TOP SERVICE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 217 961238 362266 465394 092500 394
Bežná likvidita III. stupeň 1,302,021,942,422,44
Časové rozlíšenie aktív 1 4341 622980,00878,003 922
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,10680,1711-2,80-1,396,50
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0510-0,2574-1,69-0,61041,62
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,951,00-5,75-7,51-13,20
Celkové tržby 447 386473 351452 582418 9720,0000
Celkový dlh 162 809119 429322 528454 608541 420
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 565-31 454-51 798-208 621-266 659
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 56531 45451 798208 621266 659
Čistý cash flow -5 889-20 344-156 823-83 965266 659
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -63 181-69 910-58 155-73 155-36 183
Čistý zisk -63 781-70 913-62 221-81 401-43 290
Čistý zisk v minulom roku -70 913-62 221-81 401-86 162-47 248
Cudzie zdroje -55 152-118 93356 06360 51641 026
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,7549,7346,6247,2442,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,1543,3738,4042,6742,79
Doba obratu aktív 178,98185,91220,27344,07407,51
Doba obratu pohľadávok 49,7549,7346,6247,2442,79
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000255,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 94,7861,6576,63120,09133,79
EBIT v minulom roku -69 910-58 155-73 155-77 253-41 563
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -63 181-69 910-58 155-73 155-36 183
EBITDA -34 363-42 097-40 220-56 866-19 825
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -34 363-42 097-40 220-56 866-19 825
Finančná páka 3,952,00-4,75-6,51-12,20
Finančné účty 25 56531 45451 798208 621266 659
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -36 304-41 621-41 430-56 345-21 102
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52950,33160,34790,34900,3283
Krátkodobé pohľadávky 60 58363 75656 40354 11352 547
Krátkodobé záväzky 115 41979 04292 704137 549164 280
Krytie dlhovej služby -57,27-979,00-12,95-7,80-2,79
Materiál 62 52362 56470 82469 35178 293
Nákladové úroky 600,0043,003 1067 2867 107
Nákladové úroky v minulom roku 43,003 1067 2867 9495 685
Náklady na predaný tovar 229 686257 035241 230220 776234 509
Neobežný majetok 67 85678 96686 46061 12998 973
Obežný majetok 148 671157 774179 025332 085397 499
Obrat aktív 2,041,961,661,060,8957
Obrat neobežného majetku 6,555,935,116,844,53
Obrat obežného majetku 2,992,972,471,261,13
Odpisy 26 73227 60416 69015 92013 496
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 36613 8028 3457 96013 496
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 36613 8028 3457 9600,0000
Osobné náklady 261 245263 775249 865239 6500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 219924,001 2861 2731 277
Ostatné záväzky z obchodného styku 80 99060 01366 64097 9530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -37 049-43 309-45 531-65 481-29 794
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,16-0,59621,111,351,06
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,6161-0,4388-0,3347-0,2852-0,1077
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,11730,13200,19440,52940,5329
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,221,261,261,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,9112
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,81870,79430,79580,81730,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74270,71910,74600,766415,83
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0132-0,0435-0,3552-0,20080,5950
Pohľadávky z obchodného styku 50 11955 61046 45348 87652 547
Pohotová likvidita II. stupeň 0,75881,231,181,921,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,375,85-0,3575-0,72070,1539
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,82-473,12-50,49-11,5237,52
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,74700,50101,211,151,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,951,00-5,75-7,51-13,20
Pridaná hodnota 213 877209 516198 848195 874213 688
Primárna platobná neschopnosť 1,621,081,432,000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,16-0,59621,111,351,06
Rýchla likvidita I. stupeň 0,22150,39790,55871,521,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,74-2,84-8,02-7,99-27,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,74-2,84-8,02-7,99-27,31
Služby 144 322170 552163 345152 506157 416
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 217 961238 362266 465394 092500 394
Spotreba materiálu… 85 36486 48377 88568 27077 093
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 444 642468 668441 593418 964448 197
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 139,00700,0038,00897,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 444 503467 968441 555418 067448 197
Účtovný cash flow -5 889-20 344-156 823-83 965266 659
Úrokové krytie -105,30-1 626-18,72-10,04-5,09
Vlastné imanie 55 152118 933-56 063-60 516-41 026
Všetky záväzky 162 809119 429322 528454 608541 420
Výsledok hospodárenia -60 956-69 001-56 872-71 889-34 928
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -60 956-69 001-56 872-71 889-34 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -63 781-70 913-62 221-81 401-43 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -70 913-62 221-81 401-86 162-47 248
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -63 781-69 953-61 261-80 441-43 290
Zásoby 62 52362 56470 82469 35178 293
Záväzky 162 809119 429322 528454 608541 420
Záväzky z obchodného styku 80 99060 01366 64097 9530,0000
Zisk pred zdanením -63 781-69 953-61 261-80 441-43 290
Zmena EBIT 0,90371,200,79500,94700,8706
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 607