Krematórium, Pohrebná služba - STRÍŽ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 225 425185 083103 66997 3815 935
Bežná likvidita III. stupeň 12,906,627,642,2512,36
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6848-0,9008-0,7965-0,8704-1,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,606,406,911,9412,36
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06440,18180,25380,76820,0880
Celkové tržby 250 686241 840172 970181 7010,0000
Celkový dlh 13 63428 46720 98842 307480,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -145 026-141 078-65 857-47 935-5 935
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 145 026141 07865 85747 9355 935
Čistý cash flow 145 026141 07865 85747 9355 935
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 70 40194 14535 63962 690-124,00
Čistý zisk 55 17573 93527 60749 619-604,00
Čistý zisk v minulom roku 73 93527 60749 619-604,00-587,00
Cudzie zdroje -211 791-156 616-82 681-55 074-5 455
Daň z príjmov 15 11920 1287 94813 065480,00
Daň z príjmov v minulom roku 20 1287 94813 065480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 11920 1287 94813 065480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,282,0513,178,150,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,691,590,00007,130,0000
Doba obratu aktív 328,28279,34218,76195,620,0000
Doba obratu pohľadávok 20,282,0513,178,150,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,2133,2720,1049,580,0000
EBIT v minulom roku 94 14535 63962 690-124,00-107,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 70 40194 14535 63962 690-124,00
EBITDA 89 168105 99746 65464 596-48,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 168105 99746 65464 596-48,00
Efektívna daňová sadzba 0,21510,21400,22350,2084-3,87
Finančná páka 1,061,181,251,771,09
Finančné účty 145 026141 07865 85747 9355 935
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9395-0,8462-0,7975-0,5656-0,9191
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93950,84620,79750,56560,9191
Hrubá marža 0,59250,61910,49000,48100,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 89 024105 86046 52064 468-124,00
Krátkodobé pohľadávky 13 9251 3606 2404 0560,0000
Krátkodobé záväzky 12 50722 0449 52624 681480,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 210900,00342,002 8880,0000
Krytie dlhovej služby 833,351 293555,4010 7660,0000
Nákladové úroky 107,0082,0084,006,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 82,0084,006,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 102 10492 12788 21294 30348,00
Neobežný majetok 64 13539 14730 86241 7430,0000
Obežný majetok 161 290145 93672 80755 6385 935
Obrat aktív 1,111,311,671,870,0000
Obrat neobežného majetku 3,916,185,604,350,0000
Obrat obežného majetku 1,551,662,383,270,0000
Odpisy 18 61411 71510 8811 7780,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 61411 71510 8811 7780,0000
Osobné náklady 56 92242 02336 53522 6440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 144,00137,00134,00128,0076,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73 78985 65038 48851 397-604,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,26050,47210,33390,9010-0,1107
Podiel EBIT k aktívam 0,31230,50870,34380,6438-0,0209
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,31230,50870,34380,6438-0,0209
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,33060,57740,37860,8623-0,0227
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64330,76220,63530,49221,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,57850,58340,38070,26380,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,613,562,323,860,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,972,791,793,580,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,57860,58340,38070,26380,0000
Pohľadávky z obchodného styku 7 3421 0540,00003 5510,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 12,716,467,572,1112,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,46-1,11-1,26-1,15-0,9191
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 3551 720784,017 9890,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06440,18180,25380,76820,0880
Pridaná hodnota 148 538149 71384 75887 398-48,00
Primárna platobná neschopnosť 0,16480,85390,00000,81330,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,24480,39950,26630,5095-0,1018
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,26050,47210,33390,9010-0,1107
Rýchla likvidita I. stupeň 11,606,406,911,9412,36
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,15290,26860,44990,6549-10,00
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,15290,26860,44990,6549-10,00
Služby 45 73646 75942 85258 96048,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 225 425185 083103 66997 3815 935
Spotreba materiálu… 56 36845 36845 36035 3430,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 250 642241 840172 970181 7010,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 250 642241 840172 970181 7010,0000
Účtovný cash flow 145 026141 07865 85747 9355 935
Úrokové krytie 657,951 148424,2710 4480,0000
Vlastné imanie 211 791156 61682 68155 0745 455
Všetky záväzky 13 63428 46720 98842 307480,00
Výsledok hospodárenia 70 55494 28235 77362 818-48,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 70 55494 28235 77362 818-48,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 55 17573 93527 60749 619-604,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 73 93527 60749 619-604,00-587,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 70 29494 06335 55562 684-124,00
Zásoby 2 3393 498710,003 6470,0000
Záväzky 13 63428 46720 98842 307480,00
Záväzky z obchodného styku 1 210900,00342,002 8880,0000
Zisk pred zdanením 70 29494 06335 55562 684-124,00
Zmena EBIT 0,74782,640,5685-505,561,16