i-Step communication, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 244 617212 648100 286327 87797 287
Bankové úvery 2 060422,000,00000,000030 931
Bežná likvidita III. stupeň 1,500,86590,65980,80040,1579
Bežné bankové úvery 2 060422,000,00000,000030 931
Časové rozlíšenie aktív 38 8989 9207 47642 2655 903
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00002 8330,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4574-3,99150,05-28,060,0315
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,27130,1219-1,300,31310,0217
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,7934,19127,0692,23-1,73
Celkové tržby 612 029692 1241 004 6061 121 2080,0000
Celkový dlh 156 855206 60596 692324 360230 932
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 554-57 334-33 619-147 80626 719
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 61457 75633 619147 8064 212
Čistý cash flow -40 14224 137-114 18798 6794 212
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 6419 402126,00137 354-93 464
Čistý zisk -8 2805 282-2 756116 366-95 511
Čistý zisk v minulom roku 5 282-2 756116 36620 79555 987
Cudzie zdroje -87 762-6 043-761,00-3 517133 645
Daň z príjmov 0,00002 8802 88220 1080,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 88220 1082 7800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 88220 1080,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 100,2754,976,8720,2422,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 99,9354,976,8720,2422,09
Doba obratu aktív 146,05112,2637,01106,7484,66
Doba obratu pohľadávok 100,2754,976,8720,2422,09
Doba splácania záväzkov 410,491 2630,00000,0000202,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,33104,5232,35102,60168,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 187,04682,560,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 9 402126,00137 35425 00756 013
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 6419 402126,00137 354-93 464
EBITDA 43 85451 20957 763196 949-74 069
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 43 85451 20957 763196 949-74 069
Efektívna daňová sadzba 0,00000,352922,870,14730,0000
Finančná páka 2,7935,19131,7893,23-0,7280
Finančné účty 17 61457 75633 619147 8064 212
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3588-0,0284-0,0076-0,01071,37
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35880,02840,00760,0107-1,37
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 40 61249 51283 540195 263-75 702
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60480,93100,87420,96121,99
Krátkodobé pohľadávky 167 929104 13218 62562 17525 391
Krátkodobé záväzky 147 942197 98587 673315 148193 913
Krytie dlhovej služby 26,7641,3020,39223,81-36,18
Nákladové úroky 1 6391 2400,0000880,002 047
Nákladové úroky v minulom roku 1 2400,0000880,001 43226,00
Náklady na predaný tovar 424 098504 196813 784767 800349 838
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 131 54657 2270,00000,00000,0000
Neobežný majetok 20 17640 84040 56675 63161 781
Obežný majetok 185 543161 88852 244209 98129 603
Obrat aktív 2,503,259,863,424,31
Obrat neobežného majetku 30,3016,9324,3814,826,79
Obrat obežného majetku 3,294,2718,935,3414,17
Odpisy 41 32842 25869 38057 91417 884
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 66421 12934 69028 95717 884
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 66421 12934 69028 9570,0000
Osobné náklady 156 708153 281148 518179 9880,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 2421 6971 5571 6861 633
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 409107 01629 336128 5930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 04847 54066 624174 280-77 627
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09220,8170-3,6233,090,9299
Podiel EBIT k aktívam -0,02710,04420,00130,4189-0,9607
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,02710,04420,00130,4189-0,9607
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,06870,64120,012910,790,9673
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83700,81870,84700,50930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,423,270,00000,00000,1990
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,221,181,960,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94540,95750,80471,493,89
Pohľadávky z obchodného styku 167 361104 13218 62562 17525 391
Pohotová likvidita II. stupeň 1,500,86590,65980,80040,1579
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,19-0,25040,0067-0,035631,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -24,4919,470,0000112,142,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64120,97160,96420,98932,37
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,7934,19127,0692,23-1,73
Pridaná hodnota 187 217187 222175 340353 37669 620
Primárna platobná neschopnosť 0,40281,031,582,070,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,03380,0248-0,02750,3549-0,9817
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,09430,8741-3,6233,090,7147
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,584,031,671,65-3,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,584,031,671,65-3,12
Služby 253 806431 005806 072757 927340 144
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 244 617212 648100 286327 87797 287
Spotreba materiálu… 38 74615 9647 7129 8739 694
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 060422,000,00000,000030 931
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 611 315691 4181 002 7911 121 176419 458
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000013 6670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 221 33571 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 389 980620 418989 1241 121 176419 458
Účtovný cash flow -40 14224 137-114 18798 6794 212
Úročený dlh 2 060422,000,00000,000030 931
Úrokové krytie -4,057,580,0000156,08-45,66
Vlastné imanie 87 7626 043761,003 517-133 645
Všetky záväzky 156 855206 60596 692324 360230 932
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00002 8330,00000,0000
Výsledok hospodárenia 2 5268 9511 675139 035-91 953
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 5268 9511 675139 035-91 953
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 2805 282-2 756116 366-95 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 282-2 756116 36620 79555 987
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 2808 162126,00136 474-95 633
Záväzky 156 855206 60596 692324 360230 932
Záväzky z obchodného styku 67 409107 01629 336128 5930,0000
Zisk pred zdanením -8 2808 162126,00136 474-95 633
Zmena EBIT -0,706374,620,00095,49-1,67
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000375,000,00000,0000