SUNSET Blvd. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 007 9261 076 432990 2851 340 087840 797
Bankové úvery 0,00000,000011 46919 0980,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,131,060,97621,090,7639
Bežné bankové úvery 0,00000,00008 0137 6290,0000
Časové rozlíšenie aktív 31 74328 24355 65036 51558 774
Časové rozlíšenie pasív 0,0000554,001 953147,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0550-0,36830,4500-0,39661,82
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03790,2265-0,22320,2010-0,9037
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,621,782,282,162,13
Celkové tržby 4 755 5064 706 0424 419 9423 600 2163 824 196
Celkový dlh 623 006689 242686 815915 692572 120
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -235 169-256 321-102 466-230 520-81 363
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 235 169256 321113 935249 61881 363
Čistý cash flow -21 152142 386-135 683168 255-488 781
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 479 003479 983375 600538 548346 500
Čistý zisk 374 744376 460291 341414 072258 501
Čistý zisk v minulom roku 376 460291 341414 072258 501458 190
Cudzie zdroje -384 920-386 636-301 517-424 248-268 677
Daň z príjmov 104 216103 13883 490123 82887 647
Daň z príjmov v minulom roku 103 13883 490123 82887 647133 336
Daň z príjmov z bežnej činnosti 104 216103 13883 490123 82887 647
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00003 45611 4690,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00003 45611 4690,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,8629,4735,8565,3926,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,9615,0416,1918,448,17
Doba obratu aktív 77,4183,5181,88137,9580,79
Doba obratu pohľadávok 27,8629,4735,8565,3926,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,9048,7650,2686,1851,97
EBIT v minulom roku 479 983375 600538 548346 500593 241
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 479 003479 983375 600538 548346 500
EBITDA 549 344550 577442 040611 764424 478
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 549 344550 577442 040611 764424 478
Finančná páka 2,622,783,283,163,13
Finančné účty 235 169256 321113 935249 61881 363
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 546 658547 622438 858611 517420 659
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55420,58390,61390,62470,6433
Krátkodobé pohľadávky 362 792379 854433 567635 192273 008
Krátkodobé záväzky 558 639628 561607 919837 142540 843
Krytie dlhovej služby 12 7751 430574,82944,081 206
Nákladové úroky 43,00385,00769,00648,00352,00
Nákladové úroky v minulom roku 385,00769,00648,00352,001 715
Náklady na predaný tovar 2 796 4712 709 2452 478 9791 988 4632 221 765
Neobežný majetok 378 222412 014387 133418 762427 652
Obežný majetok 597 961636 175547 502884 810354 371
Obrat aktív 4,724,374,462,654,52
Obrat neobežného majetku 12,5711,4211,408,478,88
Obrat obežného majetku 7,957,408,064,0110,72
Odpisy 67 58467 63863 25871 47074 176
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 33 79233 81931 62935 73537 088
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 33 79233 81931 62935 73537 088
Osobné náklady 1 411 1761 446 0931 514 0951 024 4801 205 869
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6862 9553 1823 2473 819
Ostatné záväzky z obchodného styku 89 40884 45376 89964 47272 696
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 442 328444 098354 599485 542332 677
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,97360,97370,93080,93400,9621
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,071,070,98731,071,16
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72150,72460,78230,65790,7647
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,381,281,521,31
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,321,321,231,421,23
Pohľadávky z obchodného styku 168 688193 847195 798179 15485 004
Pohotová likvidita II. stupeň 1,131,060,97621,090,7639
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 18,20-2,722,22-2,520,5497
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -491,91369,83-176,44259,65-1 389
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61810,64030,69360,68330,6805
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,621,782,282,162,13
Pridaná hodnota 1 955 9711 995 5831 935 5601 557 2531 576 827
Primárna platobná neschopnosť 0,53000,43570,39270,35990,8552
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,97360,97370,96630,97600,9621
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,131,251,551,501,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,131,251,551,501,35
Služby 2 773 5572 687 0322 458 3931 973 7172 199 988
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 007 9261 076 432990 2851 340 087840 797
Spotreba materiálu… 22 91422 21320 58614 74621 777
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,000011 46919 0980,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 752 4424 704 8284 414 5393 547 2163 798 592
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 752 4424 704 8284 414 5393 545 7163 798 592
Účtovný cash flow -21 152142 386-135 683168 255-488 781
Úročený dlh 0,00000,000011 46919 0980,0000
Úrokové krytie 11 1401 247488,43831,09984,38
Vlastné imanie 384 920386 636301 517424 248268 677
Všetky záväzky 623 006689 242686 815915 692572 120
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,97360,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 481 760482 939378 782541 794350 302
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 481 760482 939378 782541 794350 302
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 374 744376 460291 341414 072258 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 376 460291 341414 072258 501458 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 478 960479 598374 831537 900346 148
Záväzky 623 006689 242686 815915 692572 120
Záväzky z obchodného styku 89 40884 45376 89964 47272 696
Zisk pred zdanením 478 960479 598374 831537 900346 148
Zmena EBIT 0,99801,280,69741,550,5841