REMAS Servis, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 169 946175 346133 948126 328111 658
Bežná likvidita III. stupeň 7,953,353,261,781,05
Časové rozlíšenie aktív 1 215537,00896,00824,001 313
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1399-0,3786-0,11350,0012-2,55
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,070,99480,3199-0,00100,4453
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19520,43460,41871,396,50
Celkové tržby 395 854360 486350 620401 0390,0000
Celkový dlh 27 75153 12239 53073 50896 774
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -66 541-86 430-40 161-29 447-37 952
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 54186 43040 16129 44737 952
Čistý cash flow -19 88946 26910 714-65,0037 952
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 25 51931 70049 29437 396-7 788
Čistý zisk 19 97127 80641 59832 567-11 512
Čistý zisk v minulom roku 27 80641 59832 5675 3701 954
Cudzie zdroje -142 195-122 224-94 418-52 820-14 884
Daň z príjmov 5 5483 8947 6964 8290,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 8947 6964 829480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 5483 8947 6964 8290,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,8569,8171,0380,8765,98
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,7366,3171,0379,2465,98
Doba obratu aktív 157,20177,55139,45116,42146,79
Doba obratu pohľadávok 73,8569,8171,0380,8765,98
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000196,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,1647,1034,8661,09112,05
EBIT v minulom roku 31 70049 29437 3967 9226 025
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 25 51931 70049 29437 396-7 788
EBITDA 35 16044 39458 37443 16714 294
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 35 16044 39458 37443 16714 294
Finančná páka 1,201,431,422,397,50
Finančné účty 66 54186 43040 16129 44737 952
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8367-0,6970-0,7049-0,4181-0,1333
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83670,69700,70490,41810,1333
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 91942 15056 94351 7749 146
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10920,26530,25000,52470,7633
Krátkodobé pohľadávky 79 84268 94068 22687 75750 192
Krátkodobé záväzky 18 55546 51233 48866 28785 233
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00003,84
Materiál 0,00000,00000,00000,0000299,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00003 724
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00002 0724 071
Náklady na predaný tovar 248 340226 677209 563268 122158 510
Neobežný majetok 22 34819 43924 6658 30021 902
Obežný majetok 146 383155 370108 387117 20488 443
Obrat aktív 2,322,062,623,142,49
Obrat neobežného majetku 17,6618,5414,2147,7212,68
Obrat obežného majetku 2,702,323,233,383,14
Odpisy 10 18410 4507 6529 41416 930
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 0925 2253 8264 70716 930
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 0925 2253 8264 7070,0000
Osobné náklady 110 39267 55156 98658 9540,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1983 1982 6302 4825 150
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 525,00954,001 1991 1532,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 64619 72912 81842 8900,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 15538 25649 25041 9815 418
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,14040,22750,44060,6166-0,7734
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,16860,24610,49070,6228-0,2947
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75480,50490,40400,46080,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7516
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,321,982,482,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,722,181,877,04
Pohľadávky z obchodného styku 79 70865 48968 22685 98450 192
Pohotová likvidita II. stupeň 7,953,353,261,781,05
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,15-2,64-8,81812,62-0,3922
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000010,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16330,30300,29510,58190,8667
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19520,43460,41871,396,50
Pridaná hodnota 146 256133 794141 045127 949119 137
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,14040,22750,44060,6166-0,7734
Rýchla likvidita I. stupeň 3,591,861,200,44420,4453
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,78931,200,67721,706,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,78931,200,67721,706,77
Služby 239 236216 270188 512254 640147 068
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 169 946175 346133 948126 328111 658
Spotreba materiálu… 9 10410 40721 05113 48211 442
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 395 812360 471350 608401 039277 647
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2160,00000,00004 9680,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000080,000,00000,0000180,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 394 596360 391350 608396 071277 467
Účtovný cash flow -19 88946 26910 714-65,0037 952
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-2,09
Vlastné imanie 142 195122 22494 41852 82014 884
Všetky záväzky 27 75153 12239 53073 50896 774
Výsledok hospodárenia 26 19233 94450 72238 721-2 636
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 19233 94450 72238 721-2 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 97127 80641 59832 567-11 512
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 80641 59832 5675 3701 954
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 25 51931 70049 29437 396-11 512
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000299,00
Záväzky 27 75153 12239 53073 50896 774
Záväzky z obchodného styku 6 64619 72912 81842 8900,0000
Zisk pred zdanením 25 51931 70049 29437 396-11 512
Zmena EBIT 0,80500,64311,324,72-1,29