Relief Slovakia spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 483 806481 844459 873569 964479 701
Bankové úvery 6 18018 60031 02043 44055 860
Bežná likvidita III. stupeň 2,841,531,070,85560,6834
Bežné bankové úvery 6 18018 60031 02043 4400,0000
Časové rozlíšenie aktív 22 454510,00516,00534,001 557
Časové rozlíšenie pasív 500,006 50012 50018 50024 500
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0708-0,07630,4826-0,5292-0,0859
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,34440,1695-0,71300,31830,0288
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,28450,51250,81001,903,54
Celkové tržby 1 310 2271 150 4141 115 7601 080 772937 926
Celkový dlh 107 053161 068200 200361 612354 865
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -148 670-162 880-126 476-233 339-120 457
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 154 850181 480157 503276 779176 317
Čistý cash flow -26 63023 977-119 276100 4628 617
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 84 46686 41975 168117 70368 421
Čistý zisk 65 74567 10357 82089 51650 975
Čistý zisk v minulom roku 67 10357 82089 51650 97524 656
Cudzie zdroje -376 253-314 276-247 173-189 852-100 336
Daň z príjmov 18 26318 30116 21326 67216 550
Daň z príjmov v minulom roku 18 30116 21326 67216 5507 680
Daň z príjmov z bežnej činnosti 18 26318 30116 21326 67216 550
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00000,000055 860
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00000,000055 860
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,038,416,541,221,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,697,433,451,221,24
Doba obratu aktív 137,57156,30154,08197,16191,25
Doba obratu pohľadávok 3,038,416,541,221,24
Doba obratu zásob 725,031 3571 1721 0041 397
Doba splácania záväzkov 1 1014 0884 0777 51710 452
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 21,9845,8856,05109,17119,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 229,40223,87231,03282,70448,32
EBIT v minulom roku 86 41975 168117 70368 42132 779
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 84 46686 41975 168117 70368 421
EBITDA 132 606133 676123 654172 983120 092
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 132 606133 676123 654172 983120 092
Finančná páka 1,291,531,863,004,78
Finančné účty 154 850181 480157 503276 779176 317
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7777-0,6522-0,5375-0,3331-0,2092
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77770,65220,53750,33310,2092
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 129 213128 266119 421169 496118 564
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,15980,29360,36380,55370,6229
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00007,000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 10 65225 93419 5323 5303 105
Krátkodobé záväzky 77 318141 453167 295315 590298 803
Krytie dlhovej služby 138,4217,799,078,644,73
Materiál 40 31837 30339 69831 36633 439
Nákladové úroky 458,001 0151 1351 515896,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 0151 1351 515896,00443,00
Náklady na predaný tovar 843 697728 050686 217585 177616 634
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 63012 62914 97915 32310 435
Neobežný majetok 244 939226 951234 205246 968258 772
Obežný majetok 216 413254 383225 152322 462219 372
Obrat aktív 2,652,342,371,851,91
Obrat neobežného majetku 5,244,964,654,273,54
Obrat obežného majetku 5,934,424,843,274,17
Obrat zásob 0,50340,26890,31130,36350,2612
Odpisy 42 79241 48643 38451 77649 154
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 39620 74321 69225 88824 577
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 21 39620 74321 69225 88824 577
Osobné náklady 322 596279 162296 156314 186194 053
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 7275 4104 2333 5223 453
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000035,00125,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 16 1087 7469 48111 86812 817
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 108 537108 589101 204141 292100 129
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73320,70280,73460,66850,6493
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 17,1731,4526,9230,6728,64
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,361,421,361,501,54
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,201,241,191,281,23
Pohľadávky z obchodného styku 5 94222 91110 2883 5303 105
Pohotová likvidita II. stupeň 2,241,250,84220,74390,5598
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,13-13,112,07-1,89-11,64
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -58,1423,62-105,0966,319,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22130,33430,43530,63440,7398
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,28450,51250,81001,903,54
Pridaná hodnota 439 976397 213403 177469 978298 865
Primárna platobná neschopnosť 2,710,33810,92163,364,13
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,17470,21350,23390,47150,5080
Rýchla likvidita I. stupeň 1,841,090,74710,73310,5454
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,80731,201,622,092,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,80731,201,622,092,95
Služby 238 890210 348191 502165 139277 776
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 483 806481 844459 873569 964479 701
Spotreba materiálu… 579 177505 073479 736404 715328 423
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 18018 60031 02743 44055 860
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 285 3401 125 2631 089 3941 055 155916 399
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 6670,00000,00000,0000900,00
Tržby z predaja tovaru 29 20420 86331 02729 14622 511
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 254 4691 104 4001 058 3671 026 009892 988
Účtovný cash flow -26 63023 977-119 276100 4628 617
Úročený dlh 6 18018 60031 02743 44055 860
Úrokové krytie 184,4285,1466,2377,6976,36
Vlastné imanie 376 253314 276247 173189 852100 336
Všetky záväzky 107 053161 068200 200361 612354 865
Výnosy budúcich období krátkodobé 500,006 50012 50018 50024 500
Výsledok hospodárenia 91 48192 19080 270121 20771 838
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 91 48192 19080 270121 20771 838
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 65 74567 10357 82089 51650 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 67 10357 82089 51650 97524 656
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 84 00885 40474 033116 18867 525
Zásoby 50 91146 96948 11742 15339 950
Záväzky 107 053161 068200 200361 612354 865
Záväzky z obchodného styku 16 1087 7469 48111 86812 817
Zisk pred zdanením 84 00885 40474 033116 18867 525
Zmena EBIT 0,97741,150,63861,722,09