VaF, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 179 212150 924155 298158 858170 572
Bežná likvidita III. stupeň 2,9464,3521,9059,3610,31
Časové rozlíšenie aktív 1 2891 1821 621631,001 573
Časové rozlíšenie pasív 33 1060,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 14,641,161,85-13,413,92
Celkové tržby 23 11715 27214 21716 43248 387
Celkový dlh 2 3491 2844 5442 4589 146
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -102 333-70 517-69 221-63 055-79 523
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 102 33370 51769 22163 05579 523
Čistý cash flow 31 8161 2966 166-16 46830 831
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 878-1 105-4 675-4 04827 413
Čistý zisk -5 883-1 112-5 646-5 02621 642
Čistý zisk v minulom roku -1 112-5 646-5 02621 642404,00
Cudzie zdroje -143 757-149 640-150 754-156 400-161 426
Daň z príjmov 5,007,00971,00978,005 771
Daň z príjmov v minulom roku 7,00971,00978,005 771994,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5,007,00971,00978,005 771
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,045,5350,24204,140,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000046,6682,630,0000
Doba obratu aktív 5 8933 6774 0263 5291 287
Doba obratu pohľadávok 2,045,5350,24204,140,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,4527,2486,1927,2859,34
EBIT v minulom roku -1 105-4 675-4 04827 4131 398
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 878-1 105-4 675-4 04827 413
EBITDA 1 1695 9402 3412 94234 415
EBITDA marža 0,05060,38890,16470,17900,7112
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 1695 9402 3412 94234 415
Finančná páka 1,251,011,031,021,06
Finančné účty 102 33370 51769 22163 05579 523
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8022-0,9915-0,9707-0,9845-0,9464
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80220,99150,97070,98450,9464
Hrubá marža 0,24030,62490,57210,53230,8192
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 0865 8512 2542 85334 329
Krátkodobé pohľadávky 62,00227,001 9389 1900,0000
Krátkodobé záväzky 2 1731 1183 3251 2287 867
Materiál 44,0020,0045,0015,0015,00
Náklady na predaný tovar 5 5455 4375 9467 6858 749
Neobežný majetok 75 48478 97882 47385 96789 461
Obežný majetok 102 43970 76471 20472 26079 538
Obrat neobežného majetku 0,14710,18970,17070,19110,5409
Obrat obežného majetku 0,10840,21170,19770,22740,6084
Odpisy 6 9886 9886 9886 9886 988
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 4943 4943 4943 4943 494
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 4943 4943 4943 4943 494
Osobné náklady 18 6546 2288 1288 1168 116
Ostatné náklady na finančnú činnosť 83,0089,0087,0089,0086,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 345,00366,00385,0088,00372,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 1055 8761 3421 96228 630
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57100,46720,44570,39690,4662
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,360,65260,99930,92790,2048
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,380,08490,4337-1,000,6372
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,29781,531,001,084,88
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,21660,72210,53810,57912,62
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,870,08650,4379-1,000,6372
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00001 8003 7200,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,9464,3321,8959,3510,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,52-115,46-24,459,50-5,24
Pridaná hodnota 5 5559 5438 1348 74739 638
Rýchla likvidita I. stupeň 2,9063,0720,8251,3510,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,010,21621,940,83550,2658
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,010,21621,940,83550,2658
Služby 3 9443 3613 9235 3286 079
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 179 212150 924155 298158 858170 572
Spotreba materiálu… 1 6012 0762 0232 3572 670
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 10014 98014 08016 43248 387
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 10014 98014 08016 43248 387
Účtovný cash flow 31 8161 2966 166-16 46830 831
Vlastné imanie 143 757149 640150 754156 400161 426
Všetky záväzky 2 3491 2844 5442 4589 146
Výnosy budúcich období krátkodobé 33 1060,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 819-1 048-4 647-4 04627 427
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 819-1 048-4 647-4 04627 427
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 883-1 112-5 646-5 02621 642
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 112-5 646-5 02621 642404,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 878-1 105-4 675-4 04827 413
Zásoby 44,0020,0045,0015,0015,00
Záväzky 2 3491 2844 5442 4589 146
Záväzky z obchodného styku 345,00366,00385,0088,00372,00
Zisk pred zdanením -5 878-1 105-4 675-4 04827 413
Zmena EBIT 5,320,23641,15-0,147719,61