PK Metrostav a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 361 7488 120 9248 003 0057 658 9787 741 301
Aktivácia 0,00000,00000,00000,0000105 525
Bankové úvery 0,00000,0000230 099176 553391 568
Bežná likvidita III. stupeň 4,902,972,161,721,42
Bežné bankové úvery 0,00000,0000230 099176 553391 568
Časové rozlíšenie aktív 72 26943 91818 66216 38415 037
Časové rozlíšenie pasív 0,0000392,00446,00357,0025,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,130,15470,5111-0,14590,2434
Celkové tržby 6 544 1126 167 6056 075 0354 906 6046 791 396
Celkový dlh 1 655 1731 439 0221 651 7971 733 2072 173 404
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 578 192-824 760-464 079-88 532-25 634
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 578 192824 760694 178265 085417 202
Čistý cash flow 753 432130 582429 093-152 117305 606
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 592 398568 973549 863456 439593 873
Čistý zisk 473 051440 748435 348367 543445 595
Čistý zisk v minulom roku 440 748435 348367 543445 595437 702
Cudzie zdroje -6 706 575-6 681 510-6 350 762-5 925 414-5 567 872
Daň z príjmov 119 347125 312109 12181 404130 342
Daň z príjmov v minulom roku 125 312109 12181 404130 342127 196
Daň z príjmov z bežnej činnosti 119 347125 312109 12181 404130 342
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,4849,7546,6367,9461,96
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,4647,4146,0061,4659,57
Doba obratu aktív 468,15477,72485,52599,80424,43
Doba obratu pohľadávok 46,4849,7546,6367,9461,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,1849,6650,9381,6468,85
EBIT v minulom roku 568 973549 863456 439593 873602 962
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 592 398568 973549 863456 439593 873
EBITDA 1 769 4141 694 5111 465 4181 214 4782 195 599
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 769 4141 694 5111 465 4181 214 4782 195 599
Finančná páka 1,251,221,261,291,39
Finančné účty 1 578 192824 760694 178265 085417 202
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8021-0,8228-0,7935-0,7737-0,7192
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80210,82280,79350,77370,7192
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 762 7481 689 5871 782 7251 209 6262 269 040
Krátkodobé pohľadávky 830 212845 672768 657867 4971 130 166
Krátkodobé záväzky 664 161844 233839 5661 042 4231 255 739
Krytie dlhovej služby 0,0000581,71271,68162,10122,41
Materiál 6 2925 6254 3945 0734 347
Nákladové úroky 0,00002 9135 3947 49217 936
Nákladové úroky v minulom roku 2 9135 3947 49217 93638 064
Náklady na predaný tovar 3 826 1563 381 0533 394 6872 643 9173 806 056
Neobežný majetok 5 106 5885 615 4095 687 5805 559 2315 401 428
Obežný majetok 3 182 8912 461 5972 296 7632 083 3632 324 836
Obrat aktív 0,77970,76400,75180,60850,8600
Obrat neobežného majetku 1,281,101,060,83841,23
Obrat obežného majetku 2,052,522,622,242,86
Odpisy 1 170 2591 120 528819 292753 0651 529 866
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 637 218612 514427 855377 766792 385
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 533 041508 014391 437375 299737 481
Osobné náklady 1 502 2541 410 3221 444 8401 090 6121 349 123
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 6664 9244 6874 8524 869
Ostatné záväzky z obchodného styku 491 696682 563575 297895 3661 031 412
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 643 3101 561 2761 254 6401 120 6081 975 461
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55780,49950,55110,54080,4732
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,792,001,811,852,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,121,161,090,9904
Pohľadávky z obchodného styku 776 207805 959758 293784 7921 086 478
Pohotová likvidita II. stupeň 3,742,031,380,94230,9484
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,90-51,17-14,8038,95-18,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000044,8379,55-20,3017,04
Pridaná hodnota 2 693 2712 823 7052 621 7232 016 8452 851 323
Primárna platobná neschopnosť 0,63350,85240,77901,160,9569
Rýchla likvidita I. stupeň 2,380,97650,64870,21740,2533
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,93540,84921,131,430,9899
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,93540,84921,131,430,9899
Služby 2 878 6372 555 2122 547 2792 144 5462 888 361
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 361 7488 120 9248 003 0057 658 9787 741 301
Spotreba materiálu… 930 174781 847731 234671 958902 859
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000230 099176 553391 568
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 519 4276 204 7586 177 4074 660 7626 696 534
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000160 9970,000039 155
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 519 4276 204 7586 016 4104 660 7626 657 379
Účtovný cash flow 753 432130 582429 093-152 117305 606
Úročený dlh 0,00000,0000230 099176 553391 568
Úrokové krytie 0,0000195,32101,9460,9233,11
Vlastné imanie 6 706 5756 681 5106 350 7625 925 4145 567 872
Všetky záväzky 1 655 1731 439 0221 651 7971 733 2072 173 404
Výsledok hospodárenia 599 155573 983554 056461 413596 930
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 599 155573 983554 056461 413596 930
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 473 051440 748435 348367 543445 595
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 440 748435 348367 543445 595437 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 592 398566 060544 469448 947575 937
Zásoby 774 487791 165833 928950 781777 468
Záväzky 1 655 1731 439 0221 651 7971 733 2072 173 404
Záväzky z obchodného styku 491 696687 003590 697909 5611 039 658
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00004 44015 40014 1958 246
Zisk pred zdanením 592 398566 060544 469448 947575 937
Zmena EBIT 1,041,031,200,76860,9849
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -17 345-43 994-116 174172 587-120 361
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -17 345-43 994-116 174172 587-120 361
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000253 0670,0000107 958
Účtovné závierky