Slovgen s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 68 46368 19165 04272 726119 879
Bežná likvidita III. stupeň 6,604,9314,0212,005,92
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6518-0,2507-0,3911-0,3804-0,7415
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,342,485,564,753,95
Celkové tržby 161 227136 730131 859132 550198 899
Celkový dlh 6 3866 2664 5215 39718 964
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 464-15 523-23 671-25 613-74 825
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 40 46415 52323 67125 61374 825
Čistý cash flow 40 46415 52323 67125 61374 825
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 569,002 3184 56912 99682 607
Čistý zisk 449,001 7643 60910 09564 290
Čistý zisk v minulom roku 1 7643 60910 09564 29025 871
Cudzie zdroje -62 077-61 925-60 521-67 329-100 915
Daň z príjmov 120,00554,00960,002 90118 317
Daň z príjmov v minulom roku 554,00960,002 90118 3177 364
Daň z príjmov z bežnej činnosti 120,00554,00960,002 90118 317
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,0938,0997,05107,7968,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,01350,28521,223,380,5487
Doba obratu aktív 154,28181,79181,88200,26219,99
Doba obratu pohľadávok 3,0938,0997,05107,7968,26
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 14,3916,7011,9114,8634,73
EBIT v minulom roku 2 3184 56912 99682 60733 235
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 569,002 3184 56912 99682 607
EBITDA 15 04715 7889 53221 40492 397
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 04715 7889 53221 40492 397
Finančná páka 1,101,101,071,081,19
Finančné účty 40 46415 52323 67125 61374 825
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9067-0,9081-0,9305-0,9258-0,8418
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90670,90810,93050,92580,8418
Hrubá marža 0,39960,42760,36990,39340,6546
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 07312 6727 74518 96290 254
Krátkodobé pohľadávky 1 37214 28934 70639 14537 199
Krátkodobé záväzky 6 3866 2664 2605 39718 926
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 697,001 543830,001 499115,00
Náklady na predaný tovar 96 77278 21783 08180 40068 704
Neobežný majetok 26 30637 2855 3357 9687 855
Obežný majetok 42 15730 90659 70764 758112 024
Obrat aktív 2,372,012,011,821,66
Obrat neobežného majetku 6,163,6724,4716,6425,32
Obrat obežného majetku 3,844,432,192,051,78
Odpisy 11 5039 9703 0765 3557 568
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 5039 9703 0765 3557 568
Osobné náklady 49 16542 21239 02830 52837 460
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9743 1161 7872 4432 144
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001,00001,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 95211 7346 68515 45071 858
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00720,02850,05960,14990,6371
Podiel EBIT k aktívam 0,00830,03400,07020,17870,6891
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00830,03400,07020,17870,6891
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00920,03740,07520,19300,8183
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59100,22760,36390,35220,6242
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76310,72200,80010,58540,2877
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,391,251,713,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,121,161,452,89
Pohľadávky z obchodného styku 6,00107,00436,001 228299,00
Pohotová likvidita II. stupeň 6,554,7613,7012,005,92
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,53-3,99-2,56-2,63-1,35
Pridaná hodnota 64 42858 46448 77852 150130 195
Primárna platobná neschopnosť 116,1714,421,901,220,3846
Rentabilita aktív, ROA 0,00660,02590,05550,13880,5363
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00720,02850,05960,14990,6371
Rýchla likvidita I. stupeň 6,342,485,564,753,95
Služby 59 99851 87557 36162 24439 897
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 46368 19165 04272 726119 879
Spotreba materiálu… 36 77426 34225 72018 15628 807
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 161 973136 917130 529132 550198 899
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 161 973136 917130 529132 550198 899
Účtovný cash flow 40 46415 52323 67125 61374 825
Vlastné imanie 62 07761 92560 52167 329100 915
Všetky záväzky 6 3866 2664 5215 39718 964
Výsledok hospodárenia 3 5445 8186 45616 04984 829
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 5445 8186 45616 04984 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 449,001 7643 60910 09564 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 7643 60910 09564 29025 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 569,002 3184 56912 99682 607
Zásoby 321,001 0941 3300,00000,0000
Záväzky 6 3866 2664 5215 39718 964
Záväzky z obchodného styku 697,001 543830,001 499115,00
Zisk pred zdanením 569,002 3184 56912 99682 607
Zmena EBIT 0,24550,50730,35160,15732,49