Ústav lekárskej kozmetiky, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 523 9071 833 5031 910 1081 938 0021 999 535
Bežná likvidita III. stupeň 4,956,072,312,251,01
Časové rozlíšenie aktív 7 3729 2767 9969 2398 167
Časové rozlíšenie pasív 5 4583 4878 2566 6043 460
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,321,050,15911,10-0,1757
Celkové tržby 1 470 7121 766 7411 955 0751 889 6831 544 316
Celkový dlh 130 297253 922267 680267 438294 450
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -451 234-581 307-471 440-434 477-181 090
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 451 234581 307471 440434 477181 090
Čistý cash flow -130 073109 86736 963253 387-46 796
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -166 778-48 594-22 517-34 902-111 516
Čistý zisk -170 903-58 078-29 788-35 213-97 232
Čistý zisk v minulom roku -58 078-29 788-35 213-97 23225 398
Cudzie zdroje -1 388 152-1 576 094-1 634 172-1 663 960-1 701 625
Daň z príjmov 0,00004 8372 624-4 336-21 255
Daň z príjmov v minulom roku 4 8372 624-4 336-21 25511 136
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00004 8372 624-4 336-21 255
Dlhodobé pohľadávky 0,000017 03921 87621 62013 645
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,524,402,313,482,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,464,361,622,862,34
Doba obratu aktív 382,14380,04357,94374,58475,56
Doba obratu pohľadávok 2,527,946,417,666,00
Doba obratu zásob 321,00264,91309,15366,66419,41
Doba splácania záväzkov 664,68620,341 1431 1821 571
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,7921,7043,5344,5363,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 150,76128,39160,48122,12157,64
EBIT v minulom roku -48 594-22 517-34 902-111 51643 505
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -166 778-48 594-22 517-34 902-111 516
EBITDA 146 220331 968377 963357 046231 150
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 146 220331 968377 963357 046231 150
Finančná páka 1,101,161,171,161,18
Finančné účty 451 234581 307471 440434 477181 090
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9109-0,8596-0,8555-0,8586-0,8510
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91090,85960,85550,85860,8510
Hrubá marža 0,61850,64840,61370,61300,5815
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 151 078323 494371 187348 511224 559
Krátkodobé pohľadávky 10 06621 24712 31018 01111 583
Krátkodobé záväzky 98 860104 692232 266230 384266 305
Krytie dlhovej služby 15,2640,8129,2931,7322,16
Materiál 34 57922 58540 07743 85140 728
Nákladové úroky 4 1254 6474 6474 6476 971
Nákladové úroky v minulom roku 4 6474 6474 6476 9716 971
Náklady na predaný tovar 545 992615 464748 028730 139636 707
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 28861 59974 16471 13061 862
Neobežný majetok 1 007 4911 159 9271 333 6701 383 2011 713 966
Obežný majetok 509 044664 300568 442545 562277 402
Obrat aktív 0,95520,96041,020,97440,7675
Obrat neobežného majetku 1,441,521,461,370,8954
Obrat obežného majetku 2,862,653,433,465,53
Obrat zásob 1,141,381,180,99550,8703
Odpisy 310 856372 088392 704385 822335 512
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 155 428186 044196 352192 911167 756
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 155 428186 044196 352192 911167 756
Osobné náklady 876 979954 043973 112945 271791 769
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 1428 4748 7768 5356 791
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 42321 66732 60823 79926 718
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 139 953314 010362 916350 609238 280
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96420,83290,81110,81610,8817
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 16,7518,6016,1816,2814,52
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,201,231,231,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76570,86380,87840,87020,7966
Pohľadávky z obchodného styku 9 81621 0518 65314 8219 830
Pohotová likvidita II. stupeň 4,495,662,041,950,7445
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,67-14,35-44,21-6,5736,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -31,5323,647,9554,53-6,71
Pridaná hodnota 909 5741 145 4861 199 7361 158 307897 968
Primárna platobná neschopnosť 2,281,033,771,612,72
Rýchla likvidita I. stupeň 4,335,371,961,830,6713
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89110,76490,70820,74901,27
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89110,76490,70820,74901,27
Služby 250 202256 101311 868322 968272 945
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 523 9071 833 5031 910 1081 938 0021 999 535
Spotreba materiálu… 241 502297 764361 996336 041301 900
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 462 5661 760 9501 948 7642 094 3701 634 775
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000205 924100 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 0000,00001 000,000,0000100,00
Tržby z predaja tovaru 78 90684 710102 05693 96082 259
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 376 6601 676 2401 845 7081 794 4861 452 416
Účtovný cash flow -130 073109 86736 963253 387-46 796
Úrokové krytie -40,43-10,46-4,85-7,51-16,00
Vlastné imanie 1 388 1521 576 0941 634 1721 663 9601 701 625
Všetky záväzky 130 297253 922267 680267 438294 450
Výnosy budúcich období krátkodobé 5 4583 4878 2566 6043 460
Výsledok hospodárenia -157 636-40 120-13 741-28 776-104 262
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -157 636-40 120-13 741-28 776-104 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -170 903-58 078-29 788-35 213-97 232
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -58 078-29 788-35 213-97 23225 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -170 903-53 241-27 164-39 549-118 487
Zásoby 47 74444 70762 81671 45471 084
Záväzky 130 297253 922267 680267 438294 450
Záväzky z obchodného styku 22 42321 66732 60823 79926 718
Zisk pred zdanením -170 903-53 241-27 164-39 549-118 487
Zmena EBIT 3,432,160,64510,3130-2,56
Účtovné závierky