Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 312 708 498315 685 847332 628 902283 113 233232 511 820
Bankové úvery 26 000 0007 524 0700,000061 434 72188 873 598
Bežná likvidita III. stupeň 0,46640,53030,63290,66680,6225
Bežné bankové úvery 8 000 0004 524 0700,000061 434 72158 873 598
Časové rozlíšenie aktív 169 375213 113248 316254 566259 237
Časové rozlíšenie pasív 1 455 8891 060 5991 189 2041 099 116851 540
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,746,728,397,676,85
Celkové tržby 289 868 282166 119 671150 112 459134 907 460103 688 040
Celkový dlh 271 034 334273 853 201296 157 336249 479 533202 161 528
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 23 839 8183 801 034-4 046 74857 979 93786 333 975
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 160 1823 723 0364 046 7483 454 7842 539 623
Čistý cash flow -1 556 234-323 712591 964915 161541 983
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 636 3397 526 1777 857 2178 478 2057 704 857
Čistý zisk 6 432 1605 489 6855 747 7786 035 8325 182 412
Čistý zisk v minulom roku 5 489 6855 747 7786 035 8325 182 4124 377 558
Cudzie zdroje -40 218 275-40 772 047-35 282 362-32 534 584-29 498 752
Daň z príjmov 1 696 0901 545 3161 565 1211 680 1911 541 746
Daň z príjmov v minulom roku 1 545 3161 565 1211 680 1911 541 7461 202 502
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 696 0901 545 3161 565 1211 680 1911 541 746
Dlhodobé bankové úvery 18 000 0003 000 0000,00000,000030 000 000
Dlhodobé pohľadávky 93 712 45895 246 009105 916 75795 950 58375 532 404
Dlhodobý dlh 18 000 0003 000 0000,00000,000030 000 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 95,47215,07306,03295,94317,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,2952,44128,66125,76126,90
Doba obratu aktív 428,29792,64884,80816,17859,86
Doba obratu pohľadávok 223,82454,22587,77572,55596,74
Doba obratu zásob 24,1418,160,12523,960,1732
Doba splácania záväzkov 264,32488,45547,91307,69334,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 246,97441,11498,63285,07305,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 48,2686,25109,5787,9786,63
EBIT v minulom roku 7 526 1777 857 2178 478 2057 704 8576 881 289
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 636 3397 526 1777 857 2178 478 2057 704 857
EBITDA 24 105 09620 774 00717 063 07712 701 86811 319 429
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 24 105 09620 774 00717 063 07712 701 86811 319 429
Finančná páka 7,787,749,438,707,88
Finančné účty 2 160 1823 723 0364 046 7483 454 7842 539 623
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 083 43358 133 01138 967 63127 263 69520 460 741
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57660,55650,56360,34930,3557
Krátkodobé pohľadávky 69 705 95185 657 921115 047 524102 654 50485 829 608
Krátkodobé záväzky 180 321 061175 680 491187 455 08598 886 01082 715 908
Krytie dlhovej služby 14,1316,3511,778,247,50
Nákladové úroky 508 089491 176544 318762 182980 699
Nákladové úroky v minulom roku 491 176544 318762 182980 6991 301 229
Náklady na predaný tovar 251 398 922133 604 229127 550 176119 589 63092 168 011
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 249 004 478131 280 549124 877 620117 302 66590 349 354
Neobežný majetok 130 490 668124 315 673107 326 72479 525 47168 308 067
Obežný majetok 182 048 455191 157 061225 053 862203 333 196163 944 516
Obrat aktív 0,85220,46050,41250,44720,4245
Obrat neobežného majetku 2,041,171,281,591,44
Obrat obežného majetku 1,460,76050,60970,62270,6020
Obrat zásob 15,1220,102 91592,122 107
Odpisy 22 558 57720 285 24916 917 73012 318 05610 822 204
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 272 33210 149 5818 458 8656 159 0285 411 102
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 286 24510 135 6688 458 8656 159 0285 411 102
Osobné náklady 1 406 3871 313 9691 307 7171 088 053926 010
Ostatné náklady na finančnú činnosť 610 526517 878396 121240 761145 144
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 441 953394 318453 623411 648308 860
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 732 5304 596 2256 728 0896 684 7432 791 558
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 990 73725 774 93422 665 50818 353 88816 004 616
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 10,748,957,396,457,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,63020,54470,53040,52370,5559
Pohľadávky z obchodného styku 8 974 84220 885 21448 368 29243 622 08134 315 414
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37960,49430,63260,65890,6222
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,84125,95-59,60-35,55-54,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,06-0,65911,091,200,5527
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86670,86750,89040,88120,8695
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,746,728,397,676,85
Pridaná hodnota 15 102 42911 764 9859 666 6747 021 3386 530 643
Primárna platobná neschopnosť 3,671,490,77500,64810,6249
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,2413,1817,3619,6417,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,2413,1817,3619,6417,86
Služby 2 287 4212 166 0992 349 8442 205 3591 766 028
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 312 708 498315 685 847332 628 902283 113 233232 511 820
Spotreba materiálu… 107 023157 581322 71281 60652 629
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 26 000 0007 524 0700,000061 434 72188 873 598
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 288 074 806164 110 496148 140 376133 806 438103 187 452
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 21 573 45518 741 28210 923 5267 195 4704 488 798
Tržby z predaja tovaru 249 510 788131 582 747125 108 020117 633 12591 084 307
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 990 56313 786 46712 108 8308 977 8437 614 347
Účtovný cash flow -1 556 234-323 712591 964915 161541 983
Úročený dlh 26 000 0007 524 0700,000061 434 72188 873 598
Úrokové krytie 17,0015,3214,4311,127,86
Vlastné imanie 40 218 27540 772 04735 282 36232 534 58429 498 752
Všetky záväzky 271 034 334273 853 201296 157 336249 479 533202 161 528
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 197 894779 233904 987779 915529 392
Výsledok hospodárenia 1 753 902506 137132 515401 182507 070
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 753 902506 137132 515401 182507 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 432 1605 489 6855 747 7786 035 8325 182 412
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 489 6855 747 7786 035 8325 182 4124 377 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 128 2507 035 0017 312 8997 716 0236 724 158
Zásoby 16 469 8646 530 09542 8331 273 32542 881
Záväzky 271 034 334273 853 201296 157 336249 479 533202 161 528
Záväzky z obchodného styku 32 919 81431 022 45237 485 85228 270 27521 442 661
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 25 187 28426 426 22730 757 76321 585 53218 651 103
Zisk pred zdanením 8 128 2507 035 0017 312 8997 716 0236 724 158
Zmena EBIT 1,150,95790,92681,101,12
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 21 366 07218 723 90310 936 3587 178 1004 478 953
Účtovné závierky