BEROSA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 82 88034 13539 55247 10056 639
Bežná likvidita III. stupeň 0,32950,51250,83490,79170,7189
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,15-0,2638-0,3200-0,2374-0,3203
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -37,222,631,201,742,96
Celkové tržby 72 57871 85172 96974 21466 332
Celkový dlh 85 16824 72621 54629 90542 336
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 922-2 482-5 762-4 0825 419
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 9222 4825 7624 0824 581
Čistý cash flow 4 9222 4825 7624 0824 581
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 460-8 5971 2923 7131 674
Čistý zisk -11 697-8 597812,002 8301 063
Čistý zisk v minulom roku -8 597812,002 8301 0635 290
Cudzie zdroje 2 288-9 409-18 006-17 195-14 303
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00883,00611,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00883,00611,001 575
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00883,00611,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,7743,4353,2654,3754,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,7043,4353,2654,3754,72
Doba obratu aktív 455,84194,90223,66255,97333,16
Doba obratu pohľadávok 69,7743,4353,2654,3754,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 333,09138,02118,0699,5762,02
EBIT v minulom roku -8 5971 2923 7131 6746 865
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 460-8 5971 2923 7131 674
EBITDA -769,004 12413 69615 6127 687
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -769,004 12413 69615 6127 687
Finančná páka -36,223,632,202,743,96
Finančné účty 4 9222 4825 7624 0824 581
Hrubá marža 0,59510,57140,58750,62280,6353
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -911,003 99413 60715 48814 168
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,73070,70820,52790,38900,1862
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,000010 000
Krátkodobé pohľadávky 12 6867 6079 41810 0059 302
Krátkodobé záväzky 60 56324 17320 87818 32110 544
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 390,00348,00241,00509,004 027
Krytie dlhovej služby -3,240,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 237,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 23 17522 87421 68020 94219 914
Neobežný majetok 62 92421 74622 12232 59641 870
Obežný majetok 19 95612 38917 43014 50414 769
Obrat aktív 0,80071,871,631,431,10
Obrat neobežného majetku 1,052,942,922,061,48
Obrat obežného majetku 3,335,163,704,634,20
Odpisy 10 54912 59112 31311 7747 043
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 54912 59112 31311 7747 043
Osobné náklady 47 84543 67535 99235 73833 807
Ostatné náklady na finančnú činnosť 142,00130,0089,00124,00101,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 1483 99413 12514 6048 106
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 5,11-0,91370,04510,16460,0437
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,5135-0,86300,06920,12900,0363
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,111,060,83960,77320,8023
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,90270,94001,191,291,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,73960,72960,88740,97281,03
Pohľadávky z obchodného styku 7 9457 6079 41810 0059 302
Pohotová likvidita II. stupeň 0,29070,41740,72710,76890,6758
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,4649-3,79-3,12-4,21-3,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 20,770,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,030,72440,54480,63490,7475
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -37,222,631,201,742,96
Pridaná hodnota 43 18941 05342 86646 21942 138
Rentabilita vlastného imania, ROE 5,11-0,91370,04510,16460,0743
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -110,756,001,571,925,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -110,756,001,571,925,51
Služby 9 6248 7099 25911 5688 882
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82 88034 13539 55247 10056 639
Spotreba materiálu… 13 55114 16512 4219 37411 032
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000010 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 66 36463 92764 54667 16165 343
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,00003 291
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 66 36463 92764 54667 16162 052
Účtovný cash flow 4 9222 4825 7624 0824 581
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000010 000
Úrokové krytie -48,350,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -2 2889 40918 00617 19514 303
Všetky záväzky 85 16824 72621 54629 90542 336
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 5,110,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -11 318-8 4671 3833 8381 775
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -11 318-8 4671 3833 8381 775
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 697-8 597812,002 8301 063
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 597812,002 8301 0635 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 697-8 5971 2923 7131 674
Zásoby 2 3482 3002 250417,00886,00
Záväzky 85 16824 72621 54629 90542 336
Záväzky z obchodného styku 390,00348,00241,00509,004 027
Zisk pred zdanením -11 697-8 5971 2923 7131 674
Zmena EBIT 1,33-6,650,34802,220,2438
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 160