WORKNET s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 507 460551 088680 471700 677847 097
Bežná likvidita III. stupeň 1,601,221,132,001,32
Časové rozlíšenie aktív 3 0392 8942 4672 1812 137
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5936-1,302,160,1853-0,4182
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,924,377,031,143,32
Celkové tržby 981 085803 009984 9521 899 7951 637 257
Celkový dlh 333 556448 474595 680372 654650 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -221 415-324 652-190 956-373 914-434 688
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 221 415324 652190 956373 914434 688
Čistý cash flow -103 237133 696-182 958-60 77482 008
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 201 926111 49189 096401 913232 745
Čistý zisk 159 29388 00370 180313 412181 494
Čistý zisk v minulom roku 88 00370 180313 412181 494207 601
Cudzie zdroje -173 904-102 614-84 791-328 023-196 105
Daň z príjmov 42 63323 48818 91688 50151 251
Daň z príjmov v minulom roku 23 48818 91688 50151 25159 679
Daň z príjmov z bežnej činnosti 42 63323 48818 91688 50151 251
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 97,2384,95165,6959,7686,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 94,5782,34137,3958,5384,30
Doba obratu aktív 188,86250,75253,51134,62189,10
Doba obratu pohľadávok 97,2384,95165,6959,7686,18
Doba splácania záväzkov 46 63128 63922 77815 23395 897
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,74191,11210,1765,90138,65
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 6931 8045 2703 43315 038
EBIT v minulom roku 111 49189 096401 913232 745267 280
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 201 926111 49189 096401 913232 745
EBITDA 236 012148 851115 585426 545253 382
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 236 012148 851115 585426 545253 382
Finančná páka 2,925,378,032,144,32
Finančné účty 221 415324 652190 956373 914434 688
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 232 050144 801120 520423 181254 185
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,59690,76220,82900,48950,7332
Krátkodobé pohľadávky 261 236186 711444 758311 026386 068
Krátkodobé záväzky 302 912420 015564 138343 013621 098
Náklady na predaný tovar 539 807461 667670 4001 269 2191 160 277
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 3715 3539 0408 2192 364
Neobežný majetok 21 77036 83142 29013 55624 204
Obežný majetok 482 651511 363635 714684 940820 756
Obrat aktív 1,931,461,442,711,93
Obrat neobežného majetku 45,0521,7823,17140,1467,55
Obrat obežného majetku 2,031,571,542,771,99
Odpisy 30 12033 28626 93021 29619 454
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 06016 64313 46510 6489 727
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 06016 64313 46510 6489 727
Osobné náklady 217 355206 900204 623219 687220 996
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 9624 0504 0653 3643 531
Ostatné záväzky z obchodného styku 43 47826 453130 51277 30597 397
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 189 413121 28997 110334 708200 948
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,91600,85760,82770,95550,9255
Podiel EBIT k aktívam 0,39790,20230,13090,57360,2748
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,39790,20230,13090,57360,2748
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,98720,85060,76591,121,03
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43630,58910,28060,53360,5132
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49300,60760,66150,34840,4655
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 185,9663,6134,2276,72200,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,031,651,512,872,15
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,781,421,342,621,97
Pohľadávky z obchodného styku 254 096180 959368 788304 665377 632
Pohotová likvidita II. stupeň 1,601,221,132,001,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,68-0,76750,46345,40-2,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65730,81380,87540,53180,7685
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,924,377,031,143,32
Pridaná hodnota 440 909340 518309 334630 576474 769
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,91600,85760,82770,95550,9255
Rýchla likvidita I. stupeň 0,73100,77300,33851,090,6999
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,413,015,150,87372,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,413,015,150,87372,57
Služby 393 586318 864517 327478 895897 446
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 507 460551 088680 471700 677847 097
Spotreba materiálu… 143 850137 450144 033782 105260 467
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 980 716802 185984 2341 899 7951 637 213
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00004 5000,00002 167
Tržby z predaja tovaru 2 3715 3539 3398 2192 364
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 978 345796 832970 3951 891 5761 632 682
Účtovný cash flow -103 237133 696-182 958-60 77482 008
Vlastné imanie 173 904102 61484 791328 023196 105
Všetky záväzky 333 556448 474595 680372 654650 992
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,91600,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 205 892115 56593 155405 249236 095
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 205 892115 56593 155405 249236 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 159 29388 00370 180313 412181 494
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 88 00370 180313 412181 494207 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 201 926111 49189 096401 913232 745
Záväzky 333 556448 474595 680372 654650 992
Záväzky z obchodného styku 43 47826 453130 51277 30597 397
Zisk pred zdanením 201 926111 49189 096401 913232 745
Zmena EBIT 1,811,250,22171,730,8708