BA Business Center s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 36 033 08036 953 93638 345 28637 210 46639 824 831
Bežná likvidita III. stupeň 0,33550,07710,49590,44240,8158
Časové rozlíšenie aktív 120 85116 9241 3482 45928 689
Časové rozlíšenie pasív 66 48258 62184 70456 16327 743
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,951,46-1,15-0,9209-0,3012
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1634-0,03620,21060,25870,6980
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 133,3041,6225,6324,054,66
Celkové tržby 4 182 7353 922 1043 497 8753 053 4500,0000
Celkový dlh 35 698 80036 029 65236 823 91935 670 81532 769 063
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 479 869-2 538 683-3 803 737-2 144 734-2 116 631
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1429-0,1456-0,3850-0,82490,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 479 8692 538 6833 803 7372 144 7342 116 631
Čistý cash flow -1 058 814-1 265 0541 659 0031 366 1892 116 631
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 396 884494 586-633 045-1 489 500-2 373 903
Čistý zisk -597 865-570 999-1 346 826-2 518 664-3 301 310
Čistý zisk v minulom roku -570 999-1 346 826-2 518 664-3 025 872948 667
Cudzie zdroje -267 798-865 663-1 436 663-1 483 488-7 028 025
Daň z príjmov -3 932-1 308-365 4112 9060,0000
Daň z príjmov v minulom roku -1 308-365 4112 906-29 6800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -3 932-1 308-365 4112 9060,0000
Dlhodobé pohľadávky 376 460372 528368 3400,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,000028 000 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 52,8813,0515,3226,1289,32
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,8812,8815,3216,8536,45
Doba obratu aktív 3 2043 4704 0744 55210 122
Doba obratu pohľadávok 86,3548,0254,4626,1289,32
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000579,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 575,943 277837,16645,91770,81
EBIT v minulom roku 494 586-633 045-1 489 500-1 994 9011 717 425
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 396 884494 586-633 045-1 489 500-2 373 903
EBITDA 3 515 5793 583 7754 303 0893 377 491-523 906
EBITDA marža 0,84050,91371,231,110,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 515 5793 583 7754 303 0893 377 491-523 906
Finančná páka 134,5542,6926,6925,085,67
Finančné účty 1 479 8692 538 6833 803 7372 144 7342 116 631
Hrubá marža 0,47600,54210,54100,32760,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 507 0383 575 6054 294 9623 369 332-532 545
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,17980,94470,20550,14190,0761
Krátkodobé pohľadávky 594 790138 969144 191213 566351 412
Krátkodobé záväzky 6 478 09434 908 6117 879 3925 280 4463 032 608
Krytie dlhovej služby 3,303,203,773,17-0,5485
Nákladové úroky 998 6811 066 8931 079 1921 026 258927 407
Nákladové úroky v minulom roku 1 066 8931 079 1921 026 2581 060 651768 758
Náklady na predaný tovar 2 114 4091 761 2911 542 9271 983 5591 909 382
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000014 038
Neobežný majetok 33 461 11033 886 83234 027 67034 849 70737 328 099
Obežný majetok 2 451 1193 050 1804 316 2682 358 3002 468 043
Obrat obežného majetku 1,671,270,79591,270,5818
Odpisy 3 110 1543 081 0064 928 2664 858 9682 388 894
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 555 0771 540 5032 464 1332 429 4842 388 894
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 555 0771 540 5032 464 1332 429 4840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 5418 1708 1278 1618 639
Ostatné záväzky z obchodného styku 444 828372 424542 648761 1110,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 512 2892 510 0073 581 4402 340 304-912 416
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,23-0,6596-0,9375-1,70-0,4697
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64020,69010,38400,2059-0,1982
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,2579-0,32540,48290,45781,47
Pohľadávky z obchodného styku 594 790137 189144 191137 745143 401
Pohotová likvidita II. stupeň 0,33550,07710,49590,44240,8158
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,25290,6843-0,8660-1,09-3,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,06-1,191,541,332,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,99070,97500,96030,95860,8228
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 133,3041,6225,6324,054,66
Pridaná hodnota 1 991 0882 126 3221 892 4551 000 401-473 366
Primárna platobná neschopnosť 0,74792,713,765,530,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,23-0,6596-0,9375-1,70-0,4697
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22610,07260,47760,40190,6916
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,1510,058,5610,56-62,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,1510,058,5610,56-62,55
Služby 1 644 5681 299 6311 108 9521 531 1141 417 675
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 033 08036 953 93638 345 28637 210 46639 824 831
Spotreba materiálu… 469 841461 660433 975452 445477 669
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 105 4973 887 6133 435 3822 983 9611 436 016
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 105 4973 887 6133 435 3822 983 9601 436 015
Účtovný cash flow -1 058 814-1 265 0541 659 0031 366 1892 116 631
Úrokové krytie 0,39740,4636-0,5866-1,45-2,56
Vlastné imanie 267 798865 6631 436 6631 483 4887 028 025
Všetky záväzky 35 698 80036 029 65236 823 91935 670 81532 769 063
Výnosy budúcich období krátkodobé 66 48253 62162 70440 49427 724
Výsledok hospodárenia 405 425502 769-625 177-1 481 476-2 912 800
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 405 425502 769-625 177-1 481 476-2 912 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -597 865-570 999-1 346 826-2 518 664-3 301 310
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -570 999-1 346 826-2 518 664-3 025 872948 667
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -601 797-572 307-1 712 237-2 515 758-3 848 470
Záväzky 35 698 80036 029 65236 823 91935 670 81532 769 063
Záväzky z obchodného styku 444 828372 424542 648761 1110,0000
Zisk pred zdanením -601 797-572 307-1 712 237-2 515 758-3 848 470
Zmena EBIT 0,8025-0,78130,42500,7467-1,38
Účtovné závierky