UPS SCS (Slovakia) s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 698 819823 266643 0231 030 902507 275
Bežná likvidita III. stupeň 4,553,291,761,503,12
Časové rozlíšenie aktív 527,005 0424 99831 05926 223
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6322-0,06481,39-2,812,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,95840,0579-0,47090,29810,2969
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,212,904,6313,67-27,77
Celkové tržby 2 495 5151 924 6503 295 4372 833 6180,0000
Celkový dlh 481 288612 049528 768960 623526 227
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 117 575-19 940-6 263-165 417-45 506
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -117 57519 9406 263165 41745 506
Čistý cash flow -137 51513 677-159 154197 23445 506
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 52 03352 69653 42936 27970 261
Čistý zisk 6 31281 35843 97715 44870 059
Čistý zisk v minulom roku 81 35843 97715 448-26 2173 893
Cudzie zdroje -217 531-211 219-114 255-70 27918 952
Daň z príjmov 37 413-36 1697 07120 5800,0000
Daň z príjmov v minulom roku -36 1697 07120 5802 5090,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37 413-36 1697 07120 5800,0000
Dlhodobé pohľadávky 11 61511 93411 61511 61612 588
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,0000357 412
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 112,56142,5964,79102,1555,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 103,87123,8360,38102,0751,99
Doba obratu aktív 102,21156,1371,31132,8669,05
Doba obratu pohľadávok 114,26144,8566,08103,6557,02
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000024,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,9944,8137,4885,2720,86
EBIT v minulom roku 52 69653 42936 279-23 1034 178
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 52 03352 69653 42936 27970 261
EBITDA 89 27698 18970 38357 46480 797
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 27698 18970 38357 46480 797
Efektívna daňová sadzba 0,8556-0,80040,13850,57120,0000
Finančná páka 3,213,905,6314,67-26,77
Finančné účty -117 57519 9406 263165 41745 506
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 88769 24564 79053 51282 783
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,20530,28700,52560,64180,3021
Krátkodobé pohľadávky 769 552751 887584 278792 618406 284
Krátkodobé záväzky 143 490236 295337 985661 596153 265
Krytie dlhovej služby 10,7513,0829,56228,94399,99
Materiál 0,00000,000016,000,00000,0000
Nákladové úroky 8 3087 5072 381251,00202,00
Nákladové úroky v minulom roku 7 5072 381251,00605,00285,00
Náklady na predaný tovar 2 183 9971 552 5552 907 3942 475 1362 279 503
Neobežný majetok 34 70034 46335 85330 19216 674
Obežný majetok 663 592783 761602 172969 651464 378
Obrat aktív 3,572,345,122,755,29
Obrat neobežného majetku 71,9255,8591,8093,80160,81
Obrat obežného majetku 3,762,465,472,925,77
Odpisy 14 8266 82915 13414 6565 938
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 4136 8297 5677 3285 938
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 4130,00007 5677 3280,0000
Osobné náklady 216 316280 734322 478305 7790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 38928 9445 5933 952-1 986
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000198 58098 51948 2520,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 21 13888 18759 11130 10475 997
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,02900,38520,38490,2198-3,70
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69440,75450,83960,85660,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,331,191,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,351,291,141,1167,66
Pohľadávky z obchodného styku 710 165652 964544 493791 948381 915
Pohotová likvidita II. stupeň 4,553,291,761,503,12
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,58-15,440,7179-0,35630,4165
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,551,82-66,84785,79225,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68870,74340,82230,93181,04
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,212,904,6313,67-27,77
Pridaná hodnota 311 518372 094384 075356 971401 791
Primárna platobná neschopnosť 0,40320,30410,54730,73400,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,02900,38520,38490,2198-3,70
Rýchla likvidita I. stupeň -0,81940,08440,01850,25000,2969
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,396,237,5116,726,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,396,237,5116,726,51
Služby 2 167 1491 537 6002 890 8812 455 6252 257 007
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 698 819823 268643 0231 030 902507 275
Spotreba materiálu… 16 84814 95516 51319 51122 496
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 495 5151 924 6503 291 4692 832 1072 681 294
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 495 5151 924 6503 291 4692 832 1072 681 294
Účtovný cash flow -137 51513 677-159 154197 23445 506
Úrokové krytie 6,267,0222,44144,54347,83
Vlastné imanie 217 531211 219114 25570 279-18 952
Všetky záväzky 481 288612 049528 768960 623526 227
Výsledok hospodárenia 74 45091 36055 24942 80873 490
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 74 45091 36055 24942 80873 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 31281 35843 97715 44870 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 81 35843 97715 448-26 2173 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43 72545 18951 04836 02869 511
Zásoby 0,00000,000016,000,00000,0000
Záväzky 481 288612 049528 768960 623526 227
Záväzky z obchodného styku 286 370198 580298 026581 2620,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 286 3700,0000199 507533 0100,0000
Zisk pred zdanením 43 72545 18951 04836 02869 511
Zmena EBIT 0,98740,98631,47-1,5716,82
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00001 369