BE COOL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 768 8331 191 6191 363 2131 220 6891 165 997
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,381,270,84030,8750
Časové rozlíšenie aktív 2 47916 31541 4166 57610 613
Časové rozlíšenie pasív 150 96261 20512 96347 72691 119
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,891,271,665,085,10
Celkové tržby 3 021 0853 087 2953 103 0552 533 7080,0000
Celkový dlh 1 058 556633 039842 957979 963898 652
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 5158 783-1 937-7 068-24 310
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 515-8 7831 9377 06824 310
Čistý cash flow 23 298-10 720-5 131-17 24224 310
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 118 44418 599441 59949 209125 066
Čistý zisk 61 940-9 918314 29316 774118 660
Čistý zisk v minulom roku -9 918314 29316 774118 66050 262
Cudzie zdroje -559 315-497 375-507 293-193 000-176 226
Daň z príjmov 41 98622 797121 61527 3240,0000
Daň z príjmov v minulom roku 22 797121 61527 32440 5000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41 98622 797121 61527 3240,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00004 044
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 152,1899,3897,4698,12106,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,1932,8423,3832,3253,83
Doba obratu aktív 215,83141,08161,02179,95184,88
Doba obratu pohľadávok 152,1899,3897,4698,12107,04
Doba obratu zásob 149,7514,13137,39108,791 248
Doba splácania záväzkov 216 7411 0531 2621 021152,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,7466,1486,75128,42130,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 78 395765,37815,30825,280,0000
EBIT v minulom roku 18 599441 59949 209165 56655 460
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 118 44418 599441 59949 209125 066
EBITDA 621 476222 064611 298189 979224 351
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 621 476222 064611 298189 979224 351
Efektívna daňová sadzba 0,40401,770,27900,61960,0000
Finančná páka 3,162,402,696,326,62
Finančné účty 14 515-8 7831 9377 06824 310
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 617 668215 903606 759183 682221 307
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56870,46880,53880,71360,7060
Krátkodobé pohľadávky 1 247 133839 429825 157665 595671 046
Krátkodobé záväzky 1 005 916558 635734 466871 118823 190
Krytie dlhovej služby 3,763,3232,773,602,30
Materiál 126,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 14 5185 7205 6915 1116 406
Nákladové úroky v minulom roku 5 7205 6915 1116 4065 198
Náklady na predaný tovar 2 210 9392 507 5172 254 6812 162 5321 974 007
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 694193 684212 360311 46227 520
Neobežný majetok 504 011337 158414 771448 617361 925
Obežný majetok 1 262 343838 146907 026765 496793 459
Obrat aktív 1,692,592,272,031,97
Obrat neobežného majetku 5,939,147,455,526,36
Obrat obežného majetku 2,373,683,413,232,90
Obrat zásob 2,4425,822,663,360,2926
Odpisy 499 182168 826162 408133 75055 415
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 249 59184 41381 20466 87555 415
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 249 59184 41381 20466 8750,0000
Osobné náklady 380 395305 661267 779225 4270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8086 1618 7396 2973 044
Ostatné záväzky z obchodného styku 363 837406 139474 346704 2260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 561 122158 908476 701150 524174 075
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1107-0,01990,61950,08690,6733
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,19360,03250,71710,16300,4969
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48750,53120,32050,71920,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 460,662,973,931,010,1661
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,051,883,121,390,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88721,211,940,87265,92
Pohľadávky z obchodného styku 435 889277 400197 932219 262339 483
Pohotová likvidita II. stupeň 1,091,371,160,73920,7721
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -24,0146,4098,8711,19-7,25
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,60-1,87-0,9016-3,373,79
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,59840,53120,61840,80280,7707
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,891,271,665,085,10
Pridaná hodnota 780 364575 405835 501313 427327 917
Primárna platobná neschopnosť 0,83471,462,403,210,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1107-0,01990,61950,08690,6733
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,702,851,385,164,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,702,851,385,164,01
Služby 1 357 1061 527 4601 354 1551 258 1121 345 050
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 768 8331 191 6191 363 2131 220 6891 165 997
Spotreba materiálu… 852 139786 373688 166592 958601 437
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 991 3033 082 9223 092 2822 475 9592 301 924
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 1000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 36 069248 051352 123305 99739 893
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 955 2342 834 8712 738 0592 169 9622 262 031
Účtovný cash flow 23 298-10 720-5 131-17 24224 310
Úrokové krytie 8,163,2577,609,6319,52
Vlastné imanie 559 315497 375507 293193 000176 226
Všetky záväzky 1 058 556633 039842 957979 963898 652
Výnosy budúcich období krátkodobé 150 96261 20512 96347 72691 119
Výsledok hospodárenia 122 29426 584450 53656 229168 936
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 122 29426 584450 53656 229168 936
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 940-9 918314 29316 774118 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 918314 29316 774118 66050 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 103 92612 879435 90844 098159 160
Zásoby 695,007 50079 93292 83394 059
Záväzky 1 058 556633 039842 957979 963898 652
Záväzky z obchodného styku 363 837406 139474 346704 2260,0000
Zisk pred zdanením 103 92612 879435 90844 098159 160
Zmena EBIT 6,370,04218,970,29722,26
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000026 654454,000,00000,0000

Činnosti firmy
Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Sprostredkovateľská činnosť v obchode a vo výkone služieb
Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom hnuteľných vecí - priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej..
Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
Prieskum trhu a verejnej mienky
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Administratívne práce
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Fotografické služby
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť účtovných poradcov
Poskytovanie software a poradenstva v oblasti hardware a software v rozsahu voľnej..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..