MARNER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 127 675359 6820,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,0413,560,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 220,00204,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,0000499,000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,54-0,54460,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,498,400,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,080,07340,00000,00000,0000
Celkové tržby 256 5000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 115 00724 5720,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -27 489-182 2450,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 27 489182 2450,00000,00000,0000
Čistý cash flow -146 211182 2450,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 9632 7680,00000,00000,0000
Čistý zisk 5 3652 7680,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -8 58846 9530,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -12 668-334 6110,00000,00000,0000
Daň z príjmov 1 1670,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 964,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1670,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000058 4360,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 53,18556,730,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,180,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 221,581 7490,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 53,18840,800,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 308,9717,890,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 695,0483,240,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 170,17105,470,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 477,540,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -7 62446 9530,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 9632 7680,00000,00000,0000
EBITDA 13 58060 8910,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 58060 8910,00000,00000,0000
Finančná páka 10,081,070,00000,00000,0000
Finančné účty 27 489182 2450,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0992-0,93030,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,09920,93030,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 105 52860 5210,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,76800,06030,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 30 644114 5230,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 98 04821 6950,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 31,51122,030,00000,00000,0000
Nákladové úroky 431,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 230 90495 1350,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 51 49083 2440,00000,00000,0000
Neobežný majetok 25 736194,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 101 719359 2840,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,650,20870,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 8,17387,030,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,070,20900,00000,00000,0000
Obrat zásob 1,1820,400,00000,00000,0000
Odpisy 9 196389,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 598389,000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 5980,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 9 9120,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 432,00370,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 3660,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 5613 1570,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,21530,50670,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,57000,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,040,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,06-51,550,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,69522,430,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 30 6440,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,595113,380,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0866-1,840,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -339,240,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90080,06830,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,080,07340,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 20 209-20 0520,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 2,200,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28048,210,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,470,40350,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,470,40350,00000,00000,0000
Služby 170 25011 7000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 127 675359 6820,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 9 164191,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 256 50075 0830,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 46 1900,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 53 46075 0830,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 156 8500,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -146 211182 2450,00000,00000,0000
Úrokové krytie 16,160,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 12 668334 6110,00000,00000,0000
Všetky záväzky 115 00724 5720,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000499,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 158-11 5430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 158-11 5430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 3652 7680,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 58846 9530,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 5326 3710,00000,00000,0000
Zásoby 43 5864 0800,00000,00000,0000
Záväzky 115 00724 5720,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 67 3660,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 6 5326 3710,00000,00000,0000
Zmena EBIT -0,91330,05900,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 44 41672 0450,00000,00000,0000

Činnosti firmy
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej..
Sprostredkovateľská činnosť
Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
Administratívne služby
Prenájom hnuteľných vecí
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Skladovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného..
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
Prípravné práce k realizácii stavby
Prevádzkovanie výdajne stravy
Čistiace a upratovacie služby
Počítačové služby
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Prevádzkovanie športových zariadení
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických..
Umývanie a čistenie motorových vozidiel
Prenájom strojov a prístrojov a priemyselného tovaru - leasing
Prevádzkovanie pneuservisu
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..