K R A N I M E X , spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 710 0035 596 8194 562 2413 194 8853 145 716
Aktivácia 785,0015 2110,00005 1320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,354,472,593,493,74
Časové rozlíšenie aktív 2 36213 8617 6907 9436 180
Časové rozlíšenie pasív 2 596-3 451-809,00-3 014584,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,700,94070,9157-0,05330,5526
Celkové tržby 7 465 1776 531 9105 037 8303 550 5983 727 444
Celkový dlh 737 077935 2531 182 021598 611680 710
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 826 565-2 101 861-1 338 203-445 471-465 577
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 826 5652 101 8611 338 203445 471465 577
Čistý cash flow 1 724 704763 658892 732-20 106223 904
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 925 7471 697 489951 734202 496533 832
Čistý zisk 1 509 8441 327 008814 741184 866480 307
Čistý zisk v minulom roku 1 327 008814 741184 866480 307362 382
Cudzie zdroje -5 970 330-4 665 017-3 381 029-2 599 288-2 464 422
Daň z príjmov 411 903362 756125 1552 82637 556
Daň z príjmov v minulom roku 362 756125 1552 82637 5563 121
Daň z príjmov z bežnej činnosti 411 903362 756125 1552 82637 556
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,7774,1974,4072,5993,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,7774,1974,4067,2693,52
Doba obratu aktív 332,14324,20355,18336,91335,46
Doba obratu pohľadávok 31,7774,1974,4072,5993,53
Doba obratu zásob 101,60167,56212,55580,13315,10
Doba splácania záväzkov 267,24637,01920,761 338763,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,6247,0275,9039,7643,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 153,76280,10481,53390,96188,28
EBIT v minulom roku 1 697 489951 734202 496533 832377 182
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 925 7471 697 489951 734202 496533 832
EBITDA 2 702 5322 368 0111 638 471782 795905 042
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 702 5322 368 0111 638 471782 795905 042
Finančná páka 1,121,201,351,231,28
Finančné účty 3 826 5652 101 8611 338 203445 471465 577
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8898-0,8335-0,7411-0,8136-0,7834
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88980,83350,74110,81360,7834
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 866 9342 667 7252 230 670941 2371 486 621
Krátkodobé pohľadávky 641 7891 280 785955 713688 346877 087
Krátkodobé záväzky 638 797811 794974 955377 004405 192
Krytie dlhovej služby 263,15306,54138,4152,8856,67
Materiál 242 864213 534225 059163 469166 828
Nákladové úroky 4 0007 72511 83814 80415 969
Nákladové úroky v minulom roku 7 72511 83814 80415 96911 679
Náklady na predaný tovar 3 912 7113 278 8712 427 5321 924 2861 970 710
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 872 493465 152386 483102 849193 753
Neobežný majetok 1 996 4231 986 7782 035 5761 889 6561 629 609
Obežný majetok 4 711 2183 596 1802 518 9751 297 2861 509 927
Obrat aktív 1,101,131,031,081,09
Obrat neobežného majetku 3,693,172,301,832,10
Obrat obežného majetku 1,571,751,862,672,27
Obrat zásob 3,592,181,720,62921,16
Odpisy 840 256813 982702 440583 954381 438
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 420 128406 991351 220291 977190 719
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 420 128406 991351 220291 977190 719
Osobné náklady 1 113 9321 031 037930 437886 087655 704
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 8641 726967,001 2242 171
Ostatné záväzky z obchodného styku 367 549356 959509 875110 16399 946
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 350 1002 140 9901 517 181768 820861 745
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57030,37550,29330,13940,1480
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,32180,34110,41150,58800,4516
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,976,505,8514,657,49
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,112,932,431,702,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,771,641,381,031,40
Pohľadávky z obchodného styku 641 7891 280 773955 713637 832876 957
Pohotová likvidita II. stupeň 6,974,202,363,053,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,46-6,11-3,79129,28-11,01
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 431,1898,8675,41-1,3614,02
Pridaná hodnota 3 461 0383 022 3162 260 8331 506 9901 452 025
Primárna platobná neschopnosť 0,57270,27870,53350,17270,1140
Rýchla likvidita I. stupeň 5,972,601,371,191,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,27270,39500,72140,76470,7521
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,27270,39500,72140,76470,7521
Služby 2 812 7002 520 7351 822 5821 536 0961 538 713
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 710 0035 596 8194 562 2413 194 8853 145 716
Spotreba materiálu… 228 303308 195218 467290 038238 679
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 785,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 456 8826 451 9074 984 9483 541 1093 714 610
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83 133150 720296 58379 833291 875
Tržby z predaja tovaru 958 479535 423472 486134 047222 575
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 415 2705 765 7644 215 8793 327 2293 200 160
Účtovný cash flow 1 724 704763 658892 732-20 106223 904
Úrokové krytie 481,44219,7480,4013,6833,43
Vlastné imanie 5 970 3304 665 0173 381 0292 599 2882 464 422
Všetky záväzky 737 077935 2531 182 021598 611680 710
Výnosy budúcich období krátkodobé 6 2700,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 927 6151 699 216952 827203 674536 479
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 927 6151 699 216952 827203 674536 479
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 509 8441 327 008814 741184 866480 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 327 008814 741184 866480 307362 382
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 921 7471 689 764939 896187 692517 863
Zásoby 242 864213 534225 059163 469167 263
Záväzky 737 077935 2531 182 021598 611680 710
Záväzky z obchodného styku 367 549356 959509 875110 16399 946
Zisk pred zdanením 1 921 7471 689 764939 896187 692517 863
Zmena EBIT 1,131,784,700,37931,42
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-435,00435,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-435,00435,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 7945 533279 78775 000279 000
Účtovné závierky