TAMA SLOVAKIA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 732 4092 636 0154 521 7274 455 1704 758 888
Bankové úvery 0,00000,0000375 645659 217942 789
Bežná likvidita III. stupeň 2,232,521,262,622,38
Bežné bankové úvery 0,00000,0000375 645163 572163 572
Časové rozlíšenie aktív 7 7593 5596 2085 9902 961
Časové rozlíšenie pasív 10 96710 4879 9464 1357 004
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5274-0,27660,0691-0,60820,7770
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,77090,84472,262,333,19
Celkové tržby 2 373 0842 352 9822 386 9912 267 6432 532 355
Celkový dlh 1 184 6931 202 2843 125 9833 115 1123 617 031
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -167 096-309 195-16 770299 235475 516
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 167 096309 195392 415359 982467 273
Čistý cash flow -142 099-83 22032 433-107 291199 305
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 158 76389 063135 707344 05085 269
Čistý zisk 113 50537 44649 875201 071-5 673
Čistý zisk v minulom roku 37 44649 875201 071-5 67311 314
Cudzie zdroje -1 536 749-1 423 244-1 385 798-1 335 923-1 134 853
Daň z príjmov 32 20811 59813 64761 087458,00
Daň z príjmov v minulom roku 11 59813 64761 087458,004 552
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32 20811 59813 64761 087458,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000495 645779 217
Dlhodobé pohľadávky 981 2381 046 1582 522 3642 518 8272 588 532
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000495 645779 217
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 68,7274,6773,9385,9069,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,7273,8971,0460,7666,83
Doba obratu aktív 516,25501,54862,56892,20832,19
Doba obratu pohľadávok 254,11273,72555,09590,33521,89
Doba obratu zásob 22,6919,5173,9529,0035,30
Doba splácania záväzkov 70,0274,71118,6448,0060,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 50,9157,2489,4935,3344,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 60,3269,65105,8842,3055,27
EBIT v minulom roku 89 063135 707344 05085 269115 269
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 158 76389 063135 707344 05085 269
EBITDA 354 662309 108346 204565 262842 560
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 354 662309 108346 204565 262842 560
Finančná páka 1,781,853,263,334,19
Finančné účty 167 096309 195392 415359 982467 273
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5624-0,5399-0,3065-0,2999-0,2385
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56240,53990,30650,29990,2385
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 353 339307 754343 895562 966840 100
Krátkodobé pohľadávky 363 738392 453387 575428 964395 903
Krátkodobé záväzky 269 452300 834469 132176 402256 511
Krytie dlhovej služby 14,776,124,226,578,64
Nákladové úroky 13 05040 01972 18581 89290 484
Nákladové úroky v minulom roku 40 01972 18581 89290 48499 403
Náklady na predaný tovar 1 809 4821 852 4331 805 9651 516 2011 752 967
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 404 6311 469 8381 443 3161 341 2621 552 984
Neobežný majetok 1 125 277806 092920 7521 034 8581 154 020
Obežný majetok 1 599 3731 826 3643 594 7673 414 3223 601 907
Obrat aktív 0,70700,72780,42320,40910,4386
Obrat neobežného majetku 1,722,382,081,761,81
Obrat obežného majetku 1,211,050,53230,53380,5795
Obrat zásob 16,0918,714,9412,5910,34
Odpisy 196 408232 874232 212238 326764 440
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 98 204116 437116 106119 163382 220
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 98 204116 437116 106119 163382 220
Osobné náklady 237 509247 196293 614255 634270 390
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3231 3542 3092 2962 460
Ostatné záväzky z obchodného styku 232 119280 480418 673155 424235 141
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 309 913270 320282 087439 397758 767
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,943,752,730,83430,8088
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,51530,26670,36601,201,24
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,28210,13730,20440,62030,3230
Pohľadávky z obchodného styku 363 738388 335372 406303 382382 195
Pohotová likvidita II. stupeň 1,922,270,91982,312,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,8117,10-42,7312,45-5,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,89-2,080,4493-1,312,20
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43360,45610,69130,69920,7601
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,77090,84472,262,333,19
Pridaná hodnota 122 39065 933107 453306 419334 299
Primárna platobná neschopnosť 0,63810,72231,120,51230,6152
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59590,99320,45911,051,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,343,899,035,514,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,343,899,035,514,29
Služby 340 334332 010312 707111 417117 821
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 732 4092 636 0154 521 7274 455 1704 758 888
Spotreba materiálu… 64 51750 58549 94263 52282 162
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000375 645659 217942 789
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 931 8721 918 3661 913 4181 822 6202 087 266
Tržby z predaja tovaru 1 543 9451 600 2021 603 3951 514 8331 734 638
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 387 927318 164310 023307 787352 628
Účtovný cash flow -142 099-83 22032 433-107 291199 305
Úročený dlh 0,00000,0000375 645659 217942 789
Úrokové krytie 12,172,231,884,200,9424
Vlastné imanie 1 536 7491 423 2441 385 7981 335 9231 134 853
Všetky záväzky 1 184 6931 202 2843 125 9833 115 1123 617 031
Výnosy budúcich období krátkodobé 10 96710 4879 9464 1357 004
Výsledok hospodárenia 158 25476 234113 992326 93678 120
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 158 25476 234113 992326 93678 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 113 50537 44649 875201 071-5 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 37 44649 875201 071-5 67311 314
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 145 71349 04463 522262 158-5 215
Zásoby 87 30178 558292 413106 549150 199
Záväzky 1 184 6931 202 2843 125 9833 115 1123 617 031
Záväzky z obchodného styku 232 119280 480418 673155 424235 141
Zisk pred zdanením 145 71349 04463 522262 158-5 215
Zmena EBIT 1,780,65630,39444,030,7397
Účtovné závierky