062 554788 154848 3783 621 300
Výsledok hospodárenia 360 3231 191 581809 564645 008-147 822
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 360 3231 191 581809 564645 008-147 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 272 187912 871745 349585 711-109 165
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 912 871745 349585 711-109 165-168 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 359 9561 190 951810 618616 020-179 345
Zásoby 260 742441 422261 165426 187410 584
Záväzky 797 4431 062 554788 154848 3783 621 300
Záväzky z obchodného styku 100 04694 291105 105118 716136 386
Zisk pred zdanením 359 9561 190 951810 618616 020-179 345
Zmena EBIT 0,30221,471,26-4,311,09
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -26 96727 472-167 129-960,0062 378
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -26 96727 472-167 129-960,0062 378
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000085 49713 6720,0000786,00
Účtovné závierky