PRESTIGE PARK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 988 8587 314 9987 621 7186 127 8246 192 097
Bankové úvery 2 275 0001 149 1000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,742,939,403,492,51
Časové rozlíšenie aktív 3 1304 7600,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,07910,1249-0,0377-0,68420,5039
Celkové tržby 325 660280 123253 213209 608238 965
Celkový dlh 2 938 6611 275 7441 584 78396 711165 530
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 267 9601 129 493-3 909-4 981-44 475
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 04019 6073 9094 98144 475
Čistý cash flow -12 56715 698-1 072-39 49440 082
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 71 75539 68848 72728 49125 565
Čistý zisk 10 9432 3205 8224 5474 861
Čistý zisk v minulom roku 2 3205 8224 5474 861-678,00
Cudzie zdroje -6 050 197-6 039 254-6 036 935-6 031 113-6 026 567
Daň z príjmov 20 60024 98225 51623 94420 704
Daň z príjmov v minulom roku 24 98225 51623 94420 704960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 20 60024 98225 51623 94420 704
Dlhodobé bankové úvery 2 275 0001 149 1000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000038 16987 988126 53481 864
Dlhodobý dlh 2 275 0001 149 1000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 299,14460,61379,52342,65238,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 294,12459,78379,40342,51238,35
Doba obratu aktív 10 1099 79610 98710 6849 498
Doba obratu pohľadávok 299,14511,72506,35563,26364,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 178,74168,2840,99100,64122,01
EBIT v minulom roku 39 68848 72728 49125 5653 549
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 71 75539 68848 72728 49125 565
EBITDA 299 936434 195437 849271 634392 749
EBITDA marža 0,92101,551,731,301,64
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 299 936434 195437 849271 634392 749
Efektívna daňová sadzba 0,65310,91500,81420,84040,8099
Finančná páka 1,491,211,261,021,03
Finančné účty 7 04019 6073 9094 98144 475
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6731-0,8256-0,7921-0,9842-0,9733
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67310,82560,79210,98420,9733
Hrubá marža 0,63010,92750,99910,98560,9473
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 297 589441 939437 536271 357392 471
Krátkodobé pohľadávky 265 984343 939263 285196 528155 462
Krátkodobé záväzky 158 935125 65628 43657 72379 542
Krytie dlhovej služby 7,4635,0625,180,00000,0000
Nákladové úroky 40 21212 38617 3890,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 12 38617 3890,00000,00003 267
Náklady na predaný tovar 119 34812 745225,002 75911 567
Neobežný majetok 8 712 7046 908 5237 266 5365 799 7815 910 296
Obežný majetok 273 024401 715355 182328 043281 801
Obrat obežného majetku 1,190,67850,71290,63820,8444
Odpisy 228 554397 326406 200242 866366 906
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 114 277198 663203 100121 433183 453
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 114 277198 663203 100121 433183 453
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3477 404313,00277,00278,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 77 88985 1378 8290,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 239 497399 646412 022247 413371 767
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89780,65390,62280,85060,6170
Pohľadávky z obchodného styku 261 521343 324263 204196 447155 381
Pohotová likvidita II. stupeň 1,742,939,403,492,51
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 481,44-384,715 631152,71-150,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,31251,27-0,06160,00000,0000
Pridaná hodnota 205 201259 804252 988206 590226 382
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04430,15600,13750,08630,5591
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,802,943,620,35600,4215
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,802,943,620,35600,4215
Služby 8 3779 852225,002 2241 048
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 988 8587 314 9987 621 7186 127 8246 192 097
Spotreba materiálu… 110 9712 8930,0000535,0010 519
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 275 0001 149 1000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 324 549280 123253 213209 349237 949
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00007 5740,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 324 549272 549253 213209 349237 949
Účtovný cash flow -12 56715 698-1 072-39 49440 082
Úročený dlh 2 275 0001 149 1000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,783,202,800,00000,0000
Vlastné imanie 6 050 1976 039 2546 036 9356 031 1136 026 567
Všetky záväzky 2 938 6611 275 7441 584 78396 711165 530
Výsledok hospodárenia 71 38244 44331 64928 76825 843
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 71 38244 44331 64928 76825 843
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 9432 3205 8224 5474 861
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 3205 8224 5474 861-678,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 54327 30231 33828 49125 565
Záväzky 2 938 6611 275 7441 584 78396 711165 530
Záväzky z obchodného styku 77 88985 1378 82922 43114 072
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000022 43114 072
Zisk pred zdanením 31 54327 30231 33828 49125 565
Zmena EBIT 1,810,81451,711,117,20