SAUNA - FÜRST spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 88 73257 94381 27576 02018 363
Bankové úvery 0,00003 0102 7962 5950,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,11550,38900,88650,69380,5647
Bežné bankové úvery 0,00003 0102 7962 5950,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000010 0762 535
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000029,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0885-1,28-1,24-3,350,5557
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07850,18360,53620,32430,2248
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,167,452,4911,27-2,83
Celkové tržby 195 141106 970168 375177 7390,0000
Celkový dlh 129 75751 08357 96769 79628 415
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 76 369-5 754-26 094-20 348-5 586
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 6318 76428 89022 9435 586
Čistý cash flow 3 6318 76428 89020 7595 586
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -49 923-15 19318 7455 3182 517
Čistý zisk -50 135-16 55817 1133 8182 267
Čistý zisk v minulom roku -16 55817 1133 818480,00-46 188
Cudzie zdroje 41 025-6 860-23 308-6 19510 052
Daň z príjmov 0,0000960,001 025960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 025960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 025960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 20,5337,4445,6526,7913,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,151,717,010,000011,94
Doba obratu aktív 166,29197,80176,38156,1443,48
Doba obratu pohľadávok 20,5337,4445,6526,7913,88
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000102,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86,69162,91116,92131,4958,83
EBIT v minulom roku -15 19318 7455 3181 440-45 901
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -49 923-15 19318 7455 3182 517
EBITDA -39 763-8 56125 54314 4768 950
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -39 763-8 56125 54314 4768 950
Finančná páka -2,168,453,4912,27-1,83
Finančné účty 3 6318 76428 89022 9435 586
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,4623-0,1184-0,2868-0,08150,5474
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,46230,11840,28680,0815-0,5474
Hrubá marža 0,34260,39980,53510,41640,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -40 215-10 01223 65112 2907 948
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52130,82360,66290,84211,35
Krátkodobé finančné výpomoci 80 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 10 95510 96921 03713 0435 861
Krátkodobé záväzky 46 26047 72353 87964 01924 846
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 8 75115 92934 4130,00000,0000
Krytie dlhovej služby -187,56-21,1442,0826,8135,80
Materiál 0,00000,00000,0000178,0048,00
Nákladové úroky 212,00405,00607,00540,00250,00
Nákladové úroky v minulom roku 405,00607,00540,000,0000287,00
Náklady na predaný tovar 127 91564 15878 098103 69188 775
Neobežný majetok 74 14638 21031 03226 5484 333
Obežný majetok 14 58619 73350 24339 39611 495
Obrat aktív 2,191,852,072,348,39
Obrat neobežného majetku 2,632,805,426,6935,58
Obrat obežného majetku 13,355,423,354,5113,41
Odpisy 9 7085 1814 9076 9725 431
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 7085 1814 9073 4865 431
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00003 4860,0000
Osobné náklady 93 47349 09462 91562 0600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 453,001 4511 8922 1861 002
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1,00000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000043 2940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -40 427-11 37722 02010 7907 698
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,29-1,680,65560,4344-0,2255
Podiel EBIT k aktívam -0,5626-0,26220,23060,07000,1371
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,5626-0,26220,23060,07000,1371
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -1,18-1,490,68420,4442-0,3882
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,401,150,69830,83840,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7365
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,71520,87111,431,190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64790,78791,331,0712,04
Pohľadávky z obchodného styku 10 751500,003 2320,00005 043
Pohotová likvidita II. stupeň 0,11550,38900,88090,69120,5627
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,30-0,7827-0,8068-0,29841,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,1321,6447,5938,4422,34
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,90160,05190,03440,03410,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,460,88160,71320,91811,55
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,167,452,4911,27-2,83
Pridaná hodnota 66 85142 76490 09574 01965 382
Primárna platobná neschopnosť 0,814031,8610,650,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,5650-0,28580,21060,05020,1235
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,22-2,410,73420,6163-0,2255
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02880,17270,50970,34430,2248
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,26-5,972,274,823,17
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,26-5,972,274,823,17
Služby 91 97029 18937 21946 05333 579
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 88 73257 94381 27576 02018 363
Spotreba materiálu… 35 94534 96940 87957 63855 196
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 80 0003 0102 7962 5950,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 194 766106 922168 193177 710154 157
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 194 766106 922168 193177 710154 157
Účtovný cash flow 3 6318 76428 89020 7595 586
Úročený dlh 80 0003 0102 7962 5950,0000
Úrokové krytie -235,49-37,5130,889,8510,07
Vlastné imanie -41 0256 86023 3086 195-10 052
Všetky záväzky 129 75751 08357 96769 79628 415
Výsledok hospodárenia -49 471-13 74220 6367 5043 519
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -49 471-13 74220 6367 5043 519
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -50 135-16 55817 1133 8182 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 55817 1133 818480,00-46 188
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -50 135-15 59818 1384 7782 267
Zásoby 0,00000,0000316,00178,0048,00
Záväzky 129 75751 08357 96769 79628 415
Záväzky z obchodného styku 8 75115 92934 41343 2940,0000
Zisk pred zdanením -50 135-15 59818 1384 7782 267
Zmena EBIT 3,29-0,81053,523,69-0,0548