RVD a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 235 193237 970240 903232 033289 490
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,28-1,28-1,28-1,27-1,34
Celkové tržby 5 64213 99420 0548 6679 158
Celkový dlh 1 088 7931 087 2321 089 6831 081 8151 139 174
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 1241 400-1 715-5 982-4 415
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7689-0,03440,0500-0,01120,2932
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 1241 1001 7155 9824 415
Čistý cash flow 8 1241 1001 7155 9824 415
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 338-482,001 483383,003 442
Čistý zisk -4 338-482,001 003-97,002 685
Čistý zisk v minulom roku -482,001 003-97,002 6857 719
Cudzie zdroje 853 600849 262848 780849 782849 684
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00757,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00757,002 566
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00757,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12 1195 1083 6447 79211 065
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8 9233 8072 7575 8218 947
Doba obratu aktív 15 2406 2074 4309 77213 072
Doba obratu pohľadávok 12 1195 1083 6447 79211 065
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70 55028 29320 03745 55951 441
EBIT v minulom roku -482,001 483383,003 44210 285
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 338-482,001 483383,003 442
EBITDA -4 284-430,001 560-3 619-4 712
EBITDA marža -0,7593-0,03070,0778-0,4176-0,5145
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 284-430,001 560-3 619-4 712
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,32371,250,2199
Finančné účty 8 1241 1001 7155 9824 415
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,633,573,523,662,94
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,63-3,57-3,52-3,66-2,94
Hrubá marža -0,53140,10260,1366-0,4071-0,5836
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 344-547,001 418-3 748-4 839
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,634,564,524,663,94
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00002 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 187 029195 830198 148185 011245 035
Krátkodobé záväzky 1 088 7931 084 7321 089 6831 081 8151 139 174
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 947 242943 182935 653927 7851 057 173
Náklady na predaný tovar 8 63112 55817 11012 19513 428
Neobežný majetok 40 04041 04041 04041 04040 040
Obežný majetok 195 153196 930199 863190 993249 450
Ostatné náklady na finančnú činnosť 60,00117,00142,00129,00127,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 338-482,001 003-97,002 685
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,440,07860,08550,69020,4821
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,440,07860,08640,69020,5462
Pohľadávky z obchodného styku 137 704145 951149 917138 219198 126
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 105,07772,06494,92142,06192,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,634,574,524,663,94
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,28-1,28-1,28-1,27-1,34
Pridaná hodnota -2 9981 4362 740-3 528-5 345
Primárna platobná neschopnosť 6,886,466,246,715,34
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -254,15-2 528698,51-298,93-241,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -254,15-2 528698,51-298,93-241,76
Služby 8 61112 55816 94111 94113 428
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 235 193237 970240 903232 033289 490
Spotreba materiálu… 20,000,0000169,00254,000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00002 5000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 63313 99419 8508 6678 083
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 63313 99419 8508 6678 083
Účtovný cash flow 8 1241 1001 7155 9824 415
Úročený dlh 0,00002 5000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -853 600-849 262-848 780-849 782-849 684
Všetky záväzky 1 088 7931 087 2321 089 6831 081 8151 139 174
Výsledok hospodárenia -4 284-430,001 560-3 619-4 712
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 284-430,001 560-3 619-4 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 338-482,001 003-97,002 685
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -482,001 003-97,002 6857 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 338-482,001 483383,003 442
Záväzky 1 088 7931 087 2321 089 6831 081 8151 139 174
Záväzky z obchodného styku 947 242943 182935 653927 7851 057 173
Zisk pred zdanením -4 338-482,001 483383,003 442
Zmena EBIT 9,00-0,32503,870,11130,3347