BRS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 20 906 89418 365 96018 647 31417 633 16814 820 598
Bankové úvery 4 171 9954 781 2474 314 2243 131 892649 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,310,92320,90742,191,23
Bežné bankové úvery 609 252609 252507 552253 776162 000
Časové rozlíšenie aktív 26 81527 55623 93120 9834 574
Časové rozlíšenie pasív 179 803169 590184 856166 515129 141
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,17180,2639-1,271,790,7389
Celkové tržby 4 081 7253 811 8564 207 0743 358 6523 757 129
Celkový dlh 4 768 0095 195 6545 456 1553 963 7591 259 425
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 738 9994 250 1443 891 4511 267 496230 584
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 432 996531 103422 7731 864 396418 416
Čistý cash flow -98 107108 330-1 441 6231 445 980418 057
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 237 613-77 566100 22434 65425 603
Čistý zisk 143 327-164 46711 133-5 1381 071
Čistý zisk v minulom roku -164 46711 133-5 1381 07111 317
Cudzie zdroje -15 959 082-13 000 716-13 006 303-13 502 894-13 432 032
Daň z príjmov 12 3535 81212 6776 0793 836
Daň z príjmov v minulom roku 5 81212 6776 0793 8363 446
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 3535 81212 6776 0793 836
Dlhodobé bankové úvery 3 562 7434 171 9953 806 6722 878 116487 000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000578,00
Dlhodobý dlh 3 562 7434 171 9953 806 6722 878 116487 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,1244,80119,1585,4353,68
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,7922,3695,6668,2442,93
Doba obratu aktív 1 9141 7931 9592 0841 444
Doba obratu pohľadávok 113,1244,80119,1585,4353,74
Doba obratu zásob 26 2810,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 186 4250,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,2740,08119,6195,4455,11
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 77 1210,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -77 566100 22434 65425 60347 896
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 237 613-77 566100 22434 65425 603
EBITDA 2 835 0712 524 0181 933 4601 688 8901 526 045
EBITDA marža 0,69460,66210,45960,50280,4062
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 835 0712 524 0181 933 4601 688 8901 526 045
Efektívna daňová sadzba 0,0793-0,03660,53246,460,7817
Finančná páka 1,311,411,431,311,10
Finančné účty 432 996531 103422 7731 864 396418 416
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7633-0,7079-0,6975-0,7658-0,9063
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76330,70790,69750,76580,9063
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 876 4932 633 5253 373 5332 209 0361 521 439
Krátkodobé pohľadávky 1 235 798458 8831 134 120722 744551 108
Krátkodobé záväzky 571 022410 5281 138 510807 445565 766
Krytie dlhovej služby 10,8310,077,408,4310,18
Nákladové úroky 81 93381 08976 41433 71320 696
Nákladové úroky v minulom roku 81 08976 41433 71320 69633 133
Náklady na predaný tovar 2 171 0482 086 7002 263 0362 019 1322 691 402
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 1180,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 19 130 78516 765 59416 260 48514 944 54513 765 422
Obežný majetok 1 749 2941 572 8102 362 8982 667 6401 050 602
Obrat obežného majetku 2,282,381,471,163,57
Odpisy 2 611 6162 643 6442 027 9601 842 2201 495 744
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 305 8081 321 8221 013 980921 110747 872
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 305 8081 321 8221 013 980921 110747 872
Osobné náklady 119 539156 381148 437162 366151 922
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 55413 6918 3039 3024 806
Ostatné záväzky z obchodného styku 236 222171 196785 360680 849453 879
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 754 9432 479 1772 039 0931 837 0821 496 815
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 6250,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 15,2010,568,166,586,95
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66510,58990,55650,53330,6407
Pohľadávky z obchodného styku 478 373228 978910 525577 321440 685
Pohotová likvidita II. stupeň 1,250,85550,86342,121,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 162,67-120,019,02-9,34-32,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,201,34-18,8742,8920,20
Pridaná hodnota 1 816 5181 651 7301 211 2641 068 9731 055 670
Primárna platobná neschopnosť 0,49380,74770,86251,181,03
Rýchla likvidita I. stupeň 0,31840,44650,23091,520,4883
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,682,062,822,350,8253
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,682,062,822,350,8253
Služby 1 793 3071 726 8021 832 7571 440 5552 419 303
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 906 89418 365 96018 647 31417 633 16814 820 598
Spotreba materiálu… 376 623359 898430 279578 577272 099
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 171 9954 781 2474 314 2243 131 892649 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 612 1585 239 0764 198 4883 352 8293 747 172
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 599 1041 439 0470,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 25 48861 599724 188264 724100,00
Tržby z predaja tovaru 1 2000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 986 3663 738 4303 474 3003 088 1053 747 072
Účtovný cash flow -98 107108 330-1 441 6231 445 980418 057
Úročený dlh 4 171 9954 781 2474 314 2243 131 892649 000
Úrokové krytie 2,90-0,95661,311,031,24
Vlastné imanie 15 959 08213 000 71613 006 30313 502 89413 432 032
Všetky záväzky 4 768 0095 195 6545 456 1553 963 7591 259 425
Výnosy budúcich období krátkodobé 179 803169 590184 856166 515129 141
Výsledok hospodárenia 244 793-81 69277 15643 84030 401
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 244 793-81 69277 15643 84030 401
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 143 327-164 46711 133-5 1381 071
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -164 46711 133-5 1381 07111 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 155 680-158 65523 810941,004 907
Zásoby 80 50080 50080 50080 50080 500
Záväzky 4 768 0095 195 6545 456 1553 963 7591 259 425
Záväzky z obchodného styku 236 222171 196785 360680 849453 879
Zisk pred zdanením 155 680-158 65523 810941,004 907
Zmena EBIT -3,06-0,77392,891,350,5346
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 15023 665552 53267 5540,0000