GROTTO, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 322 51912 733 01015 159 3939 077 54512 215 243
Bankové úvery 0,00000,0000622 500773 444995 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,605,131,930,24370,2575
Bežné bankové úvery 0,00000,0000622 500773 4440,0000
Časové rozlíšenie aktív 50 53885 05718,009,00238 905
Časové rozlíšenie pasív 963 8461 039 0651 631 5001 763 9472 628 037
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,18490,57260,06490,00120,0024
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,610,28640,85490,53140,5970
Celkové tržby 3 238 86210 267 4776 698 3303 490 6072 298 789
Celkový dlh 6 384 6442 603 6596 235 0212 537 7183 583 980
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 266-928 409361 808769 134986 746
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 266928 409260 6924 3108 457
Čistý cash flow -924 143667 717256 3821 7945 396
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 94 7103 139 5981 690 536-631 834-783 973
Čistý zisk 77 3513 117 5321 620 974-668 881-866 737
Čistý zisk v minulom roku 3 117 5321 620 974-4 868 881-558 07430 895 825
Cudzie zdroje -3 974 029-9 090 286-7 292 872-4 775 880-6 003 226
Daň z príjmov 15 37819 84719 8103 92939 118
Daň z príjmov v minulom roku 19 84719 8103 92912 894-18 290
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 37819 84719 8103 92939 118
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000995 000
Dlhodobé pohľadávky 0,00002 0552 0552 0552 055
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,0000995 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 321,15169,3578,05235,68202,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 119,7283,3961,68229,36197,57
Doba obratu aktív 1 497600,40908,042 2172 432
Doba obratu pohľadávok 321,15169,4478,17236,18202,44
Doba obratu zásob 28 669975,521 8200,0000204,42
Doba splácania záväzkov 20 233169,43692,000,0000172 710
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 660,7854,99236,49351,87454,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 52046,70469,400,000065 249
EBIT v minulom roku 3 139 5981 690 536-4 831 834-493 46630 907 754
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 94 7103 139 5981 690 536-631 834-783 973
EBITDA 410 2564 099 7773 085 6041 501 2061 247 197
EBITDA marža 0,12670,39930,46070,43010,5425
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 410 2564 099 7773 085 6041 501 2061 247 197
Finančná páka 2,851,402,081,902,03
Finančné účty 4 266928 409260 6924 3108 457
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3510-0,7139-0,4811-0,5261-0,4915
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35100,71390,48110,52610,4915
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 772 4756 800 3743 086 7602 901 9501 342 652
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000203,00
Krátkodobé pohľadávky 2 428 5753 591 4701 303 005965 0301 014 843
Krátkodobé záväzky 4 996 9471 166 1833 948 1531 440 7922 284 503
Krytie dlhovej služby 0,42483,941,840,83540,4668
Materiál 0,00000,00000,00000,00002 704
Nákladové úroky 1 9812 21949 75233 11843 646
Nákladové úroky v minulom roku 2 21949 75233 11851 71430 219
Náklady na predaný tovar 1 384 1603 507 6342 803 835701 207944 946
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 90 1422 512 3432 082 4800,00004 828
Neobežný majetok 1 758 9861 411 3993 210 0658 106 14110 948 279
Obežný majetok 9 512 99511 236 55411 949 310971 3951 028 059
Obrat aktív 0,24380,60790,40200,16460,1501
Obrat neobežného majetku 1,575,481,900,18440,1675
Obrat obežného majetku 0,29010,68890,50991,541,78
Obrat zásob 0,01270,37420,20060,00001,79
Odpisy 507 164-368 6041 380 5621 963 3222 025 608
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 148 582-814 302690 281981 6611 012 804
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 358 582445 698690 281981 6611 012 804
Osobné náklady 1 311 8801 227 3471 056 554912 824799 103
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3651 4671 5961 9722 967
Ostatné záväzky z obchodného styku 622 348321 4502 673 051463 235863 081
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 584 5152 748 9283 001 5361 294 4411 158 871
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95340,28990,32121,150,8994
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 15,271,681,580,0000184,03
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,053,453,110,86911,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75654,931,350,27580,3145
Pohľadávky z obchodného styku 905 3191 768 5261 029 725939 175992 450
Pohotová likvidita II. stupeň 0,41662,090,25210,24370,2569
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,30-13,61-28,45-2 662-1 113
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -466,50300,915,150,05420,1236
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56390,20450,41130,27960,2934
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,610,28640,85490,53140,5970
Pridaná hodnota 1 376 0224 233 1843 289 689793 362888 507
Primárna platobná neschopnosť 0,68740,18182,600,49320,8696
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,560,63512,021,692,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,560,63512,021,692,87
Služby 743 874549 406375 776248 532271 689
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 322 51912 733 01015 159 3939 077 54512 215 243
Spotreba materiálu… 550 144445 885345 579452 675668 429
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000622 500773 444995 203
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 941 9749 091 8506 094 9002 195 9271 882 664
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 181 7921 351 0321 376701 35849 211
Tržby z predaja tovaru 335 2085 912 4574 555 8290,00004 828
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 424 9741 828 3611 537 6951 494 5691 828 625
Účtovný cash flow -924 143667 717256 3821 7945 396
Úročený dlh 0,00000,0000622 500773 444995 203
Úrokové krytie 47,811 41533,98-19,08-17,96
Vlastné imanie 3 974 0299 090 2867 292 8724 775 8806 003 226
Všetky záväzky 6 384 6442 603 6596 235 0212 537 7183 583 980
Výnosy budúcich období dlhodobé 888 6261 020 2921 374 5741 507 0212 308 192
Výnosy budúcich období krátkodobé 75 22018 773256 926256 926319 845
Výsledok hospodárenia 84 4923 135 7431 692 141-629 862-781 006
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 84 4923 135 7431 692 141-629 862-781 006
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 77 3513 117 5321 620 974-668 881-866 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 117 5321 620 974-4 868 881-558 07430 895 825
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 92 7293 137 3791 640 784-664 952-827 619
Zásoby 7 080 1546 714 62010 383 5580,00002 704
Záväzky 6 384 6442 603 6596 235 0212 537 7183 583 980
Záväzky z obchodného styku 622 348321 4502 678 104463 235863 081
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00005 0530,00000,0000
Zisk pred zdanením 92 7293 137 3791 640 784-664 952-827 619
Zmena EBIT 0,03021,86-0,34991,28-0,0254
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 392,002 683 67014 277869 10451 806