Tecton leasing, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 63 5751 0803 7102 511936,00
Bežná likvidita III. stupeň 0,32100,41191,421,221,31
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000086,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,460,4994-3,30-5,31-3,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32110,29371,391,181,01
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,32-1,702,384,493,18
Celkové tržby 21 7400,00003 3005 0000,0000
Celkový dlh 57 4152 6222 6122 054712,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 956-770,00-3 624-2 425-722,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,35430,00000,19450,50400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 158770,003 6242 425722,00
Čistý cash flow 15 158770,003 6242 425722,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 864-1 6811 6023 480-5 582
Čistý zisk 7 702-2 641642,002 520-5 582
Čistý zisk v minulom roku -2 641642,002 520-2 287-2 786
Cudzie zdroje -6 1601 542-1 098-457,00-224,00
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,930,00009,516,280,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,650,00000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 1 0670,0000410,35183,300,0000
Doba obratu pohľadávok 54,930,00009,516,280,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000275,59
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 792,670,0000288,90149,940,0000
EBIT v minulom roku -1 6811 6023 480-1 327-2 786
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 864-1 6811 6023 480-5 582
EBITDA 14 714-1 5791 6993 575-5 506
EBITDA marža 0,67680,00000,51480,71500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 714-1 5791 6993 575-5 506
Efektívna daňová sadzba 0,1108-0,57110,59930,27590,0000
Finančná páka 10,32-0,70043,385,494,18
Finančné účty 15 158770,003 6242 425722,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,09691,43-0,2960-0,1820-0,2393
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0969-1,430,29600,18200,2393
Hrubá marža 0,74750,00000,60850,77680,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 604-1 6811 6023 480-5 582
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,74262,430,70400,81800,7607
Krátkodobé finančné výpomoci 10 2020,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 272310,0086,0086,00128,00
Krátkodobé záväzky 47 2132 6222 6122 054712,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 6911 524980,00583,000,0000
Krytie dlhovej služby 72,840,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 202,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 4901 2701 2921 116943,00
Neobežný majetok 45 1450,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 18 4301 0803 7102 511850,00
Obrat aktív 0,34200,00000,88951,990,0000
Obrat obežného majetku 1,180,00000,88951,990,0000
Odpisy 5 7400,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 7400,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 110,00102,0097,0095,0076,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 442-2 641642,002 520-5 582
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,47071,710,58475,51-24,92
Podiel EBIT k aktívam 0,1394-1,560,43181,39-5,96
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1394-1,560,43181,39-5,96
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,54171,091,467,61-24,92
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,23840,71300,97680,96580,7714
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,69720,00001,100,48500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,830,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,69720,00001,100,48500,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 6000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,32100,41191,421,221,31
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,40642,00-0,3030-0,1885-0,3102
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 75,040,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90312,430,70400,81800,7607
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,32-1,702,384,493,18
Pridaná hodnota 16 250-1 2702 0083 884-943,00
Primárna platobná neschopnosť 1,420,00000,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1211-2,450,17301,00-5,96
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,251,710,58475,51-24,92
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26400,29371,391,181,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,90-1,661,540,5745-0,1293
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,90-1,661,540,5745-0,1293
Služby 3 4841 2701 2921 116943,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 5751 0803 7102 511936,00
Spotreba materiálu… 2 0060,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 2020,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 7400,00003 3005 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 7400,00003 3005 0000,0000
Účtovný cash flow 15 158770,003 6242 425722,00
Úročený dlh 10 2020,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 43,880,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 6 160-1 5421 098457,00224,00
Všetky záväzky 57 4152 6222 6122 054712,00
Výsledok hospodárenia 8 974-1 5791 6993 575-5 506
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 974-1 5791 6993 575-5 506
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 702-2 641642,002 520-5 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 641642,002 520-2 287-2 786
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 662-1 6811 6023 480-5 582
Záväzky 57 4152 6222 6122 054712,00
Záväzky z obchodného styku 3 6911 524980,00583,000,0000
Zisk pred zdanením 8 662-1 6811 6023 480-5 582
Zmena EBIT -5,27-1,050,4603-2,622,00