Slovenská plavba a prístavy a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 90 376 42773 147 04875 934 73880 169 11394 439 275
Bankové úvery 1 000 1330,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,513,674,165,569,24
Bežné bankové úvery 1 000 1330,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 239 447169 130134 381262 141827 629
Časové rozlíšenie pasív 458 333441 939586 116691 554653 425
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0780-2,53-1,58-2,572,28
Celkové tržby 41 102 31428 429 42333 280 11733 489 25826 727 204
Celkový dlh 23 506 1147 994 7618 623 0658 291 2048 022 624
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -634 584-1 411 958-5 912 081-9 429 527-14 792 711
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 634 7171 411 9585 912 0819 429 52714 792 711
Čistý cash flow 222 759-4 500 123-3 517 446-5 363 1843 889 261
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 751 868130 6132 660 0422 793 4722 870 932
Čistý zisk 1 255 053123 4152 105 0262 418 4074 390 817
Čistý zisk v minulom roku 123 4152 105 0262 418 4074 390 8174 232 292
Cudzie zdroje -66 411 980-64 710 348-66 725 557-71 186 355-85 763 226
Daň z príjmov 301 9047 198555 016375 065-1 519 885
Daň z príjmov v minulom roku 7 198555 016375 065-1 519 885734 556
Daň z príjmov z bežnej činnosti 301 9047 198555 016375 065-1 519 885
Dlhodobé pohľadávky 10 949 47010 529 4368 029 43620 70016 939
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,8959,7142,9643,0158,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,3846,0535,7239,1438,61
Doba obratu aktív 1 190978,20890,80920,371 365
Doba obratu pohľadávok 176,09200,53137,1543,2458,87
Doba obratu zásob 431,87268,01284,27430,10440,96
Doba splácania záväzkov 551,53226,83319,24443,05350,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,6223,8326,0723,9824,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 250,47160,66229,76279,88199,22
EBIT v minulom roku 130 6132 660 0422 793 4722 870 9324 966 848
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 751 868130 6132 660 0422 793 4722 870 932
EBITDA 6 565 3784 407 9766 720 8827 768 3986 627 116
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 565 3784 407 9766 720 8827 768 3986 627 116
Efektívna daňová sadzba 0,19390,05510,20860,1343-0,5294
Finančná páka 1,361,131,141,131,10
Finančné účty 1 634 7171 411 9585 912 0819 429 52714 792 711
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7348-0,8847-0,8787-0,8880-0,9081
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73480,88470,87870,88800,9081
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 074 5364 403 6589 645 9579 467 1258 239 637
Krátkodobé pohľadávky 2 421 3594 465 2283 661 7753 746 0034 055 498
Krátkodobé záväzky 2 856 2461 782 1772 222 1582 088 4141 709 034
Krytie dlhovej služby 10,089,9711,4711,2310,14
Materiál 2 234 0362 103 1971 976 2362 019 9492 150 151
Nákladové úroky 194 9110,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 17 379 74619 448 55020 318 47920 742 38515 343 872
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 890 2442 867 7282 540 6791 720 4961 781 848
Neobežný majetok 72 894 87754 465 57856 218 30864 683 37272 593 826
Obežný majetok 17 242 10318 512 34019 582 04915 223 60021 017 820
Obrat neobežného majetku 0,38020,50110,55340,49150,3478
Obrat obežného majetku 1,611,471,592,091,20
Obrat zásob 0,84521,361,280,84860,8277
Odpisy 5 488 9764 887 7785 043 2125 985 6025 099 752
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 744 4882 443 8892 521 6062 992 8012 549 876
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 744 4882 443 8892 521 6062 992 8012 549 876
Osobné náklady 6 110 2045 149 5025 816 9315 188 8665 013 637
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23 79023 42420 54318 64118 922
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000083,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 994 6421 056 459971 5291 266 889886 443
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 744 0295 011 1937 148 2388 404 0099 490 569
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59110,66390,53880,46950,5065
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,472,704,256,425,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,691,511,862,131,97
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89110,77280,99400,98900,9788
Pohľadávky z obchodného styku 2 078 8813 443 5833 044 9223 409 4732 670 641
Pohotová likvidita II. stupeň 0,99562,723,464,838,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -298,1314,3818,9713,27-22,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,140,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 10 336 4567 756 80610 795 45111 051 0359 898 836
Primárna platobná neschopnosť 0,62400,36660,52520,38690,3642
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37890,63482,113,396,26
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,581,811,281,071,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,581,811,281,071,21
Služby 8 927 52310 982 84811 915 03414 160 6608 090 782
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 90 376 42773 147 04875 934 73880 169 11394 439 275
Spotreba materiálu… 6 561 9795 597 9745 862 7664 861 2295 471 242
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 000 1330,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 981 80427 303 10832 586 74032 652 10426 064 064
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 266 4749 5531 472 809858 684815 680
Tržby z predaja tovaru 1 997 9953 100 2982 802 4781 823 2971 976 750
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 25 717 33524 193 25728 311 45229 970 12323 271 634
Účtovný cash flow 222 759-4 500 123-3 517 446-5 363 1843 889 261
Úročený dlh 1 000 1330,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 8,990,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 66 411 98064 710 34866 725 55771 186 35585 763 226
Všetky záväzky 23 506 1147 994 7618 623 0658 291 2048 022 624
Výnosy budúcich období dlhodobé 196 807226 894260 142295 627331 243
Výnosy budúcich období krátkodobé 259 514215 045325 974395 927322 182
Výsledok hospodárenia 1 150 458-482 6822 076 5701 939 6851 956 367
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 150 458-482 6822 076 5701 939 6851 956 367
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 255 053123 4152 105 0262 418 4074 390 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 123 4152 105 0262 418 4074 390 8174 232 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 556 957130 6132 660 0422 793 4722 870 932
Zásoby 2 236 5572 105 7181 978 7572 027 3702 152 672
Záväzky 23 506 1147 994 7618 623 0658 291 2048 022 624
Záväzky z obchodného styku 1 297 1221 262 3031 599 3271 319 271972 541
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,000086 098
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 302 480205 844627 79852 3820,0000
Zisk pred zdanením 1 556 957130 6132 660 0422 793 4722 870 932
Zmena EBIT 13,410,04910,95220,97300,5780
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 192 41812 4331 073 909701 795386 677
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Zámočníctvo
Preklad a skladovanie tovarov, výkon doplnkových a podmieňujúcich činností..
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Zasielateľstvo
Prenájom a nájom riečnych a námorných lodí, plavebných strojov a zariadení
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Nákup a predaj motorovej nafty ako pohonnej látky pre plavidlá vo vodnej doprave
Stolárstvo
Administratívne práce
Prenájom prekladištných zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
Počítačové služby
Elektroinštalatérstvo
Prevádzkovanie údržby, opravy, rekonštrukcie a výroba plavidiel a iných zariadení
Prenájom hnuteľných vecí
Čistiace a upratovacie služby
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Prípravné práce k realizácii stavby
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Pohostinská činnosť
Kovoobrábanie
Zlievanie kovov
Prevádzkovanie bezcolného predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Sprostredkovateľská činnosť
Prevádzkovanie parkovacích plôch
Vedenie účtovníctva
Reklamné a marketingové služby
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
Murárstvo
Nákup a predaj pohonných hmôt
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..