JN - TRANS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 40 56347 29233 18316 60146 592
Bankové úvery 44 65054 58656 38838 32042 237
Bežná likvidita III. stupeň 0,59320,54110,53160,18620,3131
Bežné bankové úvery 44 65054 58656 38838 32042 237
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,401,181,030,10090,0305
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,905,005,010,42050,0477
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,17-2,89-2,14-1,48-2,24
Celkové tržby 108 879110 157115 786101 503151 932
Celkový dlh 59 29372 37362 41951 36284 026
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 18 33724 88326 16034 81441 097
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 31329 70330 2283 5061 140
Čistý cash flow 26 31329 70330 2283 5061 140
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 94211 05110 91911 0352 708
Čistý zisk 6 3514 1555 5267 129-345,00
Čistý zisk v minulom roku 4 1555 5267 129-345,003 976
Cudzie zdroje 18 73025 08129 23634 76137 434
Daň z príjmov 1 7771 1121 1101 175960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 1121 1101 175960,001 623
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7771 1121 1101 175960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,0210,239,3318,7653,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,0210,239,3318,5624,63
Doba obratu aktív 135,98158,78104,7660,11126,85
Doba obratu pohľadávok 14,0210,239,3318,7653,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 22,6519,9319,0430,1965,10
EBIT v minulom roku 11 05110 91911 0352 7089 544
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 94211 05110 91911 0352 708
EBITDA 18 23315 34819 61829 29632 065
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 23315 34819 61829 29632 065
Efektívna daňová sadzba 0,21860,21110,16730,14151,56
Finančná páka -2,17-1,89-1,14-0,4776-1,24
Finančné účty 26 31329 70330 2283 5061 140
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,46180,53030,88112,090,8034
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4618-0,5303-0,8811-2,09-0,8034
Hrubá marža 0,45770,41680,35980,50960,4209
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 41714 40818 83229 00166 885
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,16650,12550,18180,50220,5132
Krátkodobé pohľadávky 4 1823 0462 9555 18119 573
Krátkodobé záväzky 6 7555 9366 0318 33723 911
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 293,001 4152 0074 74820 789
Krytie dlhovej služby 3,792,654,5810,7315,32
Nákladové úroky 4 8145 7844 2832 7312 093
Nákladové úroky v minulom roku 5 7844 2832 7312 0933 945
Náklady na predaný tovar 59 05062 80473 96049 08170 122
Neobežný majetok 10 06814 5430,00007 91425 879
Obežný majetok 30 49532 74933 1838 68720 713
Obrat aktív 2,682,303,486,072,88
Obrat neobežného majetku 10,817,480,000012,745,18
Obrat obežného majetku 3,573,323,4811,606,47
Odpisy 4 4753 3577 91317 96635 601
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4753 3577 91317 96635 601
Osobné náklady 27 71029 39020 43519 35430 070
Ostatné náklady na finančnú činnosť 816,00940,00786,00295,00312,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 8267 51213 43925 09535 256
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,24500,14080,20352,00-0,0718
Podiel EBIT k aktívam 0,31910,23370,32910,66470,0581
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,31910,23370,32910,66470,0581
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,38280,26720,40211,340,1194
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64870,62810,91090,21120,0245
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55610,64020,49060,37420,4702
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,801,562,042,672,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,551,401,471,390,9737
Pohľadávky z obchodného styku 4 1823 0462 9555 1269 045
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59320,54110,53160,18620,3131
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,71180,84440,96729,9132,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,475,147,061,280,5447
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,101,151,702,310,9065
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,461,531,883,091,80
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,17-2,89-2,14-1,48-2,24
Pridaná hodnota 49 82945 90941 65751 72363 946
Primárna platobná neschopnosť 0,07010,46450,67920,92632,30
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51190,49080,48430,07510,0172
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,254,723,181,752,62
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,254,723,181,752,62
Služby 27 22728 15337 11817 50430 573
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 56347 29233 18316 60146 592
Spotreba materiálu… 31 82334 65136 84231 57739 549
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 44 65054 58656 38838 32042 237
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 108 879108 713115 617100 804151 634
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000017 566
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 108 879108 713115 617100 804134 068
Účtovný cash flow 26 31329 70330 2283 5061 140
Úročený dlh 44 65054 58656 38838 32042 237
Úrokové krytie 2,691,912,554,041,29
Vlastné imanie -18 730-25 081-29 236-34 761-37 434
Všetky záväzky 59 29372 37362 41951 36284 026
Výsledok hospodárenia 13 75811 99111 70511 3303 020
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 75811 99111 70511 3303 020
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 3514 1555 5267 129-345,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 1555 5267 129-345,003 976
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 1285 2676 6368 304615,00
Záväzky 59 29372 37362 41951 36284 026
Záväzky z obchodného styku 293,001 4152 0074 74820 789
Zisk pred zdanením 8 1285 2676 6368 304615,00
Zmena EBIT 1,171,010,98954,070,2837
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000011 010