Hardware Cleaning System, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 27 4494 5095 5096 3557 090
Bežná likvidita III. stupeň 0,12020,41000,74660,76951,02
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000039,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,19930,34951,501,18-0,7816
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07390,32390,53410,19660,5262
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,01-1,65-3,10-6,481,65
Celkové tržby 7 5978 81811 87411 2910,0000
Celkový dlh 41 09311 4568 1317 5144 416
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 0811 072-3 941-1 364-2 090
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,8815-0,4906-0,1231-0,22270,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7192 4283 9411 3642 090
Čistý cash flow 2 7192 4283 9411 3642 090
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 697-3 846-982,00-2 03493,00
Čistý zisk -6 697-4 326-1 462-2 51493,00
Čistý zisk v minulom roku -4 326-1 462-2 514-1 319-1 812
Cudzie zdroje 13 6446 9472 6221 159-2 674
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,9886,8348,20128,4771,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 103,9886,8348,2099,3771,61
Doba obratu aktív 1 319188,13169,34205,44265,69
Doba obratu pohľadávok 103,9886,8348,20128,4771,61
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000267,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 769312,80226,83224,25148,85
EBIT v minulom roku -3 846-982,00-2 034-839,00-1 812
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 697-3 846-982,00-2 03493,00
EBITDA -4 548-3 753169,00-883,001 230
EBITDA marža -0,5987-0,42560,0142-0,07820,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -4 548-3 753169,00-883,001 230
Finančná páka -2,01-0,6491-2,10-5,482,65
Finančné účty 2 7192 4283 9411 3642 090
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,49711,540,47590,1824-0,3772
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4971-1,54-0,4759-0,18240,3772
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 645-3 84637,00-1 0171 110
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,341,661,341,090,5602
Krátkodobé finančné výpomoci 3 8003 5000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 1642 0811 5683 9741 911
Krátkodobé záväzky 36 8157 4977 3796 9373 972
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 252300,00300,00300,000,0000
Náklady na predaný tovar 7 1357 3337 0698 2875 411
Neobežný majetok 22 5660,00000,00001 0173 050
Obežný majetok 4 8834 5095 5095 3384 001
Obrat aktív 0,27671,942,161,781,37
Obrat neobežného majetku 0,33660,00000,000011,103,19
Obrat obežného majetku 1,561,942,162,122,43
Odpisy 2 0520,00001 0171 0171 017
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0520,00001 0171 0171 017
Osobné náklady 4 3924 8804 3773 5980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 97,0093,00132,00134,00120,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -4 645-4 326-445,00-1 4971 110
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,68031,260,55762,170,0348
Podiel EBIT k aktívam -0,2440-0,8530-0,1783-0,32010,0131
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2440-0,8530-0,1783-0,32010,0131
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,71501,290,52513,490,0298
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09910,53850,71540,21460,2948
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 9,533,450,91091,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,10500,29001,100,83490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,07150,29000,89080,65094,26
Pohľadávky z obchodného styku 2 1642 0811 5683 0741 911
Pohotová likvidita II. stupeň 0,12020,41000,74660,76951,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,022,860,66530,8497-1,28
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,13840,77620,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,502,541,481,180,6228
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,01-1,65-3,10-6,481,65
Pridaná hodnota 461,001 4154 8053 0044 329
Primárna platobná neschopnosť 0,57860,14420,19130,09760,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,2440-0,9594-0,2654-0,39560,0131
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,49080,62270,55762,170,0348
Rýchla likvidita I. stupeň 0,06690,22080,53410,19660,5262
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,04-3,0548,11-8,513,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,04-3,0548,11-8,513,59
Služby 4 9984 6694 4615 7904 878
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 4494 5095 5096 3557 090
Spotreba materiálu… 2 1372 6642 6082 497533,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 8003 5000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 5968 74811 87411 2919 740
Tržby z predaja tovaru 566,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 0308 74811 87411 2919 740
Účtovný cash flow 2 7192 4283 9411 3642 090
Úročený dlh 3 8003 5000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -13 644-6 947-2 622-1 1592 674
Všetky záväzky 41 09311 4568 1317 5144 416
Výsledok hospodárenia -6 600-3 753-848,00-1 900213,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 600-3 753-848,00-1 900213,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 697-4 326-1 462-2 51493,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -4 326-1 462-2 514-1 319-1 812
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 697-3 846-982,00-2 03493,00
Záväzky 41 09311 4568 1317 5144 416
Záväzky z obchodného styku 1 252300,00300,00300,000,0000
Zisk pred zdanením -6 697-3 846-982,00-2 03493,00
Zmena EBIT 1,743,920,48282,42-0,0513