S.G.S.- EXPO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 117 419150 33692 722178 88267 531
Bežná likvidita III. stupeň 1,230,67950,65580,75830,2344
Časové rozlíšenie aktív 9 59555 91737 59040 2402 004
Časové rozlíšenie pasív 20 000102 56081 25086 42523 450
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,35275,19-3,375,57-1,37
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,28840,4864-2,260,8158-0,2199
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,23-11,10-1,49-6,83-6,24
Celkové tržby 719 337593 105509 493494 931368 318
Celkový dlh 53 82052 50434 778108 30852 499
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 635-31 012-6 496-85 0133 288
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 63531 0126 49685 013-3 288
Čistý cash flow -15 37724 516-78 51788 301-11 523
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 71721 791-3 944-4 118-6 659
Čistý zisk 48 32818 578-7 454-7 433-8 195
Čistý zisk v minulom roku 18 578-7 454-7 433-8 19511 821
Cudzie zdroje -43 5994 72823 30615 8518 418
Daň z príjmov 9 7942 8802 8801 9200,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8801 9200,00001 989
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 7942 8802 8801 9200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,9210,7023,6016,5418,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,3410,7023,6015,7618,11
Doba obratu aktív 59,7194,5468,43132,3267,18
Doba obratu pohľadávok 32,9210,7023,6016,5418,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,1231,6925,6480,0652,13
EBIT v minulom roku 21 791-3 944-4 118-6 65914 683
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 71721 791-3 944-4 118-6 659
EBITDA 89 73642 99822 95437 98726 709
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 89 73642 99822 95437 98726 709
Efektívna daňová sadzba 0,16850,1342-0,6296-0,34830,0000
Finančná páka 2,69-31,80-3,98-11,29-8,02
Finančné účty 15 63531 0126 49685 013-3 288
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 88 64459 75534 93836 68826 016
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45410,33530,37470,60510,7759
Krátkodobé pohľadávky 64 73217 00931 98222 35619 065
Krátkodobé záväzky 53 32050 40134 739108 23452 397
Krytie dlhovej služby 4,360,41790,28030,43261,07
Nákladové úroky 595,00333,00630,001 3951 536
Nákladové úroky v minulom roku 333,00630,001 3951 536873,00
Náklady na predaný tovar 548 011473 529428 751410 858298 508
Neobežný majetok 27 45746 39816 65431 27349 750
Obežný majetok 80 36748 02138 478107 36915 777
Obrat aktív 6,113,865,332,765,43
Obrat neobežného majetku 26,1412,5129,7015,787,37
Obrat obežného majetku 8,9312,0912,854,6023,25
Odpisy 27 68226 47629 24036 95432 278
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 84113 23814 62018 47716 139
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 84113 23814 62018 47716 139
Osobné náklady 81 97267 12557 72058 38652 631
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2601 6431 3501 299693,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 5961 1371 78169 2663 482
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 76 01045 05421 78629 52124 083
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,11-3,930,31980,46890,9735
Podiel EBIT k aktívam 0,50010,1449-0,0425-0,0230-0,0986
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,60270,4561-0,3438-0,0445-0,1511
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,33-8,300,16950,26100,8007
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,48300,62790,87700,70700,7696
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,071,591,141,411,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,551,140,75690,86620,8054
Pohľadávky z obchodného styku 61 62117 00931 98221 30718 200
Pohotová likvidita II. stupeň 1,230,67950,65580,75830,2344
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,840,1929-0,29680,1795-0,7305
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -25,8473,62-124,6363,30-7,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,45840,34920,37510,60550,7774
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,23-11,10-1,49-6,83-6,24
Pridaná hodnota 169 724106 91165 81682 58268 386
Primárna platobná neschopnosť 0,31800,06680,05573,250,1913
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,11-3,930,31980,46890,9735
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,59981,221,522,851,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,59981,221,522,851,97
Služby 515 410455 704410 782394 533280 602
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 117 419150 33692 722178 88267 531
Spotreba materiálu… 32 60117 82517 96916 32517 906
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 717 819589 640501 234493 440366 894
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 84,009 2006 6670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 717 735580 440494 567493 440366 894
Účtovný cash flow -15 37724 516-78 51788 301-11 523
Úrokové krytie 98,6865,44-6,26-2,95-4,34
Vlastné imanie 43 599-4 728-23 306-15 851-8 418
Všetky záväzky 53 82052 50434 778108 30852 499
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,000081 2500,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 20 000102 5600,000086 42523 450
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,110,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 62 13825 722381,001 033-5 569
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 62 13825 722381,001 033-5 569
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 48 32818 578-7 454-7 433-8 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 578-7 454-7 433-8 19511 821
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58 12221 458-4 574-5 513-8 195
Záväzky 53 82052 50434 778108 30852 499
Záväzky z obchodného styku 19 5961 1371 78169 2663 482
Zisk pred zdanením 58 12221 458-4 574-5 513-8 195
Zmena EBIT 2,69-5,530,95770,6184-0,4535