M.R.MODRÝ DOM BRATISLAVA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 64 80883 56677 39794 23831 060
Aktivácia 5 4902 4814 8123 6103 512
Bežná likvidita III. stupeň 2,181,711,331,551,91
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000690,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,69-1,80-1,58-1,480,5124
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,041,581,171,421,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,131,541,981,88-2,10
Celkové tržby 223 467226 833203 600216 1490,0000
Celkový dlh 34 32150 61351 40661 48159 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 615-59 191-41 155-48 483-14 434
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 61559 19141 15548 48314 434
Čistý cash flow 51 61559 19141 15548 48314 434
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -21 3749 024-5 689-5 903-40 828
Čistý zisk -22 3456 963-6 780-9 679-40 828
Čistý zisk v minulom roku 6 963-6 780-9 665-32 39712 347
Cudzie zdroje -30 487-32 953-25 991-32 75728 167
Daň z príjmov 971,002 0611 0911 5640,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 0611 0911 5641 2980,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 971,002 0611 0911 5640,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 8002 0002 0002 0002 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,996,357,045,943,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5,166,307,135,982,90
Doba obratu aktív 108,73135,95142,11162,3161,95
Doba obratu pohľadávok 9,019,6110,719,387,07
Doba obratu zásob 0,000034,7969,2032,9028,41
Doba splácania záväzkov 702,451 1461 134997,7925,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,4761,0364,8658,9818,63
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 511,95151,93176,46127,980,0000
EBIT v minulom roku 9 024-5 689-5 889-31 09912 347
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -21 3749 024-5 689-5 903-40 828
EBITDA -8 97521 9427 8787 221-34 106
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 97521 9427 8787 221-34 106
Finančná páka 2,132,542,982,88-1,10
Finančné účty 51 61559 19141 15548 48314 434
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4704-0,3943-0,3358-0,34760,9069
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47040,39430,33580,3476-0,9069
Hrubá marža 0,38820,43980,47270,52980,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -11 44619 9485 2335 702-36 520
Krátkodobé pohľadávky 3 5733 9053 8333 4481 543
Krátkodobé záväzky 25 31537 51235 32634 2429 343
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18 4504 9745 4954 3920,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00003,260,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002 2120,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002 2120,00000,0000
Náklady na predaný tovar 130 805124 589102 54297 402129 637
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 15411 95011 36612 52615 534
Neobežný majetok 7 82017 33128 25439 17811 184
Obežný majetok 56 98866 23549 14355 06019 186
Obrat aktív 3,362,682,572,255,89
Obrat neobežného majetku 27,8212,957,045,4116,36
Obrat obežného majetku 3,823,394,053,859,54
Obrat zásob 0,000010,495,2711,0912,85
Odpisy 9 51110 92410 92410 9883 357
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 51110 92410 92410 9883 357
Osobné náklady 70 09476 54376 85589 8870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3053 4352 6453 1042 414
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 4410,0000345,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -12 83417 8874 1441 309-37 471
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,73290,2113-0,2609-0,29551,45
Podiel EBIT k aktívam -0,32980,1080-0,0735-0,0626-1,31
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,32980,1080-0,0735-0,0626-1,31
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,54120,1959-0,1352-0,0984-1,88
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79640,70830,53170,51450,4647
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80800,76720,79850,78490,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 6,608,358,479,140,4009
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,241,301,251,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,141,101,1415,90
Pohľadávky z obchodného styku 3 0733 8713 8843 4731 454
Pohotová likvidita II. stupeň 2,181,681,271,521,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5907-0,5567-0,6315-0,67561,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000021,920,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,52960,60570,66420,65241,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,131,541,981,88-2,10
Pridaná hodnota 86 75599 76396 246114 51753 374
Primárna platobná neschopnosť 6,001,281,411,260,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,34480,0833-0,0876-0,1027-1,31
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,73290,2113-0,2609-0,29551,45
Rýchla likvidita I. stupeň 2,041,581,171,421,54
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,822,316,538,51-1,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,822,316,538,51-1,74
Služby 41 26329 70418 76119 61948 668
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 80883 56677 39794 23831 060
Spotreba materiálu… 81 87885 41677 22768 86768 947
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 217 977224 352198 788212 539183 011
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 417,000,00000,0000620,000,0000
Tržby z predaja tovaru 21 76422 12230 29542 82540 904
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 195 796202 230168 493169 094142 107
Účtovný cash flow 51 61559 19141 15548 48314 434
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-2,670,0000
Vlastné imanie 30 48732 95325 99132 757-28 167
Všetky záväzky 34 32150 61351 40661 48159 227
Výsledok hospodárenia -18 06911 018-3 046-3 147-37 463
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -18 06911 018-3 046-3 147-37 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 3456 963-6 780-9 679-40 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 963-6 780-9 665-32 39712 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -21 3749 024-5 689-8 115-39 877
Zásoby 0,00001 1392 1551 1291 209
Záväzky 34 32150 61351 40661 48159 227
Záväzky z obchodného styku 18 4504 9745 4954 3920,0000
Zisk pred zdanením -21 3749 024-5 689-8 115-39 877
Zmena EBIT -2,37-1,590,96600,1898-3,31

Činnosti firmy
Pohostinská činnosť