MBKI s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 53 03237 20555 57347 0430,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,901,950,60520,34160,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 0280,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2755-0,74301,960,43270,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,78720,70340,56980,10630,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,37251,11-3,48-4,120,0000
Celkové tržby 76 78632 83392 7230,00000,0000
Celkový dlh 14 39319 56877 93962 1120,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 644-13 104-43 943-6 5200,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 64413 10443 9436 5200,0000
Čistý cash flow 10 64413 10443 9436 5200,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 7913 9638 955-4 4210,0000
Čistý zisk 21 5623 0037 985-4 4600,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 003-25 559-15 282-12 0600,0000
Cudzie zdroje -38 639-17 63722 36615 0690,0000
Daň z príjmov 229,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 229,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 140,16146,4410,9489,150,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 105,85146,445,8289,090,0000
Doba obratu aktív 405,70420,01222,63312,690,0000
Doba obratu pohľadávok 140,16146,4410,9489,150,0000
Doba obratu zásob 712,832 1250,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 943,813 8779 585593,520,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,44210,32308,96407,830,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 155,663 2601 5140,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 963-24 599-14 252-12 0430,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 7913 9638 955-4 4210,0000
EBITDA 10 9048 05322 67611 2480,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 10 9048 05322 67611 2480,0000
Finančná páka 1,372,11-2,48-3,120,0000
Finančné účty 10 64413 10443 9436 5200,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7286-0,47400,40250,32030,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,72860,4740-0,4025-0,32030,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 37 0385 86318 7975 8280,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25500,50071,391,300,0000
Krátkodobé pohľadávky 18 32112 9722 73013 4120,0000
Krátkodobé záväzky 13 52118 63077 12361 3570,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 23015 66712 1810,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00002 268288,410,0000
Nákladové úroky 0,00000,000010,0039,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000070,0017,000,0000
Náklady na predaný tovar 47 66421 95761 04237 7330,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 2291 7542 937854,000,0000
Neobežný majetok 13 855917,008 90026 0830,0000
Obežný majetok 39 17736 28846 67319 9320,0000
Obrat aktív 0,89970,86901,641,170,0000
Obrat neobežného majetku 3,4435,2610,242,110,0000
Obrat obežného majetku 1,220,89101,952,760,0000
Obrat zásob 0,51200,17180,00000,00000,0000
Odpisy 2 0621 3009 84210 2490,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0621 3009 84210 2490,0000
Osobné náklady 1 7491 7657 8850,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 383,002 4284 0735 6490,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 147,0038,00194,00229,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 6244 30317 8275 7890,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,55800,1703-0,35700,29600,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55150,2134-0,41550,30890,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,20070,35220,79070,13860,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 36,440,17010,26220,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00925,9210,240,45530,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,02745,883,810,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,01263,381,701,680,0000
Pohľadávky z obchodného styku 13 83612 9721 45213 4040,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,141,400,60520,34160,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,63-1,350,50902,310,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00004 394167,180,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,27140,52601,401,320,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,37251,11-3,48-4,120,0000
Pridaná hodnota 48,0010 37530 07117 1800,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,16121,218,390,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,55800,1703-0,35700,29600,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,78720,70340,56980,10630,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,322,433,445,520,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,322,433,445,520,0000
Služby 10 0233 80810 2644 5980,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 53 03237 20555 57347 0430,0000
Spotreba materiálu… 32 41216 39547 84132 2810,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 89732 43291 11354 9130,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 13 185100,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 7 4017 4144 3651 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 40 31124 91886 74853 4130,0000
Účtovný cash flow 10 64413 10443 9436 5200,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000895,50-113,360,0000
Vlastné imanie 38 63917 637-22 366-15 0690,0000
Všetky záväzky 14 39319 56877 93962 1120,0000
Výsledok hospodárenia 22 0276 35312 834999,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 0276 35312 834999,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 5623 0037 985-4 4600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 003-25 559-15 282-12 0600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 7913 9638 945-4 4600,0000
Zásoby 10 21210 2120,00000,00000,0000
Záväzky 14 39319 56877 93962 1120,0000
Záväzky z obchodného styku 2 23015 66712 1810,00000,0000
Zisk pred zdanením 21 7913 9638 945-4 4600,0000
Zmena EBIT 5,50-0,1611-0,62830,36710,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000500,000,00000,00000,0000