SMS a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 8 246 2318 116 0998 773 50013 450 84018 849 583
Bežná likvidita III. stupeň 1,341,351,130,98131,06
Časové rozlíšenie aktív 31 85152 367102 823191 23284 051
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,99351,56-0,35210,5542-10,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2455-0,36160,0603-0,02540,6087
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 5,215,836,9124,8318,31
Celkové tržby 16 124 97117 604 92417 959 89727 631 8080,0000
Celkový dlh 6 917 2956 927 1467 663 97312 930 18017 873 470
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 637 439-317 092-2 167 960-1 777 293-10 153 889
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,0000667 1071 566 626
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 637 439317 0922 167 9601 777 29310 153 889
Čistý cash flow 1 320 347-1 850 868390 667-288 53610 153 889
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 207 741205 955630 319209 202-1 872 005
Čistý zisk 139 982109 426584 3193 827-1 889 561
Čistý zisk v minulom roku 109 426584 3193 827-466 6649 698
Cudzie zdroje -1 328 936-1 188 953-1 109 527-520 660-976 113
Daň z príjmov 62 21882 78937 658200 9010,0000
Daň z príjmov v minulom roku 82 78937 658200 901-394 4450,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 62 21882 78937 658200 9010,0000
Dlhodobé pohľadávky 814 570911 1061 259 2212 097 389753 939
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 125,15135,51103,75133,67134,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,74110,2746,68119,43120,02
Doba obratu aktív 187,35168,99180,03196,07339,53
Doba obratu pohľadávok 143,66154,48129,59164,24147,69
Doba obratu zásob 0,0000124,48132,630,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000087 68798 3670,0000297,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,19106,57133,01165,74300,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000080 94587 3820,000027,95
EBIT v minulom roku 205 955630 319209 202-851 17435 249
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 207 741205 955630 319209 202-1 872 005
EBITDA 476 785479 869907 740633 516-1 680 794
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 476 785479 869907 740633 516-1 680 794
Efektívna daňová sadzba 0,30770,43070,06050,98130,0000
Finančná páka 6,216,837,9125,8319,31
Finančné účty 1 637 439317 0922 167 9601 777 29310 153 889
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 439 176437 431811 957550 362-1 691 923
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,65220,63060,73880,84530,8850
Krátkodobé pohľadávky 5 508 4066 508 0815 056 2469 169 6657 445 300
Krátkodobé záväzky 5 377 9745 118 2616 482 22211 369 84116 681 474
Krytie dlhovej služby 86,0534,92108,82141,60-95,74
Materiál 6 2737 0158 35913 9576 805
Nákladové úroky 5 54113 7408 3424 47417 556
Nákladové úroky v minulom roku 13 7408 3424 4749 93525 551
Náklady na predaný tovar 12 254 01214 509 16414 031 04822 611 06820 456 232
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000021 30524 0530,00000,0000
Neobežný majetok 247 441320 187178 510196 764405 490
Obežný majetok 7 966 9397 743 5458 492 16713 062 84418 360 042
Obrat aktív 1,952,162,031,861,08
Obrat neobežného majetku 64,9354,7599,65127,2649,97
Obrat obežného majetku 2,022,262,091,921,10
Obrat zásob 0,00002,932,750,00000,0000
Odpisy 203 646164 020160 614309 186191 943
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 101 82382 01080 307154 593191 943
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 101 82382 01080 307154 5930,0000
Osobné náklady 2 025 9941 978 9102 458 9992 412 6930,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 66 99350 93499 74588 51011 129
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 573 6243 511 7564 757 1598 402 9800,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 343 628273 446744 933313 013-1 697 618
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,10530,09200,52660,0074-1,94
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07240,06870,27510,1005-0,8634
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,19860,03910,24710,13210,5387
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53160,65520,65450,99350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000141,77156,200,0000-0,0094
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,881,531,531,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,711,411,430,8922-1,00
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0822-0,10560,0220-0,01150,5011
Pohľadávky z obchodného styku 3 817 6585 295 7432 274 9348 193 1996 662 808
Pohotová likvidita II. stupeň 1,331,341,130,97961,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,010,6424-2,841,80-0,0961
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 238,29-134,7146,83-64,49578,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83880,85350,87350,96130,9482
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 5,215,836,9124,8318,31
Pridaná hodnota 3 811 2723 020 4653 757 0052 428 435-192 740
Primárna platobná neschopnosť 1,290,89222,531,230,2351
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10530,09200,52660,0074-1,94
Rýchla likvidita I. stupeň 0,30450,06200,33440,15630,6087
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,5114,448,4420,41-10,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,5114,448,4420,41-10,63
Služby 9 040 94212 476 55111 198 61617 583 22316 743 890
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 246 2318 116 0998 773 50013 450 84018 849 583
Spotreba materiálu… 3 213 0702 011 3082 808 3795 027 8453 712 342
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 079 97617 533 87717 790 03425 042 18120 263 492
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 14 6924 2481 9812 6780,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000021 30924 0530,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 065 28417 508 32017 764 00025 039 50320 263 492
Účtovný cash flow 1 320 347-1 850 868390 667-288 53610 153 889
Úrokové krytie 37,4914,9975,5646,76-106,63
Vlastné imanie 1 328 9361 188 9531 109 527520 660976 113
Všetky záväzky 6 917 2956 927 1467 663 97312 930 18017 873 470
Výsledok hospodárenia 287 517320 097749 016323 776-1 872 777
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 287 517320 097749 016323 776-1 872 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 139 982109 426584 3193 827-1 889 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 109 426584 3193 827-466 6649 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 202 200192 215621 977204 728-1 984 744
Zásoby 6 5247 2668 74018 4976 914
Záväzky 6 917 2956 927 1467 663 97312 930 18017 873 470
Záväzky z obchodného styku 4 931 2264 724 7435 758 35310 110 1641 566 626
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 7 638255 527352 710238 3520,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 349 964957 460648 484801 7250,0000
Zisk pred zdanením 202 200192 215621 977204 728-1 984 744
Zmena EBIT 1,010,32673,01-0,2458-53,11
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 314,000,000091,003 23240,00
Účtovné závierky