KARL - HEINZ DIETRICH INTERNATIONAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 715 2784 659 6494 660 2924 639 4434 592 339
Bežná likvidita III. stupeň 13,1114,9914,8715,4614,44
Časové rozlíšenie aktív 8 80129 755111 484130 432135 155
Celkové tržby 662 365566 298660 483665 466930 084
Celkový dlh 211 121180 974183 471173 829183 381
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 052-44 074-52 221-47 042-48 089
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 05244 07452 22147 04248 089
Čistý cash flow 3 978-8 1475 179-1 0475 695
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 38 1307 35116 11673 810268 194
Čistý zisk 25 4811 85311 18956 655208 689
Čistý zisk v minulom roku 1 85311 18956 655208 689157 175
Cudzie zdroje -4 504 157-4 478 675-4 476 821-4 465 614-4 408 958
Daň z príjmov 12 6495 4984 92717 15559 505
Daň z príjmov v minulom roku 5 4984 92717 15559 50545 372
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 6495 4984 92717 15559 505
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 4601 6601 4351 335933,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,0199,2281,4097,18154,56
Doba obratu aktív 2 6013 0092 7002 5481 818
Doba obratu pohľadávok 1 4601 6601 4351 335933,22
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000131 56567 855
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 113,79113,91102,9492,6369,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000095 11235 452
EBIT v minulom roku 7 35116 11673 810268 194202 547
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 38 1307 35116 11673 810268 194
EBITDA -33 759-64 407-14 61442 664243 639
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -33 759-64 407-14 61442 664243 639
Efektívna daňová sadzba 0,33170,74790,30570,23240,2219
Finančná páka 1,051,041,041,041,04
Finančné účty 48 05244 07452 22147 04248 089
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9552-0,9612-0,9606-0,9625-0,9601
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95520,96120,96060,96250,9601
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -34 251-64 817-15 43341 916242 513
Krátkodobé pohľadávky 2 647 3012 570 6872 477 4452 430 8692 356 792
Krátkodobé záväzky 206 282176 380177 672168 692175 866
Náklady na predaný tovar 593 503536 847519 258483 787565 450
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000468,00946,00
Neobežný majetok 2 011 1242 015 1332 019 1422 031 1002 052 303
Obežný majetok 2 695 3532 614 7612 529 6662 477 9112 404 881
Odpisy 8 0188 01848 54642 40642 406
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 0094 00924 27321 20321 203
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 0094 00924 27321 20321 203
Osobné náklady 72 48965 241105 254105 780113 123
Ostatné náklady na finančnú činnosť 492,00410,00819,00748,001 126
Ostatné záväzky z obchodného styku 181 640151 860161 924121 95291 883
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 33 4999 87159 73599 061251 095
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,062,300,95060,58470,3175
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000386,60376,68
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,94070,43411,051,713,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84700,38660,71991,222,29
Pohľadávky z obchodného styku 150 491153 633140 503176 969390 344
Pohotová likvidita II. stupeň 13,1114,9914,8715,4614,44
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 132549,73-864,424 265-774,18
Pridaná hodnota 68 19128 322110 725180 927356 338
Primárna platobná neschopnosť 1,210,98851,150,68910,2354
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,25-2,81-12,554,070,7527
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,25-2,81-12,554,070,7527
Služby 567 613507 785485 407455 040508 219
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 715 2784 659 6494 660 2924 639 4434 592 339
Spotreba materiálu… 25 89029 06233 85128 27956 285
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 661 694565 169629 983664 714921 788
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000563,00542,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 661 694565 169629 983664 151921 246
Účtovný cash flow 3 978-8 1475 179-1 0475 695
Vlastné imanie 4 504 1574 478 6754 476 8214 465 6144 408 958
Všetky záväzky 211 121180 974183 471173 829183 381
Výsledok hospodárenia -41 777-72 425-63 160258,00201 233
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -41 777-72 425-63 160258,00201 233
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 25 4811 85311 18956 655208 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 85311 18956 655208 689157 175
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 38 1307 35116 11673 810268 194
Záväzky 211 121180 974183 471173 829183 381
Záväzky z obchodného styku 181 640151 860161 924121 95291 883
Zisk pred zdanením 38 1307 35116 11673 810268 194
Zmena EBIT 5,190,45610,21830,27521,32