LOGISTES s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 38511 70417 91417 34815 854
Bežná likvidita III. stupeň 0,00003,7513,207,128,69
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00003,7512,717,128,69
Celkové tržby 0,00004 6795 2844 3270,0000
Celkový dlh 0,0000480,00566,00893,00435,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-1 802-7 194-6 360-3 780
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001 8027 1946 3603 780
Čistý cash flow 0,00001 8027 1946 3603 780
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 9851 4452 0201 431952,00
Čistý zisk -5 985965,001 540951,00952,00
Čistý zisk v minulom roku 965,001 540951,00873,00635,00
Cudzie zdroje -4 385-11 224-17 348-16 455-15 419
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00005 5175 5175 5175 517
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000019,000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000019,000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000913,011 2371 4631 099
Doba obratu pohľadávok 0,0000430,37400,09465,38382,47
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000046,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000037,4439,1075,3330,16
EBIT v minulom roku 1 4452 0201 4311 353635,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 9851 4452 0201 431952,00
EBITDA -5 9852 0422 6142 0241 861
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 9852 0422 6142 0241 861
Finančná páka 1,00001,041,031,051,03
Finančné účty 0,00001 8027 1946 3603 780
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9590-0,9684-0,9485-0,9726
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,95900,96840,94850,9726
Hrubá marža 0,00000,47660,52970,46780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 9851 9882 5631 9741 780
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000275,000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00566,00893,00435,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000086,00413,000,0000
Náklady na predaný tovar 300,002 4492 4852 3033 404
Neobežný majetok 4 3854 3854 9285 4716 557
Obežný majetok 0,00007 31912 98611 8779 297
Obrat neobežného majetku 0,00001,071,070,79090,8030
Obrat obežného majetku 0,00000,63930,40690,36430,5663
Odpisy 0,0000543,00543,00543,00543,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000543,00543,00543,00543,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000054,0051,0050,0081,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 9851 5082 0831 4941 495
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,360,08600,08880,05780,0617
Podiel EBIT k aktívam -1,360,12350,11280,08250,0600
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,360,12350,11280,08250,0600
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,360,12870,11640,08700,0617
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,38511,361,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5467
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00004,115,153,733,43
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,38511,361,470,7179
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000275,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00003,7513,207,128,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-6,23-2,41-2,59-4,08
Pridaná hodnota -300,002 2302 7992 0241 861
Rentabilita aktív, ROA -1,360,08250,08600,05480,0600
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,360,08600,08880,05780,0617
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00003,7512,717,128,69
Služby 300,00392,00315,00302,00295,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 38511 70417 91417 34815 854
Spotreba materiálu… 0,00002 0572 1702 0013 109
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00004 6795 2844 3275 265
Tržby z predaja tovaru 0,00004 6790,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00005 2844 3275 265
Účtovný cash flow 0,00001 8027 1946 3603 780
Vlastné imanie 4 38511 22417 34816 45515 419
Všetky záväzky 0,0000480,00566,00893,00435,00
Výsledok hospodárenia -5 9851 4992 0711 4811 318
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 9851 4992 0711 4811 318
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 985965,001 540951,00952,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 965,001 540951,00873,00635,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 9851 4452 0201 4311 237
Záväzky 0,0000480,00566,00893,00435,00
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000086,00413,000,0000
Zisk pred zdanením -5 9851 4452 0201 4311 237
Zmena EBIT -4,140,71531,411,061,50