K2J s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 150 072222 057210 834317 540961 996
Bankové úvery 73 316113 324153 3320,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,187,081,076,151,18
Bežné bankové úvery 0,00000,0000153 3320,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 6582 7762 5162 4232 569
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,15-0,21033,88-0,34440,4680
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,140,5779-4,322,15-0,1230
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,041,816,270,17284,11
Celkové tržby 344 382380 569559 2112 158 5491 967 119
Celkový dlh 138 561143 090181 84446 789773 645
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 72 1614 46361 077-202 411-67 713
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 508108 86192 255204 770111 531
Čistý cash flow -82 35316 606-112 51593 239-88 140
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 91870 97930 362111 34099 458
Čistý zisk 3 54449 97721 02382 40071 645
Čistý zisk v minulom roku 49 97721 02382 40071 6451 731
Cudzie zdroje -11 511-78 967-28 990-270 751-188 351
Daň z príjmov 4 04615 7747 78225 83222 990
Daň z príjmov v minulom roku 15 7747 78225 83222 9904 132
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 04615 7747 78225 83222 990
Dlhodobé bankové úvery 73 316113 3240,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 73 316113 3240,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 116,7188,8465,2112,56145,89
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 103,1288,4950,9912,46142,95
Doba obratu aktív 159,08214,75140,5853,77178,50
Doba obratu pohľadávok 116,7188,8465,2112,56145,89
Doba splácania záväzkov 223,86109,5552,65111,35925,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 40,8527,7917,377,35132,95
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 88,8761,0246,4073,00866,81
EBIT v minulom roku 70 97930 362111 34099 45813 091
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 91870 97930 362111 34099 458
EBITDA 27 594100 43958 756162 671143 015
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 27 594100 43958 756162 671143 015
Efektívna daňová sadzba 0,53310,23990,27020,23870,2429
Finančná páka 13,042,817,271,175,11
Finančné účty 26 508108 86192 255204 770111 531
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0767-0,3556-0,1375-0,8527-0,1958
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,07670,35560,13750,85270,1958
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 46899 46074 610161 841142 323
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25680,12940,12360,13670,7448
Krátkodobé finančné výpomoci 25 3530,00000,00002 35943 818
Krátkodobé pohľadávky 110 09991 86797 78974 159786 269
Krátkodobé záväzky 38 53428 73626 05243 394716 495
Krytie dlhovej služby 8,2919,2137,7452,3429,65
Nákladové úroky 3 3285 2281 5573 1084 823
Nákladové úroky v minulom roku 5 2281 5573 1084 8237 228
Náklady na predaný tovar 290 672263 402472 3741 984 2341 793 723
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 62 82995 747180 594142 241282 460
Neobežný majetok 10 80718 55318 27436 18861 627
Obežný majetok 136 607200 728190 044278 929897 800
Obrat aktív 2,291,702,606,792,04
Obrat neobežného majetku 31,8620,3429,9559,5631,92
Obrat obežného majetku 2,521,882,887,732,19
Odpisy 15 49228 43635 83050 87842 840
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 74614 21817 91525 43921 420
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 74614 21817 91525 43921 420
Osobné náklady 27 44225 69931 21225 37443 590
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 126979,00946,00830,00692,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 29716 00622 95628 447670 792
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 03678 41356 853133 278114 485
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,17660,49020,43760,64490,1159
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51150,22540,41610,14820,2514
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,85401,190,41541,200,6139
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,964,442,406,753,98
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,252,111,122,252,01
Pohľadávky z obchodného styku 97 28291 49976 46373 572770 431
Pohotová likvidita II. stupeň 2,187,081,076,151,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1398-4,760,2577-2,902,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -24,753,18-72,2630,00-18,27
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,65750,51030,72730,00740,0455
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92330,64440,86250,14730,8042
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,041,816,270,17284,11
Pridaná hodnota 53 653114 02675 014171 256173 396
Primárna platobná neschopnosť 0,15720,17490,30020,38670,8707
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30790,63290,72520,30430,3804
Rýchla likvidita I. stupeň 0,41493,790,51434,480,1467
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,021,423,090,28765,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,021,423,090,28765,41
Služby 189 350138 553254 2611 827 8371 482 634
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 150 072222 057210 834317 540961 996
Spotreba materiálu… 38 49329 10237 51914 15628 629
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 98 669113 324153 3322 35943 818
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 344 325377 428555 7882 155 4901 967 119
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00008 4000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 115 828224 346334 618231 310408 323
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 228 497153 082212 7701 924 1801 558 796
Účtovný cash flow -82 35316 606-112 51593 239-88 140
Úročený dlh 98 669113 324153 3322 35943 818
Úrokové krytie 3,2813,5819,5035,8220,62
Vlastné imanie 11 51178 96728 990270 751188 351
Všetky záväzky 138 561143 090181 84446 789773 645
Výsledok hospodárenia 12 10272 00331 326111 793100 175
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 10272 00331 326111 793100 175
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 54449 97721 02382 40071 645
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 49 97721 02382 40071 6451 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 59065 75128 805108 23294 635
Záväzky 138 561143 090181 84446 789773 645
Záväzky z obchodného styku 15 29716 00622 95628 447670 792
Zisk pred zdanením 7 59065 75128 805108 23294 635
Zmena EBIT 0,15382,340,27271,127,60
Účtovné závierky