GASTROGRAF s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 144 227128 664146 257116 8430,0000
Bankové úvery 49 92530 20323 91730 3330,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,651,602,811,930,0000
Bežné bankové úvery 23 57130 20323 91730 3330,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3415-0,1197-0,8966-0,94230,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,38320,36103,102,810,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,030,96521,241,710,0000
Celkové tržby 310 946329 007339 435276 2380,0000
Celkový dlh 96 60363 19481 01973 7350,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 33 66222 365-34 574-10 2860,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 2637 83858 49140 6190,0000
Čistý cash flow 16 2637 83858 49140 6190,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -31 3618 29929 1787 9900,0000
Čistý zisk -34 0944 69522 1284 6440,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 69522 1284 64420 6660,0000
Cudzie zdroje -47 624-65 470-65 238-43 1080,0000
Daň z príjmov 0,00001 3495 3371 1170,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 3495 3371 1172 3940,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 3495 3371 1170,0000
Dlhodobé bankové úvery 26 3540,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 26 3540,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,5774,7866,4160,560,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,5720,1112,322,140,0000
Doba obratu aktív 169,87143,54157,27154,390,0000
Doba obratu pohľadávok 99,5774,7866,4160,560,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,9924,2220,2819,080,0000
EBIT v minulom roku 8 29929 1787 99023 0600,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -31 3618 29929 1787 9900,0000
EBITDA -21 03518 30439 09116 4100,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -21 03518 30439 09116 4100,0000
Finančná páka 3,031,972,242,710,0000
Finančné účty 16 2637 83858 49140 6190,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3302-0,5088-0,4461-0,36890,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,33020,50880,44610,36890,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 47017 45938 92815 6300,0000
Krátkodobé pohľadávky 84 53967 02861 76245 8340,0000
Krátkodobé záväzky 42 44021 71118 86214 4400,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 4252 79687,000,00000,0000
Krytie dlhovej služby -7,708,1222,827,360,0000
Nákladové úroky 2 7332 2551 7132 2290,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 2551 7132 2290,00000,0000
Náklady na predaný tovar 193 541202 245178 688162 7660,0000
Neobežný majetok 35 05345 77626 00430 3900,0000
Obežný majetok 109 17482 888120 25386 4530,0000
Obrat aktív 2,152,542,322,360,0000
Obrat neobežného majetku 8,847,1513,059,090,0000
Obrat obežného majetku 2,843,952,823,200,0000
Odpisy 10 7319 1619 7527 6470,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 7319 1619 7527 6470,0000
Osobné náklady 134 508105 308115 79894 9500,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 803,00845,00163,00780,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti -632,000,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -23 36313 85631 88012 2910,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,160,84300,72040,83680,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,86501,191,391,200,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,80111,091,281,110,0000
Pohľadávky z obchodného styku 24 25818 02711 4581 6220,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,531,442,811,930,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,93-8,35-1,12-1,060,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,953,4834,1518,220,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66980,49120,55400,63110,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,030,96521,241,710,0000
Pridaná hodnota 116 353124 921160 747113 4720,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,71590,07170,33920,10770,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,24640,15101,370,90720,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,593,452,074,490,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,593,452,074,490,0000
Služby 20 16120 37516 17114 3980,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 144 227128 664146 257116 8430,0000
Spotreba materiálu… 173 380181 870162 517148 3680,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 49 92530 20323 91730 3330,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 309 894327 166339 435276 2380,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 309 894327 166339 435276 2380,0000
Účtovný cash flow 16 2637 83858 49140 6190,0000
Úročený dlh 49 92530 20323 91730 3330,0000
Úrokové krytie -11,473,6817,033,580,0000
Vlastné imanie 47 62465 47065 23843 1080,0000
Všetky záväzky 96 60363 19481 01973 7350,0000
Výsledok hospodárenia -31 7669 14329 3398 7630,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -31 7669 14329 3398 7630,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -34 0944 69522 1284 6440,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 69522 1284 64420 6660,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -34 0946 04427 4655 7610,0000
Zásoby 8 3728 0220,00000,00000,0000
Záväzky 96 60363 19481 01973 7350,0000
Záväzky z obchodného styku 6 4252 79687,000,00000,0000
Zisk pred zdanením -34 0946 04427 4655 7610,0000
Zmena EBIT -3,780,28443,650,34650,0000